Hakutulokset: uusi-opiskelija

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…voimassaolevan opetussuunnitelman mukainen HOPS. Samassa yhteydessä opiskelija valitsee kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suuntautumisen. Opiskelijan suoritta- mat opintojaksot huomioidaan uudessa rakenteessa soveltuvin osin. Jos opiskelija siirtyy suorittamaan kanditutkintoa uusimman rakenteen mukaan, tällöin…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

Opiskelija jättää pro gradu -tutkielmansa tarkastettavaksi yliopiston ohjeen mukaisesti. Ohjeet löytyvät Kamusta opiskelijan käsikirjasta (valmistuvalle opiskelijalle > opinnäy- tetyön tarkastus). Tarkastajat tulee määrätä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelija on…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

tehtävänä on osoittaa opiskelijan kypsyyttä itsenäiseen tutkimustyösken- telyyn sekä -osaamiseen. Vastuu opinnäytetyön tekemisestä ja tuloksista on opiskelijalla. Ohjaajat tukevat opiskelijaa opinnäytetyön tavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelija saa ohjausta opinnäytetyöhön liittyvissä erityiskysymyksissä ohjaajan…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

opiskelija on saanut oikeuden erityisjärjestelyihin. Päätös kirjataan lisätiedoksi myös opiskelijan perustietoihin WinOodiin (Oodin virkailijaohjelmistoon), josta esimerkiksi opiskelijan sivuaineen hallintohenkilö voi tie- don varmistaa. Opiskelijan vastuulla on ilmoittaa myönnetyistä erityisjärjestelyistä opettajille…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

tiin, mutta terveystieteiden työelämässä tarvitaan ennen kaikkea myös sosiaalisia taitoja. Hyödyntäkää siis myös opiskelijaelämän mahdollisuudet solmia uusia sosiaalisia suh- teita ja toimia aktiivisesti opiskelijaelämässä. Toivotan Teille koko tiedekunnan puolesta erittäin…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

savolaistunut. Si- sätauti-kirurginen sairaanhoitaja pohjakoulutukseltaan. Ensimmäinen vuosi vierähti päätoimisena opiskelijana yliopistolla. Lisäksi apunasi ovat tuutorit Kristiina Korhonen ja Emilia Kataja-Pirskanen. Ainejärjestö TERHO ry TERVETULOA TERHOON! Moikka uusi opiskelija! Uusi ainejärjestösi…

Uuden opiskelijan ilmoittautuminen [sivu]

osallistumatta varsinaiseen opiskelijavalintaan. Opiskelija pääsee uudelleen opiskelijaksi samoilla periaatteilla kuin ilmoittautumisen laiminlyöneet eli hakemalla uudelleenkirjoille ja maksamalla uudelleenkirjautumismaksun. Jos uuden opiskelupaikan saanut on jo ehtinyt ilmoittautua poissaolevaksi jonkun muun tutkinnonsuoritusoikeuden…

Uusi urheileva opiskelija tai tohtoriopiskelija? [sivu]

pääset tutustumaan Urheiluakatemiatoimintaan Itä-Suomen yliopistossa. Tutustu urheilijan polkuun Itä-Suomen yliopistossa (Prezi-esitys)   Oletko uusi tohtoriopiskelija? Tutustu Tohtorikoulutuksen omaan sivustoon, josta löydät ajantasaisen infon tohtoriopinnoista. Tohtoriopiskelijan ilmoittautumisohjeet löydät sivulta Tohtoriopiskelijan ilmoittautuminen….