Hakutulokset: tutkinnon-suoritusaika

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ts. aiemman tutkinnon minimilaajuuden ylittävä. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta // UEF 105 b) Korkeakoulututkinnot Alemman yliopistotutkinnon, ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikor- keakoulututkinnon suorittanut opiskelija, joka on valittu suorittamaan sekä kauppatie- teiden…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…maisterintutkinnon lisäksi maisterintutkinnon voi suorittaa myös englanninkielisissä maisteriohjelmissa. Tieteellisenä jatkotutkintona metsätieteiden osastolla voi suorittaa maatalous- ja metsätieteiden tohtorin tai filosofian tohtorin tutkinnon metsätieteissä. Osaston koordinoima metsätieteiden tutkijakoulutus- ohjelma tarjoaa hyvät…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…suorittamisen yhteenlaskettu tavoiteaika on hu- manistisella alalla viisi lukuvuotta. Alemman korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoiteaika on humanistisella alalla kolme lukuvuotta ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen tavoi- teaika kaksi lukuvuotta. Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…opintopalveluiden päällikölle Satu Koukille. Lisätietoja tutkinnon kielitaitovaatimuksista on akateemisen rehtorin päätöksessä (pää- tös 1003/12.00.01.01/2017). https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto // UEF 23 Osastonjohtaja voi myöntää opiskelijalle oikeuden…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…UEF // Opinto-opas 2018-2019 48 6.6 TUTKINNON HAKEMINEN JA PUBLIIKKI Tutkintoja tulee hakea tiedekunnalta. Tutkinnot myöntää filosofisen tiedekunnan de- kaani. Tutkinnonhakulomakkeita saa tiedekunnan opintopalveluita hoitavilta henki- löiltä ja verkkosivuilta www.uef.fi/web/kapsy/tutkinnon-haku….

Opintojen suoritusaika [sivu]

…on suorittanut korkeakoulututkinnon määräajassa. Lue vähennyksen ehdoista tarkemmin Kelan sivuilta. Tutkinnon suoritusaikaa​n laskettava aika Tutkinnon suoritusaika näkyy WebOodissa opinto-oikeustiedoissa ja se päivittyy ilmoittautumistietojen perusteella. Opiskelijoille lähetetään sähköpostitse tieto, kun tutkinnon

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…puolen vuoden palkallinen apteekkiharjoittelu. Proviisorin tutkinto on farmasian alan ylempi perustutkinto, jonka suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen kaksi (2) vuotta farmaseutin tutkinnon jälkeen. Proviisoriopis- kelijat suorittavat siis ensin farmaseutin tutkinnon. Proviisoriopinnoissa…

Lisäaika tutkinnon suorittamiseen [sivu]

Lisäajan hakeminen Tutkinnon suoritusaikaan on mahdollista hakea lisäaikaa, kun suoritusajan voimassaolo on päättymässä. Jos suoritusaika päättyy 31.7., lisäaikaa on haettava toukokuun loppuun mennessä. Jos suoritusaika päättyy 31.12., lisäaikaa on haettava…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen kaksi (2) vuotta farmaseutin tutkinnon jälkeen. Proviisoriopis- kelijat suorittavat siis ensin farmaseutin tutkinnon. Proviisoriopinnoissa opiskelija valit- see yhden farmasian laitoksen kuudesta oppiaineesta pääaineekseen ja suorittaa siitä…