Search Results: e-lomake

FILO Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

päätyttyä perumisesta on ilmoitettava suoraan tentaattorille ja toimistosihteerille (esim. sairastuminen). Sähköisen tentinperumissivun löydät osoitteesta: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/11573/lomake.html tai alla olevalla QR-koodilla. http://www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet http://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-tentti https://elomake.uef.fi/lomakkeet/11573/lomake.html Opinto-opas 2016–2017 45 Sähköisen tentin tenttiaika tulee varata… Continue Reading FILO Teologia opinto-opas 2016-2017

TT Lääketiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

opiskelijalle, joka tekee syventäviä opintoja KYSissä (tietoturva-testi) Tietoa KYSin arkistomateriaalin lainausluvasta terveystieteellisissä tutkimuksissa https://www.psshp.fi/tutkimus http://www.uef.fi/fi/laake/syventavien-opintojen-opinnayte http://www.uef.fi/documents/1171056/1316326/Infoa_LT1-2_tietoturvatestist%C3%A4.pdf/d42ea6e4-d388-4cc8-9e3b-972a044c2a43 http://www2.uef.fi/documents/1171056/1316326/Infoa_KYS_arkistomateriaalin_lainausluvasta.pdf/9cd8bf9e-74c2-42fe-9727-e02f93e02203 Terveystieteiden tiedekunta // UEF 97 4.4.9 Lääketieteen koulutusohjelman harjoitteluohjesääntö (Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa… Continue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2017-2018

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

biolääketieteen yksikköön, hammaslääketieteen yksikköön, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikköön sekä kliinisen lääketieteen yksikköön. Laitos vastaa lääketieteen, hammaslääketieteen, biolääketieteen sekä terveystieteiden (ravitsemustiede, ergonomia, kansanterveystiede ja liikunta- lääketietiede) koulutuksesta. Laitoksen johtajana toimii… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

TT Lääketiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

• biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biomed • terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o ergonomia http://www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu6 o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, ter- veystieteiden opettajankoulutus) http://www2.uef.fi/fi/hoitot/peruskoulutus o kansanterveystiede http://www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu1 o liikuntalääketiede http://www2.uef.fi/fi/liikuntalaaketiede o ravitsemustiede… Continue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2015-2016

TT Farmasia opinto-opas 2014-2015 [pdf]

hammaslääketieteen koulutusohjelma (http://www.uef.fi/web/opiskelu/hammas) • lääketieteen koulutusohjelma (http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede) • terveyden biotieteiden koulutusohjelma (http://www.uef.fi/opiskelu/terveyden-biotieteet) • terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o ergonomia (http://www.uef.fi/kttravi/ergonomia) o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystie- teiden opettajankoulutus) (http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede)… Continue Reading TT Farmasia opinto-opas 2014-2015

TT Lääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

• terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o terveyden edistäminen (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edistäminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen- ohjelmat o hoitotiede (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede o… Continue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2016-2017

Lumet gradun arvostelulomake [docx]

ja metsätieteiden tiedekunta Tiedekunnan sisäinen ohje Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 20.10.2015 [image: Uef_lomake_kuva-03] Arvostelu ja arvosanaesitys 1(2) Pro gradu -tutkielma Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Lomake palautetaan yksikön opintoasioista vastaavalle sihteerille, joka… Continue Reading Lumet gradun arvostelulomake