Search Results: aiemmin-vaihdossa-olleet

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Korvaaminen tar- koittaa kauppatieteiden tutkintorakenteessa pakollisena olevan kurssin korvaamista aiemmin suoritetulla kurssilla (korvaavuushakemus). Sisällyttäminen puolestaan Opinto-opas 2014−2016 85 tarkoittaa aiemmin suoritetun kurssin sisällyttämistä kauppatieteiden tutkintoon sel- laisenaan. Tämä koskee vapaasti… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

yhka_2018-2019 [pdf]

…suoritettujen opintojen sisällyttämisestä opintoihin. Korvaaminen tarkoittaa tutkin- torakenteessa pakollisena olevan opintojakson korvaamista aiemmin suoritetulla opinto- jaksolla. Sisällyttäminen puolestaan tarkoittaa aiemmin suoritetun opintojakson tai opin- tokokonaisuuden sisällyttämistä tutkintoon sellaisenaan. Tämä koskee… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon pakolliset kieliopinnot voi suorittaa myös AHOT-näyttökokein kerran lukukaudessa (http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen). http://www.uef.fi/kielikeskus http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen UEF // Opinto-opas 2016-2017 100 Opintojen suoritusjärjestys Kauppatieteiden kandidaatin opintojen eteneminen on esitetty seuraavassa taulukossa. Opintojen… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…270 8.6 Aiemmin tai muualla suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ……………………………… 274 8.7 Tutkintojen kielitaitovaatimukset …………………………………………………………………………….. 276 8.8 Kansainvälisyys opinnoissa ja opiskelussa ……………………………………………………………….. 277 8.9 Työharjoittelu ………………………………………………………………………………………………………….. 279 8.10 Opinnäytteet ja kypsyysnäyte… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

UEF Hammaslääketieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…opettajan kelpoisuuteen. https://kamu.uef.fi/student-book/aiempien-opintojen-hyvaksiluku-ahot/ https://kamu.uef.fi/student-book/aiempien-opintojen-hyvaksiluku-ahot/ http://www.uef.fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen http://www.uef.fi/web/kielikeskus/aiemmin-hankittu-osaaminen UEF // Opinto-opas 2018-2019 28 Koulusivistyskieli on suomi, jos yksikin alla mainituista ehdoista täyttyy. Vapautus kieliopinnoista (II kotimainen kieli, vieras kieli) Kypsyysnäyte Suomalainen peruskoulu… Continue Reading UEF Hammaslääketieteen opinto-opas 2018-2019

ravitsemustiede_2018-2019 [pdf]

…lomake osoitteessa www.uef.fi/web/kielikeskus/aiemmin-han- kittu-osaaminen . 2.1 KOULUSIVISTYSKIELEN MÄÄRITTELEMINEN Opiskelijan koulusivistyskieli vaikuttaa filosofisessa tiedekunnassa suoritettavan tutkin- non kieliopintojen vaatimuksiin, alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyys- näytteen kieleen sekä opettajan kelpoisuuteen. Koulusivistyskieli on… Continue Reading ravitsemustiede_2018-2019