Search Results: apuraha

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…varaa mahdollisuuksien mukaan määrärahaa jatko-opintojen tukemi- seen seuraavasti: • työskentelyapurahaa väitöskirjan tekemiseen • apurahaa ulkomaille suuntautuviin tutkimusvierailuihin ja kansainvälisiin konferens- seihin tai vastaaviin (ulkomaanmatka-apuraha) • tukee väitöskirjan julkaisemista, http://www.uef.fi/fi/filtdk/vaitoskirjan-julkaisuohjeet Terveystieteiden… Continue Reading Jatko opinto-opas 2014-2015

UEF jatko-opinto-opas 2015-2016 taitettu [pdf]

…työskentelyapurahaa väitöskirjan tekemiseen apurahaa ulkomaille suuntautuviin tutkimusvierailuihin ja kansainvälisiin konferensseihin tai vastaaviin (ulkomaanmatka-apuraha) tukee väitöskirjan julkaisemista, http://www.uef.fi/fi/filtdk/vaitoskirjan- julkaisuohjeet Terveystieteiden tiedekunta varaa mahdollisuuksien mukaan määrärahaa jatko-opinto- jen tukemiseen seuraavasti: apurahat ulkomaille… Continue Reading UEF jatko-opinto-opas 2015-2016 taitettu

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…seminaariin osallistuminen ennen projektia, kirjallinen tutkimusraportti ja esitelmä syksyn seminaareissa. Opiskelijalle maksetaan projektista kemian laitoksen apuraha. Laboratorioprojekti voidaan poikkeustapauksessa suorittaa myös laitoksen ulkopuolisessa tutkimuslaitoksessa tai tutkimusryhmässä. Työn aiheen ja toteutuksen… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016