Search Results: crime

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…Internet Crime 5 op Rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen syventävät opinnot 60 op (5311503) /Advanced Studies in Criminal Law and Judicial Procedure Pääaineen syventävät opinnot kannattaa ajoittaa siten, että…

Providers of help [page]

Joensuu campus Mental health, substance abuse FSHS – Joensuu health centre: +358 46 710 1082, Mon–Thu 8–15, Fri 8-14 Intensive outpatient adult psychiatry: +358 13 330 2132 Substance…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…Food Law 5 op 5311654 Food Law and Policy 5 op 5311653 Internet Crime 5 op 5311808 Merilampi Case – liikejuridiikan oikeustapauskilpailu (5−8 op) Lainsäädäntötutkimus 5311095 Lainvalmistelu 5 op 5311415…