18478 Väitöskirjan julkaiseminen yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan sarjassa julkaiseminen

Yleisohjeita

Viimeistään väittelyluvan saatuasi ota yhteyttä sarjan toimittajaan. Julkaisusarjan toimittaja huolehtii julkaisemisen ohjeistuksesta, taittojen tarkastuksesta, ISBN-numeroiden hankkimisesta ja julkaisuluvan myöntämisestä. Väitöskirjasarjan vastaavana toimittajana toimii yliopistonlehtori Markus Mättö, joka vastaa julkaisusopimukseen ja julkaisemiseen liittyvistä periaatteellisista kysymyksistä.

Mikäli päätät julkaista väitöskirjasi UEF//tiedekunnan sarjassa, täytä UEF Sign -Julkaisusopimus ja lähetä se kirjastoon palvelusähköpostiin electronic.publications@uef.fi, minkä jälkeen sopimus allekirjoitetaan sähköisesti UEF Sign-palvelussa. Julkaisusopimuksen saat Heimosta (vaatii kirjautumisen) tai toimittajalta. Sarjan toimittaja huolehtii ISBN-numeroiden tilaamisesta.

Väitöskirjan taittamisessa on suositeltavaa käyttää ammattitaittajaa. Mikäli taitat kirjan itse, toimita taitto sarjan toimittajalle nähtäväksi jo ennen painotaloon vedostettavaksi toimittamista. Mikäli taitto ostetaan painotalolta, riittää painon toimittama vedos. Väitöskirjan taittopohjan (docx) saat Kamusta tai sarjan toimittajalta.

Muulla kuin väittelijän omalla äidinkielellä kirjoittamat väitöskirjan osuudet tulee tarkastuttaa äidinkielisellä kielentarkastajalla. Tekstin oikeakielisyyden tarkastaminen on väittelijän vastuulla. Tee tekstin viimeistely ennen taittoon lähettämistä.

Artikkeli- tai esseeväitöskirjassa julkaistaan kaikki artikkelit tai esseet sekä yhteenveto-osa sekä painettuna että elektronisessa muodossa, jollei jonkin osan julkaisemiselle ole pätevää oikeudellista estettä. Artikkelit julkaistaan niiltä osin kuin luvat on saatu.  Väitöskirjasta jätetään pois ainoastaan ne artikkelit, joihin alkuperäinen kustantaja ei ole myöntänyt lupaa tai artikkeli on embargon alainen. Tarvittaessa artikkelia muokataan copyrightin omistajan toiveen mukaisesti. Sinun tulee huolehtia artikkeleille uudelleenjulkaisuluvat sekä painettuun, että elektroniseen väitöskirjan versioon. Uudelleenjulkaisuluvat liitetään julkaisusopimukseen. Pohja uudelleenjulkaisusopimusten pyytämiseen on saatavilla Kamussa englanninkielisenä. Mikäli et julkaise artikkeleita tai esseitä väitöskirjassasi em. syistä, sinun tulee raportoida niissä esitetyt tutkimustulokset julkaistavassa väitöskirjassa sen yhteenveto-osassa tai väitöskirjan liitteessä. Tutustu myös UEF open access -malliin jo väitöskirjan tekovaiheessa!

Väitöskirjaan tulee liittää erillinen logolla varustettu nimiölehti, josta tulee ilmetä, että kyseessä on yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan julkisesti tarkastettavaksi hyväksymä väitöskirja sekä väitöstilaisuuden aika ja paikka. Nimiölehden mallipohjan (docx) saat Kamusta tai sarjan toimittajalta.

Julkaisuprosessiin tulee varata riittävästi aikaa, vähintään kaksi kuukautta. Aikataulua suunnitellessasi ota huomioon sekä postin kulkuun ja painon aikatauluihin liittyvät seikat, että toimijoiden mahdolliset loma-ajat. Kannattaa siis olla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa yhteydessä toimittajaan, ehdottomasti ennen väitöspäivän määrittämistä.

Lue lisää väitöskirjan painattamisesta Heimosta (vaatii kirjautumisen).

Dissertations in Social Sciences and Business Studies -sarjan minimipainosmäärä ja jakelu

 • kirjastoon (kirjasto huolehtii jakelusta) 12
 • tiedekuntaan (tiedekunta huolehtii jakelusta) 7
 • väittelijän kappaleet 30
 • vapaakappaleet, Kansalliskirjasto 6 (paino toimittaa suoraan)

Yhteensä 55 kpl

Kirjasto huolehtii kirjan näkyville omasta kiintiöstään. Tiedekunta huolehtii kirjan jakelusta tiedekunnan ilmoitustauluille ja vastaväittäjälle sekä tiedekuntaneuvostoon pöydälle arvostelua varten.

