Hakutulokset: varmuutta-vuorovaikutukseen

Varmuutta vuorovaikutukseen (VAVU) -opintojakso [sivu]

hakea Varmuutta vuorovaikutukseen -kurssille viestintärohkeuden vahvistamiseksi. Kielikeskus järjestää opintopsykologin ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kanssa vuosittain Varmuutta vuorovaikutukseen -kurssin, 8010157, (3 op), jolla tutustutaan esiintymisjännitykseen ilmiönä, harjoitellaan erilaisissa viestintätilanteissa toimimista sekä…

Jännittääkö? Haku Varmuutta vuorovaikutukseen -kurssille Joensuun kampuksella 8.10. saakka [uutinen]

Jännitätkö vuorovaikutustilanteita, puhumista ja esiintymistä? Voit hakea varmuutta esiintymiseen -kurssille, mikä järjestetään Joensuun kampuksella 29.10. – 29.11.2019. Tarkempi aikataulu löytyy weboodista, koodi 8010157. Kurssille haetaan nettilomakkeella: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/6886/lomake.html Hakuaika päättyy 8.10.2019…

Jännittääkö? Haku Kuopion kampuksen VAVU-kurssille on auki [uutinen]

Kaikki ihmiset jännittävät joskus, mutta herättääkö esimerkiksi seminaariesitykset tai ryhmätöiden puheenvuorot mielestäsi kohtuutonta jännitystä? Hae Varmuutta vuorovaikutukseen -kurssille (8010157), jossa harjoitellaan opiskelun puheviestintätilanteita ja jännittämisen kohtuullistamista. Lisätietoja: https://tinyurl.com/varmuuttavuorovaikutukseenilmo Kurssille haetaan…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…silloin, jos koulusivistyskielestä ei ole varmuutta. Opiskelijalla on halutessaan oikeus suorittaa kypsyysnäyte useammalla kielellä. Filosofisen tiedekunnan opiskelija voi suorittaa kandidaatin tutkinnon kypsyysnäytteen kolmella eri tavalla: 1. kandidaatintutkielma hyväksytään kypsyysnäytteenä, 2….

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…kerrostuneisuuteen, vuorovaikutukseen sekä ajalliseen ja alueelliseen muu- tokseen. Aineopinnoissa nämä elementit ja laaja-alainen prosessiymmärrys kiinnitetään käytännön ratkaisuihin koskien muun muassa maan-, vesien- ja metsienkäytön suunnit- telua ja suojelua sekä hallinnan…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…8011001 Puheviestintää humanististen tieteiden opiskelijoille 2 op TAI o 8010150 Puheviestinnän monimuotokurssi 2–3 op TAI o 8010154 Puheviestintä kaikkien koulutusalojen opiskelijoille 2–3 op TAI o 8010157 Varmuutta vuorovaikutukseen 3 op…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…esitelmiä, mikä tuo sinulle varmuutta kielen puhujana. Aineopinnoissa aktivoit kielitaitoasi roolileikkien ja näytelmien, puheiden ja keskustelujen sekä kuunteluharjoitusten avulla. Syvennät japanin kielen kieliopin tuntemustasi ja teet erityyppisiä kirjallisia töitä, esimerkiksi…

Jännitystyöpaja021018Kuopio [pdf]

…Ryhmät: Varmuutta vuorovaikutukseen –kurssi (UEF) Arjen hallintaryhmä YTHS, Nyytin nettiryhmät (teemoina yksinäisyys, ero, sinkkuus )  Headstedin verkkosivusto: Jännä juttu https://headsted.fi/ohjelmat/janna-juttu/  YTHS:n Jännittää –sivusto http://www.yths.fi/jannittaa/tietoa-jannittamisesta  Itsemyötätunnon taito http://www.itsemyotatunto.fi/…