Search Results: apuraha

hakukuulutus_ERASMUS+_2018-2019 [pdf]

…3 kk ja max 12 kk). Kaikille vaihtoon hyväksytyille myönnetään Erasmus-apuraha, jonka suuruus on 270 tai 330 €/kk. Apuraha määräytyy opiskelijakohtaisesti vaihdon keston ja kohdemaan mukaan. Henkilöt, joilla on fyysisestä…

hakukuulutus_First+_2018-2019 [pdf]

…560 €/kk. Apuraha maksetaan ensisijaisesti yhden lukukauden (4 kk) ajalle. Lisäapuraha kahden lukukauden vaihtoon on mah- dollinen. Apuraha voidaan maksaa opiskelijalle vain kerran. Hakuaika: 1. – 15.2.2018 Hakuohje: sähköinen haku…

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…varaa mahdollisuuksien mukaan määrärahaa jatko-opintojen tukemi- seen seuraavasti: • työskentelyapurahaa väitöskirjan tekemiseen • apurahaa ulkomaille suuntautuviin tutkimusvierailuihin ja kansainvälisiin konferens- seihin tai vastaaviin (ulkomaanmatka-apuraha) • tukee väitöskirjan julkaisemista, http://www.uef.fi/fi/filtdk/vaitoskirjan-julkaisuohjeet Terveystieteiden…

harjoitteluhakuilmoitus 17 [pdf]

…voi olla myös pidempi, mutta apuraha myönnetään korkeintaan 4 kk:n ajalle. Erasmus-harjoitteluapuraha on 420 tai 480 euroa/kk. Apuraha määräytyy opiskelijakohtaisesti vaihdon keston ja kohdemaan mukaan. Henkilöt, joilla on fyysisestä tai…

UEF jatko-opinto-opas 2015-2016 taitettu [pdf]

…työskentelyapurahaa väitöskirjan tekemiseen apurahaa ulkomaille suuntautuviin tutkimusvierailuihin ja kansainvälisiin konferensseihin tai vastaaviin (ulkomaanmatka-apuraha) tukee väitöskirjan julkaisemista, http://www.uef.fi/fi/filtdk/vaitoskirjan- julkaisuohjeet Terveystieteiden tiedekunta varaa mahdollisuuksien mukaan määrärahaa jatko-opinto- jen tukemiseen seuraavasti: apurahat ulkomaille…

Erasmus-harjoitteluhaku 18 [pdf]

…pidempi, mutta apuraha myönnetään korkeintaan 4 kk:n ajalle. Erasmus-harjoitteluapuraha on 420 tai 480 euroa/kk. Apuraha määräytyy opiskelijakohtaisesti vaihdon keston ja kohdemaan mukaan. Henkilöt, joilla on fyysisestä tai psyykkisestä terveydentilasta johtuvia…

hakukuulutus_Nordic Centre Fudan China_kesä 2018 [pdf]

…800 euron apurahan. Itä- Suomen yliopiston apuraha edellyttää kurssin suorittamista kokonaisuudessaan. Hakuaika: 22.1. – 2.2.2018 Hakuohje: sähköinen haku SoleMOVE-järjestelmässä Sähköiseen hakemukseen liitetään opintorekisteriote ja hakijan vapaamuotoinen englanninkielinen motivaatiokirje (Letter of…

Haku ISEP-vaihto-ohjelmaan lukuvuodelle 2018-2019 [pdf]

…kyseiseen maahan/yliopistoon/vaihto-ohjelmaan ja kuvailee miten vaihto vaikuttaa hänen tulevaisuuden- ja urasuunnitelmiinsa. 2. WebOodista saatava opintosuoritusote Kansainväliset liikkuvuuspalvelut HAKUILMOITUS 2 (2) Dno 1353/12.01.07.00/2017 25.10.2017 Apuraha: Itä-Suomen yliopisto maksaa ISEP-vaihtoon lähtijälle apurahan,…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…pääsääntöi- sesti kemian laitoksen omissa tutkimusryhmissä. Tutkimustyön lisäksi suoritukseen kuuluu neljään seminaariin osallistuminen ennen projektia, kirjallinen tutkimusraportti ja esitelmä syksyn seminaareissa. Opiskelijalle maksetaan projektista kemian laitoksen apuraha. Laboratorioprojekti voidaan poikkeustapauksessa…

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…seminaariin osallistuminen ennen projektia, kirjallinen tutkimusraportti ja esitelmä syksyn seminaareissa. Opiskelijalle maksetaan projektista kemian laitoksen apuraha. Laboratorioprojekti voidaan poikkeustapauksessa suorittaa myös laitoksen ulkopuolisessa tutkimuslaitoksessa tai tutkimusryhmässä. Työn aiheen ja toteutuksen…