Väittelijän tulee toimittaa omista kappaleistaan kirjat seuraaville tahoille:

 • kustokselle
 • omalle laitokselleen/oppiaineelleen
 • ohjaajilleen (muut kuin kustos)
 • esitarkastajilleen

Lisäksi rehtorille/akateemiselle rehtorille ja tiedekunnan tutkimuksesta vastaavalle varadekaanille lähetetään väitöskirjan sähköinen versio seuraavasti:

 • Kuopion kampuksen väitöskirjat: rehtori Jukka Mönkkönen, johdon palvelukoordinaattori Henriikka Oksiala
 • Joensuun kampuksen väitöskirjat: akateeminen rehtori Tapio Määttä, johdon assistentti Tarja Ryhänen
 • Kaikki yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan väitöskirjat: varadekaani Tommi Laukkanen, johdon assistentti Maria Venäläinen (Myös audienssi etäyhteydellä on mahdollinen.)

Väitöskirja toimitetaan edellä mainituille sihteereille s-postilla ja samalla varataan audienssi väitöskirjasta keskustelemiseen.

Väittelijän tulee toimittaa omista kappaleistaan kirjat seuraaville tahoille:

 • kustokselle
 • omalle laitokselleen/oppiaineelleen
 • ohjaajilleen (muut kuin kustos)
 • esitarkastajilleen
 • oman (väittely)kampuksensa rehtorille
 • tiedekunnan tutkimuksesta vastaavalle varadekaanille

Oman kampuksen rehtorille ja tiedekunnan varadekaanille varataan audienssi kirjan luovuttamista varten heidän sihteereiltään:

 • Kuopion kampuksen väitökset rehtori Jukka Mönkkönen, johdon palvelukoordinaattori Henriikka Oksiala
 • Joensuun kampuksen väitökset akateeminen rehtori Tapio Määttä, johdon assistentti Tarja Ryhänen
 • varadekaani Tommi Laukkanen, johdon assistentti Maria Venäläinen (Myös audienssi etäyhteydellä on mahdollinen.)

Sinun on mahdollista painattaa kirjaa myös suurempi määrä oman tarpeesi mukaisesti.

Huomaathan, että väittelijä on painotalon asiakas ja vastaa asioinnista painotalon kanssa. Yliopiston sopimuspainon ohjeet löydät Heimosta (vaatii kirjautumisen). Voit kysyä neuvoa myös sarjan toimittajalta. Ohjeista painotalo jakamaan väitöskirjat seuraavasti:

Kuopion kampuksen väitöskirjat

 • 12 kpl Itä-Suomen yliopiston kirjasto, Kuopion kampus: Jari Tiihonen, Snellmania (Yliopistonranta 1 E), PL 1627, 70211 Kuopio
 • 7 kpl Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Kuopion kampus: Iida Järvikangas, Snellmania (Yliopistonranta 1 E), PL 1627, 70211 Kuopio
 • 6 kpl Kansalliskirjasto, vapaakappaletoimisto, PL 26, 00014 Helsingin ylipisto
 • Väittelijän kappaleet väittelijän ilmoittamaan osoitteeseen

Joensuun kampuksen väitöskirjat

 • 12 kpl Itä-Suomen yliopiston kirjasto, Joensuun kampus: Anne-Mari Karttunen, Carelia, PL 107, 80101 Joensuu
 • 7 kpl yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Joensuun kampus, Maria Venäläinen, Aurora II, PL 111, 80101 JOENSUU
 • 6 kpl Kansalliskirjasto, vapaakappaletoimisto, PL 26, 00014 Helsingin yliopisto
 • väittelijän kappaleet väittelijän ilmoittamaan osoitteeseen

Väitöskirjat julkaistaan sähköisesti Itä-Suomen yliopiston tietokannassa. Painon tulee toimittaa väitöskirjan sähköinen versio suoraan kirjastoon julkaistavaksi osoitteella electronic.publications@uef.fi. Sähköisen version tulee sisältää myös artikkelit/esseet (artikkeli- ja esseeväitöskirjat) sikäli kuin niiden julkaisemiselle ei ole estettä (esim. kustantaja kieltää julkaisemisen; ks. ohjeistus ylempänä).

Lisätietoja
Historia- ja maantieteen laitos sekä kauppatieteiden laitos: Markus Mättö
Oikeustieteiden laitos, sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos sekä yhteiskuntatieteiden laitos: Anna Karttunen

Muussa kuin yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan julkaisusarjassa ilmestyvä väitöskirja

Jos julkaiset väitöskirjasi painettuna muussa kuin tiedekunnan väitöskirjasarjassa, tiedekunta ostaa sitä vähintään 20 kappaletta. Kirjat on tarkoitettu toimitettavaksi vastaväittäjälle, kustokselle, kirjastoon, tiedotukseen sekä muuhun yliopiston sisäiseen jakeluun. Tässä tilanteessa ota yhteyttä painosmäärän määrittämiseksi ja laskutuksen hoitamiseksi Maria Venäläiseen.

