Hakutulokset: tutkinnon-suoritusaika

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…logistiikka. Tieteellinen julkaisutoiminta on vilkasta, ja osastolla julkaistaan vuosittain 70 – 100 tutkimusartikkelia kansainvälisissä sarjoissa. Lähes kaikki metsätieteistä opiskelupaikan ottaneet perustutkinto-opiskelijat suorittavat maisterintutkinnon. Suomenkielisen maisterintutkinnon lisäksi maisterintutkinnon voi suorittaa myös… Continue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…maisterintutkinnon lisäksi maisterintutkinnon voi suorittaa myös englanninkielisissä maisteriohjelmissa. Tieteellisenä jatkotutkintona metsätieteiden osastolla voi suorittaa maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tai filosofian tohtorin tutkinnon metsätieteissä. Osaston koordinoima metsätieteiden tutkijakoulutus- ohjelma tarjoaa hyvät… Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…opintopalveluiden päällikölle Satu Koukille. Lisätietoja tutkinnon kielitaitovaatimuksista on akateemisen rehtorin päätöksessä (pää- tös 1003/12.00.01.01/2017). https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto // UEF 23 Osastonjohtaja voi myöntää opiskelijalle oikeuden… Continue Reading Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas

Opintojen suoritusaika [sivu]

…on suorittanut korkeakoulututkinnon määräajassa. Lue vähennyksen ehdoista tarkemmin Kelan sivuilta. Tutkinnon suoritusaikaa​n laskettava aika Tutkinnon suoritusaika näkyy WebOodissa opinto-oikeustiedoissa ja se päivittyy ilmoittautumistietojen perusteella. Opiskelijoille lähetetään sähköpostitse tieto, kun tutkinnonContinue Reading Opintojen suoritusaika

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…opintojaksoa tai – kokonaisuutta sisällöltään ja tasoltaan vastaavan opintosuorituksen tai muun osaamisen perusteella. OPISKELUOIKEUDET JA OPINTO-OIKEUDET Opintojen suoritusaika Korkeakoulututkintojen tavoitteelliset suoritusajat, opiskeluoikeuden kesto sekä lisäajan myöntäminen tutkinnon suoritusaikaan säädetään Yliopistolaissa… Continue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020