Hakutulokset: vapaa-ajan-toiminta

Harrasta UEFissa ja vapaa-ajalla [sivu]

Joy, johon kuuluu n. 60 opiskelijaa, vaihto-opiskelijaa ja alumnia. Kuopion kampuksella toimii UEF Kuopion ylioppilaskuoro. Kampuskaupunkien infoa vapaaajan toiminnasta Joensuun kaupungin vapaa-aikainfo Pyöräilykaupunki Joensuussa on kaiken kaikkiaan 311 km kaupungin…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…Itä-Suomen yliopiston perustutkinto-opiskelijat, joilta vaaditaan 1. opinto-oikeus luokanopettajan-, käsityönopettajan-, kotitalousopettajan-, erityisopettajan– tai opinto- ohjaajan koulutuksessa tai 69 2. opinto-oikeus opettajan pedagogisiin opintoihin tai jo aiemmin suoritetut opettajan pedagogiset opinnot, sekä…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…opettajan pedagogisiin opintoihin Itä-Suomen yliopistossa tai jo aiemmin yliopistossa suoritetut opettajan pedagogiset opinnot, sekä tavoitetutkinnon pääaineena jokin perusopetuksessa opetettava aine tai 2) opinto-oikeus luokanopettajan-, erityisopettajan– tai opinto-ohjaajan koulutuksessa tai 3)…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…rusteet RAPE 1 2.5. – 14.05.2019 Yht. 55 PAKOLLINEN, SUORITUSAJANKOHTA VAPAA 4411064 Opinnäytetyöseminaari, LL ja HLL LSOS 1-5. vuosi Terveystieteiden tiedekunta // UEF 37 VAPAASTI VALITTAVAT OPINTOJAKSOT, PREKLIININEN VAIHE Koodi…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tai matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan koulutusohjelman mukaisesti tai matemaatikoksi suorittamalla nämä tutkinnot matemaatikon koulutusohjelman mukai- sesti. Matematiikan aineenopettajan ja matematiikan aineenopettajan ja luokanopettajan kou- lutusohjelmissa tutkintoihin sisältyy pedagogisten opintojen kokonaisuus…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…terveysjohtamisen tiedonhaku 1 op Näyttöön perustuva sosiaali- ja terveydenhuolto 6 op Tieteellinen kirjoittaminen sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opiske- lijoille 1 op Vapaavalintainen sivuaine 25 op Vapaavalintainen sivuaine sovitaan HOPS-keskustelussa. Vapaavalintaisen…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

93/16/ETY. 4 luku Opettajankoulutusta koskevat säännökset 18 § Opettajankoulutuksen tavoitteet Yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen erityisenä tavoitteena on antaa opiske- lijalle valmiudet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana ja kasvattajana. 19 § Opettajankoulutuksen opinnot…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Suominen ja varajohtajana professori Päivi Mäntylä. Biolääketieteen yk- sikön johtajana toimii yliopistonlehtori Anitta Mahonen ja varajohtajana yliopistonlehtori Jyrki Ågren, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön johtajana pro- fessori Pekka Mäntyselkä ja…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…2018-2019 12 erillisiä kelpoisuusopintoja, kuten varhaiskasvatuksen erityisopettajan opinnot (VEO), erityisopettajan opinnot (ERO) ja opinto-ohjaajan opinnot. Lisäksi osasto järjestää aikuisopettajan pedagogisia opintoja niille Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille, joiden pääaine antaa mahdollisuuden opettaa…

Smart Start -opas 2018 [pdf]

…joka illalle muuta tekemistä. Yhteiset vapaaajan vietot jatkuvat viikonlopulle asti. Ohessa tärkeimmät oppiaineen/yliopiston ajankohdat: MAANANTAINA 3.9. AIKA PAIKKA OHJELMA 10.00 Alkukivet Tuutorien tapaaminen 12.00 Natura N100 Oppiaineen esittely 14.00 Natura…