Tiedekunta myöntää harkinnan mukaan väittelijälle suoraan väitöskirjan painattamisesta aiheutuneita kuluja maksimissaan 1000 euroa. Tähän summaan sisältyvät kustannukset tiedekunnalle toimitettavista/ostettavista kirjoista. Pyydä, että väitöskirjasi toimitetaan Itä-Suomen yliopistolle seuraavasti:

 •  Joensuun kampuksen väitöskirjat: Maria Venäläinen, puh. 029 4455322, maria.venalainen@uef.fi Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, PL 111, 80101 JOENSUU
 • Kuopion kampuksen väitöskirjat: Iida Järvikangas, puh. 050 478 4564, iida.jarvikangas@uef.fi Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, PL 1627, 70211 KUOPIO

Myös tiedekunnan ulkopuolisessa sarjassa julkaistuun väitöskirjaan tulee liittää erillinen nimiölehti, josta tulee käydä ilmi, että kyseessä on yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan julkisesti tarkastettavaksi hyväksymä akateeminen väitöskirja, sekä väitöstilaisuuden aika ja paikka. Nimiölehden mallipohjan saat Kamusta. Muutoin noudata kyseisen sarjan ohjeistusta.

Lisätietoja
Maria Venäläinen

Toimijoiden vastuut julkaisemisessa, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Väittelijä

• Miettii väitöskirjansa julkaisukanavan ohjaajan kanssa jo prosessin aikana ja tutustuu ko. sarjan ohjeisiin
• Huolehtii kirjan sisällöstä ja sen oikeakielisyydestä (kielentarkastukset)
• Huolehtii plagiaatintunnistuksen tekemisestä (ennen esitarkastukseen toimittamista)
• Huolehtii kirjan taittamisesta käyttämänsä julkaisusarjan mallin mukaisesti (itse tai ostopalveluna)
• Ottaa yhteyttä julkaisusarjan toimittajaan – viimeistään väittelyluvan saatuaan
• Hakee väitöskirjaan kuuluville artikkeleille uudelleenjulkaisuluvat sekä painettuun, että e-versioon (tämän voi tehdä jo artikkelien alkuperäisessä julkaisuvaiheessa)
• Täyttää UEF Sign -julkaisusopimuksen (pdf) ja lähettää sen kirjaston palvelusähköpostiin electronic.publications(at)uef.fi, minkä jälkeen sopimus allekirjoitetaan sähköisesti UEF Sign -palvelussa.

• Toimittaa mahdolliset uudelleenjulkaisuluvat toimittajalle, mielellään julkaisusopimuksen liitteenä
• Valitsee haluamansa painotalon (toimii asiakkaana) ja sopii painotalon kanssa työn aikataulusta. Huom! sovi toimittajan kanssa aikataulusta sopimuksen teon yhteydessä!
• Toimittaa painotalolle aineistot ja jakeluohjeet. Mikäli tieteenalasi vaatii kolme joka toiselle sivulle painettua versiota, pyydä nämä painotalosta erikseen. Varmista asia ohjaajaltasi onko tämä traditio käytössä tieteenalallasi.
• Tarkastaa painolta tulleen oikovedoksen huolella – viime kädessä vastuu kirjan sisällöstä on aina väittelijällä! Suosittelemme painetun vedoksen ottamista
• Huolehtii kirjan jakelusta tiedekunnan ohjeistuksen mukaisesti

 • kustokselle ja ohjaajille
 • esitarkastajille
 • rehtorille ja dekaanille
 • laitoksellesi

• Huomioi, että kirjan tulee olla valmiina ja yliopiston kirjastossa ja tiedekunnassa 10 päivää ennen väitöstä (huomaa postin kulkuun kuluvat päivät) – varaa aikaa siis painatusprosessille ainakin 2 kk (sopimusliikenne, julkaisulupien pyytäminen, taitto, tarkastukset, vedostukset, tarkastukset, painatus, toimitus, jakelu).

Sarjan toimittaja

• Ohjeistaa väittelijöitä tarvittaessa julkaisuprosessissa.
• Auttaa miettimään julkaisuaikataulun (väitöspäivän määrittäminen).
• Allekirjoittaa julkaisusopimuksen, tarkastaa että julkaisuluvat artikkeleille on (tai mahdolliset kiellot) ja toimittaa sopimuksen kirjastolle allekirjoitettavaksi (elektronista julkaisua koskien) ja arkistoitavaksi.
• Hankkii työlle ISBN-numerot.
• Tarkastaa, että kirjan ulkoasu vastaa sarjan ohjeistusta ja mallia ja ilmoittaa väittelijälle korjattavista kohdista.

