Search Results: vaihtoon-lahteminen

UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut [pdf]

Vaihtoon hakeminen Haku vaihto-opiskelijaksi on kaksivaiheinen: ensin haetaan vaihtopaikkaa kotiyliopis- tolta eli Itä-Suomen yliopiston ehdokkaaksi vaihtoon, ja sen jälkeen vaihto-opiskeli- jaksi vastaanottavaan yliopistoon eli kohdeyliopistoon. Kohdeyliopisto tekee aina lo- pullisen… Continue Reading UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

vaihtoon liittyvissä kysymyksissä neuvoo sosiologian amanuenssi. Kauppatieteellisen koulutusalan sisällä päävalinnassa valitut opiskelijat voivat vaihtaa kampusta kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen (yliopiston hallituksen päätös 25.2.2009). Itä-Suomen yliopistossa kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittanut… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…ulkomaille. Kansainväliseen vaihtoon liittyvät ohjeet löydät KAMUsta. Ulkomailla suoritettavien opintojen liittämisestä tutkintoon tulee sopia kauppatieteiden laitoksen amanuenssin kanssa ennen vaihtoon lähtöä. Työharjoittelu Harjoittelun tavoitteena on perehtyä kauppatieteiden kandidaatin ja/tai maisterin… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Vaihtojaksot ja ulkomaanharjoittelut peruttu syyslukukaudelta 2020 [Article Search Tag]

…pikimmiten jatkosta. Käynnissä oleva täydennyshaku jatkuu sunnuntaihin 31.5. klo 23.59 asti. Toinen täydennyshaku kevätlukukaudelle 2021 järjestetään 15.8. – 15.9.2020. Lisätietoja täydennyshauista löydät Vaihto-opiskelun hakuilmoitukset -sivulta ja Vaihtoon hakeminen -sivulta Kamusta…. Continue Reading Vaihtojaksot ja ulkomaanharjoittelut peruttu syyslukukaudelta 2020

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…Anomus, johon tarvitaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, on tehtävä heti lukuvuoden alussa ja viimeistään 5.9. mennessä. Opiskelija laatii suunnitelman opettajatuutorin ohjeistamana ja toimittaa sen lääketieteen laitoksen hallintoon opintoasiainpäällikölle (Medistudia) hyväksyttäväksi. B. Kv-vaihtoonContinue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020