20601 Väitöskirjatutkijan perehdytys

Perehdytys yliopistoon

Perehdytys yliopistoon

Perehdytysmateriaalit

Perehdyttäjän muistilistan avulla voit varmistua siitä, että kaikki olennaiset käytännön asiat tulevat läpikäytyä uuden ohjattavasi kanssa.

Mikäli väitöskirjatutkimus sisältää laboratoriotöitä, on laboratorioturvallisuuteen liittyvät asiat myös sisällytettävä perehdytykseen.

Henkilöstöhallinnon prosessit

Digitaaliset ympäristöt ja taidot

Jos ohjattavasi ei tunne UEFin käytäntöjä tai häneltä puuttuu tarvittavia digitaitoja:

Tohtoriopintojen aloittaminen

Tohtoriopintojen aloittaminen

Jatko-opintosuunnitelma

(Pää)ohjaajana sinun tulee auttaa ohjattavaasi henkilökohtaisen jatko-opintosuunnitelman laatimisessa.

Tohtorikoulutuksen tietokanavat

Tohtorikoulutukseen liittyvät ohjeet on koottu Tohtorikoulutuksen käsikirjaan.

Mikäli ohjattavasi ei ole opiskellut UEFissa aiemmin, hän tulee tutustuttaa myös muihin tieto- ja viestintäjärjestelmiin.

  • On suositeltavaa liittyä Tohtorikoulun Yammer-ryhmään.
  • Suurimmalla osalla tohtoriohjelmista on myös omat yammer-ryhmänsä, johon ohjattavan tulisi liittyä pysyäkseen perillä ajankohtaisista tapahtumista
Väitöstutkimuksen rahoitus

Väitöstutkimuksen rahoitus

Sinun velvollisuutesi ohjaajana on auttaa ohjattavaasi hankkimaan itselleen rahoitusta. Rahoitusmahdollisuuksia ovat mm. apurahat, tohtoriohjelmien palkalliset tohtorikoulutuspaikat, palkalliset projektitutkijan tehtävät tai opintojen ja muun palkkatyön yhdistäminen. Lisätietoa näistä sekä tiedekuntien apurahoista väitöskirjatyön aloittamiseen tai viimeistelyyn löydät tohtorikoulutuksen rahoitusmahdollisuudet- sivulta.

Tietoa työsuhteesta:

Koulutusta apurahojen hakemiseen

Kaikki tiedekunnat järjestävät koulutusta väitöskirjatutkijoille apurahojen hakemiseen liittyen. Lisätietoa aiheesta Muut opinnot ja koulutukset- sivulta.