 • Mikäli väittelijä taittaa kirjan itse tai ostaa sen painotalon ulkopuolelta, toimittaja katsoo taiton ennen painotalolle toimittamista.
 • Mikäli taitto ostetaan yliopiston sopimuskumppanipainoista, toimittaja katsoo painon toimittaman taitetun vedoksen.

• Katsoo kirjaan tulevan takakansitekstin ennen vedostamista.
• Tarkastaa ja hyväksyy painon toimittaman painokelpoisen aineiston (kannet, irtolehden, sisäsivut).

 •  Vedoksen tarkastavat sekä väittelijä, että sarjan toimittaja – jotta väitöskirjan voi painaa, molempien on hyväksyttävä vedos! Toimittaja antaa luvan kirjan painamiseen.
 • Käytännössä väittelijä tarkastaa painetun vedoksen, sarjan toimittaja e-version.

• Tarvittaessa ohjeistaa painotaloa tiedekunnan ohjeistuksista.

Vastaava toimittaja

• Tarkastaa ohjeistuksen toimittajan kanssa vuosittain.
• Ottaa kantaa mahdollisiin poikkeustapauksiin julkaisemiseen liittyen.

 • kirjan rakenne
 • artikkelien pois jättäminen
 • muut julkaisemiseen liittyvät poikkeamat sarjan mallista

• Tieteelliset ja periaatteelliset julkaisupoliittiset periaatepäätökset ja kannanotot sarjaa koskien.

Painotalo

• Tekee taiton ja/tai kirjan painatuksen yliopiston/sarjan mallin mukaisesti väittelijän toimeksiannosta.
• Toimittaa vedokset tarkastettavaksi väittelijälle ja sarjan toimittajalle. // Ei paina kirjaa ennen kuin molemmilta on tullut painamiseen lupa.

• Toimittaa kirjat sarjan ohjeiden mukaisesti.

 • Toimittaa kansalliskirjastolle 6 kpl kirjoja.
 • Toimittaa kirjan e-version Itä-Suomen yliopiston kirjastolle kaikkine artikkeleineen.

• Laskuttaa väittelijää. Huom! laskutus on oltava eriteltynä: taitto- ja painatuskulujen osalta.

Tiedekunta

• Huolehtii saamistaan kappaleista kirjan omille ilmoitustauluilleen.
• Toimittaa kirjan vastaväittäjälle.
• Huolehtii kirjan tiedekuntaneuvoston pöydälle arvostelua varten.
• Myöntää anomuksesta ja kuitteja vastaan väitöskirjatukea väitöskirjan julkaisemisesta aiheutuneisiin kuluihin.
• Huolehtii ulkopuolisessa sarjassa julkaistun kirjan osalta jakelusta yliopiston sisällä.

Kirjasto

• Tarkastaa julkaisusopimuksen ja uudelleenjulkaisuluvat sekä arkistoi sopimuksen.
• Myöntää ISBN-numerot toimittajan hakemuksesta.
• Laittaa väitöskirjan julkisesti näkyville kampuskirjastoissa heille toimitetuista kappaleista.
• Arkistoi kirjan.
• Julkaisee kirjan e-version julkaisualustallaan ja tarvittaessa poistaa luvattomat julkaisun osat.

Lisätietoja
Markus Mättö
Anna Karttunen

Väitöskirjatuki yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa

Väittelijä voi hakea tiedekunnalta väitöskirjatukea väitöskirjansa painatus- ja/tai taittokustannuksiin sekä kielentarkastuskustannuksiin. Tiedekunta päättää väitöskirjatuen euromäärän tapauskohtaisesti. Tiedekunnan sarjassa julkaistaessa väitöskirjatuki on enintään 1500 euroa vähintään 55 kappaleen painosmäärälle. Ulkopuolisessa sarjassa julkaistessa tuki on enintään 1000 euroa vähintään 20 kappaleen painosmäärälle.

Sekä tiedekunnan että ulkopuolisessa sarjassa julkaistessa väitöskirjatuki myönnetään hakemuksesta tositteita eli maksukuittia ja laskua vastaan. Tositteista on yksiselitteisesti käytävä selville, mikä kustannus on aiheutunut väitöskirjan painatuksesta ja mikä taitosta ja/tai kielentarkastuksesta.

Väitöskirjatukea tulee hakea viimeistään kahden kuukauden kuluessa väitöstilaisuudesta.

Ulkopuolisessa sarjassa julkaistessa tiedekunta voi harkinnan mukaan ostaa kirjat myös suoraan kustantajalta. Tässä tapauksessa tulee ottaa yhteyttä Maria Venäläiseen.

Lisätietoja
Maria Venäläinen