Search Results: ethics-in-studying

Doctoral opinto-opas 2014-2015 [pdf]

Postgraduate Seminar 3410411 2 Examinations Examinations in Inorganic Chemistry 3410401 Examinations in Physical Chemistry 3410402 Examinations in Materials Chemistry 3410403 Examinations in Organic Chemistry 3410404 It is also possible to…

UEF Doctoral Curricula 2016-2017 taitettu [pdf]

3 x 3410411 Licentiate Seminar 2 3410401 Licentiate Examination in Inorganic Chemistry 3410402 Licentiate Examination in Physical Chemistry 3410403 Licentiate Examination in Materials Chemistry 3410404 Licentiate Examination in Organic Chemistry…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

sisällyttää valinnaisiin kursseihin. Kurssivalinnat sovitaan mais- terin tutkinnon hopsin laadinnan yhteydessä. UEF // Opinto-opas 2018-2019 110 Sivuaineiden opinnot Sivuaineiden opintoja täydennetään niin, että kandidaatin ja maisterin tutkinnot yhdessä sisältävät vähintään…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

sisällyttää valinnaisiin kursseihin. Kurssivalinnat sovitaan mais- terin tutkinnon hopsin laadinnan yhteydessä. UEF // Opinto-opas 2018-2019 110 Sivuaineiden opinnot Sivuaineiden opintoja täydennetään niin, että kandidaatin ja maisterin tutkinnot yhdessä sisältävät vähintään…

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

edestä. Muitakin kursseja (mm. matematiikan linjan maisterin tutkinnon valinnaiset kurssit) voi oppiaineen vastuuhenkilön päätöksellä sisällyttää valinnaisiin kursseihin. Kurssivalinnat sovitaan maisterin tutkinnon hopsin laadinnan yhteydessä. Sivuaineopinnot Sivuaineiden opintoja täydennetään niin, että…

yhka_2018-2019 [pdf]

Johta- minen ja markkinointi –aineopintojen opintojaksoja. 5215470 Johtaminen ja markkinointi, aineopinnot 60 op Johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot (väh. 25 op) ja sen lisäksi vapaavalintaisia opintojaksoja niin, että aineopintojen vähimmäislaajuus 60…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

voi halutessaan sisällyttää perusopintoihin Johta- minen ja markkinointi -aineopintojen opintojaksoja. 5215470 Johtaminen ja markkinointi, aineopinnot 60 op Johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot (väh. 25 op) ja sen lisäksi vapaavalintaisia opintojaksoja niin,…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

suoritettu joko suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa. Opiskelija voi halutessaan sisällyttää perusopintoihin Johta- minen ja markkinointi -aineopintojen opintojaksoja. 5215470 Johtaminen ja markkinointi, aineopinnot 60 op Johtamisen ja markkinoinnin perusopinnot (väh. 25…

TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

Terveystieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä ja maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Opinnot koostuvat hoitotieteen pääaineen perus-, aine- ja syventävistä opinnoista, suuntaavista opinnoista, monitieteisistä opinnoista, kieli- ja viestintäopinnoista…

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

www.uef.fi/ttdk/ohjeet-ja-lomakkeet1 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata http://www.uef.fi/fi/opiskelu/tutkintosaanto http://www.uef.fi/opiskelu/lait http://www.uef.fi/opiskelu/lait http://www.uef.fi/ttdk/ohjeet-ja-lomakkeet1 44 Terveystieteiden tdk 5 Opintojaksokuvaukset aakkosjärjestyksessä 4314013 Arvot ja etiikka hoitotieteessä (5 op) Values and ethics in nursing science…