Search Results: apua

tuutorin_linkkikartta [pdf]

…(Savonlinna)  Etsivä nuorisotyö (Joensuu), (Kuopio), (Savonlinna)  Apua ja tukea – IRL  Apua peliriippuvuuteen *Kuopio / *Joensuu / *Savonlinna  Peluri – vertaistoiminta  ISYY  Liikunta- ja…

Linkkejä hyvinvoinnin tueksi_uef [pdf]

…Oppilaitospastorit  Sovatek-säätiö  Päihdeklinikka (Kuopio), Päihdeklinikka (Joensuu),  Etsivä nuorisotyö (Joensuu), (Kuopio)  Apua ja tukea – IRL  Apua peliriippuvuuteen *Kuopio / *Joensuu /  Peluri – vertaistoiminta…

Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet [page]

…on hyvä perehtyä myös tiedekuntien opetussuunnitelmiin, joissa on yleensä tutkintosääntöä tarkentavia määräyksiä. Myös ylioppilaskunta auttaa opiskelijan oikeusturvaan liittyvissä asioissa. Mikäli et saa mielestäsi oikeudenmukaista kohtelua tai tarvitset apua oikaisuvaatimuksen tekemisessä…

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…vähintään ensimmäiseksi lukuvuodeksi ja palauttavat sen sähköisesti eHOPS-työkalulla joulu- kuun loppuun mennessä amanuenssille. Tarvittaessa apua saa opiskelijatuutoreilta. Kevätlukukauden alussa jokainen ensimmäisen vuoden opiskelija käy HOPS-kes- kustelun amanuenssin kanssa (puhelimitse tai…

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…opiskelijoille useita opiskelussa välttämättömiä työkaluja, esim. eri vuosikurssien viestiryhmät löytyvät intrasta. Kysy rohkeasti neuvoa ja apua henkilökunnalta. Oppiainekohtaista ohjausta antavat. oppiai- neiden vastuuopettajat. Yleistä neuvontaa ja ohjausta tuutoropettajat sekä hammaslääketieteen…

TT Hammaslääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…löytyy myös http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opiskelijan-opas,: • Opinto-oppaat löydät: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opinto-oppaat1 • Yliopiston intranet tarjoaa myös opiskelijoille useita opiskelussa välttämättömiä työkaluja, esim. eri vuosikurssien viestiryhmät löytyvät intrasta. Kysy rohkeasti neuvoa ja apua henkilökunnalta. Oppiainekohtaista…

TT Hammas opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…löytyy myös http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opiskelijan-opas,: Opinto-oppaat löydät: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opinto-oppaatuusille Yliopiston intranet tarjoaa myös opiskelijoille useita opiskelussa välttämättömiä työkaluja, esim. eri vuosikurssien viestiryhmät löytyvät intrasta. Kysy rohkeasti neuvoa ja apua henkilökunnalta. Oppiainekohtaista ohjausta anta-…

TT Hammas opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…esim. eri vuosikurssien viestiryhmät löytyvät intrasta. Kysy rohkeasti neuvoa ja apua henkilökunnalta. Oppiainekohtaista ohjausta antavat mm. oppiaineiden vastuuopettajat, yleistä neuvontaa ja ohjausta esim. tuutoropettajat, hammaslää- ketieteen yksikön henkilökunta sekä yliopiston…

Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun [pdf]

…on koottu pitkä lista asioita, jotka voivat auttaa sinua hahmottamaan omia vahvuuksiasi. Siten niistä voi olla apua hakemuksen ja ansioluettelon kirjoittamiseen. Lue lista läpi ja mieti siinä esitettyjä asioita jokaisen…

UEF skope opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Oppari (Joensuussa Carelia-rakennuksessa kirjaston tiloissa) tarjoaa ajanmukaisella tie- totekniikalla varustetut opiskelutilat sekä palvelutiskin, josta saat apua tietokoneen sekä ohjelmistojen käyttöön • Koulutuspalvelut tarjoaa koulutuksia akateemisesta opiskelusta, opiskelutaidoista sekä tieto- ja…