Search Results: ahot-en

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…EARS AHOT -näyttökoe. Jos sinulla mielestäsi jo on tutkintovaatimuksen edellyttämä osaaminen, voit harkita EARS AHOT -näyttökokeeseen osallistumista. Kuhunkin AHOT-näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran opiskelun aikana. Toteutustavat Kurssilla on luentoja, luku-…

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

AHOT-näyttökoe, jotka järjestetään erikseen. Jos sinulla mielestäsi jo on tutkintovaatimuksen edellyttämä osaaminen, voit harkita ruotsin AHOT-näyttökokeeseen osallistumista. Kuhunkin AHOT-näyttökokeeseen voi osallistua vain kerran opiskelun aikana. Ruotsin kielen kirjallisen taidon AHOT-näyttökoe…

FILO Teologia opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…lomake osoitteessa http://www.uef.fi/fi/kieli- keskus/ahot-korvaavuudet. http://www.uef.fi/fi/kielikeskus/ahot-korvaavuudet http://www.uef.fi/fi/kielikeskus/ahot-korvaavuudet 28 Filosofinen tiedekunta // Teologian osasto 4.5 Tutkintojen suorittamisajat, opintoajan rajoittaminen ja opis- keluoikeus tutkinnon suorittamisen jälkeen Opintoaikojen rajaaminen koskee niitä alempaan (kandidaatti) ja…

TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…keskeiset kielen rakenteet. Suoritustavat Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät TAI EARS AHOT -näyttökoe. Jos sinulla mielestäsi jo on tutkintovaatimuksen edellyttämä osaaminen, voit harkita EARS AHOT -näyttökokeeseen osallistumista. Kuhunkin AHOT-näyttökokeeseen…

FILO Teologia opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…Poikkeustapauksessa on edelleen mahdollista käyttää paperilomaketta. Linkki sähköiseen hakulomakkeeseen ja tiedekunnan AHOT-ohje ovat osoitteessa http://www.uef.fi/teol/ahot Kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukua haetaan kielikeskuksesta. Ohjeet ja linkki haku- lomakkeeseen osoitteessa www.uef.fi/kielikeskus/ahot-korvaavuudet Hyväksiluettavien opintojen…

FILO Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…Esteetön opiskelu ja opetuksen erityisjärjestelyt 49 6.4 Opintojen hyväksilukeminen (AHOT) 50 6.4.1 Läntisen teologian AHOT-ohjeet 51 6.4.2 Ortodoksisen teologian AHOT-ohjeet 53 6.5 Opintosuoritusten ja -kokonaisuuksien arvostelu ja rekisteröinti 54 6.5.1…

UEF_AHOT_periaatteet_fi_2016 [pdf]

opintojakson tai sen osan suoritusmerkintä näytön suorituspäivämäärän mukai- sesti. AHOT-näyttöjen arvioinnista vastaa opintojakson opetuksesta vastaava yksikkö. AHOT -prosessi AHOT-prosessi (Liite: prosessikuvaus) käynnistyy opiskelijan aloitteesta. Hyväksilukuprosessi käynnistyy opiskelijan kirjallisesta hakemuksesta. Yksikön…

30818993_UEF_Opinto-opas_2018-2019_Teologian osasto_netti [pdf]

…hyväksilukeminen (AHOT) ………………………………………………………… 65 6.6.1 Läntisen teologian AHOT-ohjeet ………………………………………………………………. 67 6.6.2 Ortodoksisen teologian AHOT-ohjeet………………………………………………………… 70 6.7 Opiskelu ulkomailla ……………………………………………………………………………………. 71 6.8 Soveltavat opinnot ………………………………………………………………………………………. 73 6.8.1 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon virkaan…

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…hän vas- taanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Opiskeluajan kesto näkyy opiskelijalle WebOodissa kohdissa Omat perustiedot sekä OodiHOPS. Lisätietoa opiskeluoikeudesta ja poissaoloista: www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus. http://www.uef.fi/kielikeskus/ahot-korvaavuudet http://www.uef.fi/kielikeskus/ahot-korvaavuudet http://www.uef.fi/kielikeskus/ahot-kokeet http://www.uef.fi/opiskelu/opiskeluoikeus 28 Filosofinen tiedekunta | Humanistinen osasto…

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…tellervo.hirvonen(at)uef.fi, puhelin 0294 45 2023 vieraat kielet ja käännöstiede: amanuenssi Minna Surakka, minna.surakka(at)uef.fi, puhelin 0294 45 2027 Hakulomake ja tiedekunnan AHOT-ohje ovat osoitteessa www.uef.fi/web/hum/ahot. http://www.uef.fi/web/hum/ahot 46 Filosofinen tiedekunta | Humanistinen…