Hakutulokset: yksilolliset-jarjestelyt-valintakokeessa

Yksilölliset järjestelyt, apuvälineet, tilat [sivu]

…järjestelyjä valintakokeessa haetaan lomakkeella: hakemus yksilöllisiksi järjestelyiksi valintakokeessa. Tämä lomake suomenkielisiin koulutuksiin päivitetään vuosittain hakumateriaalin yhteydessä marraskuun alkuun mennessä. Tutustuthan lomakkeessa olevaan ohjeistukseen huolellisesti. Lisätietoa: Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa Itä-Suomen yliopistossa….

Ohjeet_esteetön uef_2019 (1) [pdf]

opiskelijavalintaa koskevaa sähköisesti lähetettävää Yksilölliset järjeste- lyt valintakokeessa -hakulomaketta. Hakija täyttää hakemuksen ja toimittaa sen sekä tarvittavat liitteet vuotuiseen määräaikaan mennessä sähköisesti samassa turvapostiviestissä verkkosivun kautta https://secmail.uef.fi/erityisjarjestelyt@uef.fi. Hakemuksesta tulee ilmetä,…

Esteetön opiskelu [sivu]

…valintakokeeseen tai opintojesi sujumista varten erityistä tukea ja järjestelyjä: Yksilölliset järjestelyt valintakokeessa ja yksilölliset opintojärjestelyt, apuvälineet, tilat Lisää tietoa erityistenttitilojen käytänteistä Aiheesta muualla: ESOK-verkosto Celia-kirjasto Esteettömyydestä Opintopolku.fi –palvelussa ESOK –hanke…

Opiskelijan ohje_yksilölliset opintojärjestelyt UEF [pdf]

1 Ohje opiskelijalle / Yksilölliset opintojärjestelyt 1. Yleistä Tämä ohje perustuu Akateemisen rehtorin päätökseen (17.9.2019) § 73/2019 (dnro 1057/03.03/2019 ”Ohjeet yksilöllisistä järjestelyistä valintakokeessa ja opinoissa”. Yhdenvertaisuuslain (6/2014) mukaan koulutuksen järjestäjän…

Terveystieteiden tiedekunta: Lääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…sivuaineiksi eli sivuaineopintojen aloittaminen ei edellytä sivuaineen opinto-oikeuden hakemista. Joihinkin oppiaineisiin otettavien sivuaineopiskelijoiden määrää kuitenkin rajoitetaan tai opinto-oikeutta on haettava sivuaineen valintakokeessa. Toisaalta yliopistossa on myös tutkintoja, joiden rakenteeseen ei…