21712 FILO OPAS Opinnäytetyön ohjeet

Filosofisen tiedekunnan ohjeet ja lomakkeet

Alempaa korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on laadittava pääaineensa aineopintoihin kuuluva kandidaatintutkielma. Kandidaatintutkielman kielestä määrätään opetussuunnitelmassa.

Ylempää korkeakoulututkintoa varten opiskelijan on suoritettava pääaineen syventäviin opintoihin kuuluva pro gradu -tutkielma. Pro gradu -tutkielman kielestä määrätään opetussuunnitelmassa. Oppiaineen mahdolliset tarkemmat ohjeet gradun tekemisestä on kuvattu opetussuunnitelmassa (esimerkiksi mahdollisuus tehdä artikkeligradu). Filosofisessa tiedekunnassa syventävien opintojen opinnäytettä ei hyväksytä kahden eri pääaineen tutkielmana (kaksoisgradu).

Ohjeet ja tutkielmien arviointiperusteet

Filosofisen tiedekunnan opinnäytteitä koskevat yleiset ohjeet ja tutkielmien arviointiperusteet kootaan Kamun sivulle Opinnäytteet.

Opinnäytteen saavutettavuudesta saa lisätietoa tutkielmatyöskentelyn yhteydessä.

Jokaisella tutkielmaa tekevällä opiskelijalla on vähintään yksi ohjaaja. Tutkielman sisältöä ja muotoa koskevaa neuvontaa sekä tutkielman kirjoittamisen tekniset ohjeet (fonttikoko, riviväli, marginaali) antaa tutkielman ohjaaja.