Hakutulokset: vaihdon-raportointi

Kansainvälisen opiskelun lomakkeet ja raportointi [sivu]

…Letter of Confirmation (pdf) Erasmus-harjoittelu Learning Agreement for Traineeships (doc) RAPORTOINTI Opiskelijavaihdon raportti ja lomakkeet palautetaan SoleMOVE-järjestelmän kautta. Erasmus-opiskelijavaihdossa tai -harjoittelussa olleet täyttävät lisäksi EU Survey -lomakkeen (henkilökohtainen linkki sähköpostin…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…päätök- senteon tueksi. Ulkoinen laskentatoimi puolestaan tuottaa tietoja yrityksen ulkopuolisille sidosryhmille, kuten rahoittajia ja verottajaa varten. Ulkoinen laskentatoimi on hyvin pit- källe lakisääteistä raportointia, johon liittyy läheisesti myös verotus. Verotus…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ei yleensä juurikaan pi- tene vaihdon takia. Vaihtoasioissa voit olla yhteydessä lääketieteen laitoksen kv-koordi- naattoriin sekä kansainvälisten liikkuvuuspalvelujen henkilökuntaan. 2.5 OPINNÄYTETYÖ Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004) mukaan ”Tutkinnon pääaineen tai…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…mielenkiintoisia kursseja ja harjoittelumahdollisuuksia myös uusia kokemuksia, ystäviä, kielitaitoa sekä itsevarmuutta. Tarkoituksena on, että suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon, joten opiskeluaika ei yleensä juuri pitene vaihdon takia. Jos olet kiinnostunut…