Hakutulokset: uusi-jatko-opiskelija

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…päättää yliopiston opiskelijavalintojen yleisistä linjauksista. 10 § Jatkotutkintoon johtavat opinnot Opiskeluoikeutta jatkotutkintoon haetaan tiedekunnista. Jatkoopiskelijat valitaan toh- toriohjelmiin. Dekaani päättää opinto-oikeuden myöntämisestä. Tiedekuntaneuvosto päättää jatkotutkintokoulutuksen valintaperusteet ja hakuajat. 11 §…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…ON-tutkinto- opiskelijat. Syventäviin opintoihin kuuluviin seminaareihin etusijalla ovat oikeustieteen tohtoriohjelman jatkoopiskelijat sekä gradu- /tutkielma-vaiheessa olevat julkisoikeuden ja oikeustieteen tutkinto-opiskelijat. Englanninkielisiin seminaareihin etusijalla ovat oi- keustieteiden laitoksen kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat. Seminaarin…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…36 ja 38 §:ssä. Rehtori päättää yliopiston opiskelijavalintojen yleisistä linjauksista. 10 § Jatkotutkintoon johtavat opinnot Opiskeluoikeutta jatkotutkintoon haetaan tiedekunnista. Jatkoopiskelijat valitaan tohtoriohjelmiin. Dekaani päättää opinto-oikeuden myöntämisestä. Tiedekuntaneuvosto päättää jatkotutkintokoulutuksen valintaperusteet…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

yliopistolain 36 ja 38 §:ssä. Rehtori päät- tää yliopiston opiskelijavalintojen yleisistä linjauksista. 10 § Jatkotutkintoon johtavat opinnot Opiskeluoikeutta jatkotutkintoon haetaan tiedekunnista. Jatkoopiskelijat valitaan tohtoriohjelmiin. Dekaani päättää opinto-oikeuden myöntämisestä. Tiedekuntaneuvosto päättää…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

Jatkotutkintoon johtavat opinnot Opiskeluoikeutta jatkotutkintoon haetaan tiedekunnista. Jatkoopiskelijat valitaan tohtoriohjelmiin. Dekaani päättää opinto-oikeuden myöntämisestä. Tiedekuntaneuvosto päättää jatkotutkintokoulutuksen valintaperusteet ja hakuajat. 11 § Tutkinto-ohjelman ja tiedekunnan vaihtaminen Rehtori päättää yliopiston opiskelijavalinnan…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…ja 38 §:ssä. Rehtori päättää yliopiston opiskelijavalintojen yleisistä linjauksista. 10 § Jatkotutkintoon johtavat opinnot Opiskeluoikeutta jatkotutkintoon haetaan tiedekunnista. Jatkoopiskelijat valitaan tohtoriohjel- miin. Dekaani päättää opinto-oikeuden myöntämisestä. Tiedekuntaneuvosto päättää jatkotutkintokoulutuksen valintaperusteet…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

savolaistunut. Si- sätauti-kirurginen sairaanhoitaja pohjakoulutukseltaan. Ensimmäinen vuosi vierähti päätoimisena opiskelijana yliopistolla. Lisäksi apunasi ovat tuutorit Kristiina Korhonen ja Emilia Kataja-Pirskanen. Ainejärjestö TERHO ry TERVETULOA TERHOON! Moikka uusi opiskelija! Uusi ainejärjestösi…

Uuden opiskelijan ilmoittautuminen [sivu]

ilmoittautua poissaolevaksi? Poissaolosäännöt koskevat uusia perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoita sekä siirto-opiskelijoita. Yliopistolain mukaan ensimmäisen vuoden opiskelija voi ilmoittautua poissaolevaksi lukuvuodelle ainoastaan seuraavista laissa säädetyistä syistä: suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai…

Tohtoriopiskelijan ilmoittautuminen [sivu]

Lue lisää SYLin sivuilta. Liikuntamaksuja voi maksaa ylioppilaskunnan toimistolla, lisätietoa osoitteesta sykettä.fi. Jatko-opiskelijoilla ei ole oikeutta samoihin opiskelijaetuihin kuin perustutkintoa suorittavilla opiskelijoilla. Näin ollen jatko-opiskelijoilla ei ole oikeutta mm. matka-alennuksiin…