Search Results: harrastus

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…tarjoaa Sinulle mahdollisuuden räätälöidä näköisesi tutkinto. Toimiminen kansainvälisissä verkostoissa on muuttumassa arkipäiväiseksi työtehtä- vistä harrastustoimintaan. Haluamme edistää kansainvälistymistä kotikampuksil- lamme kansainvälisten tutkijavieraiden ja vaihto-opiskelijoiden kautta jo kandidaat- tiopintojen aikana. Syventävien… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…tarjota opiskelijoillemme Suomen paras yliopis- tollinen oppimisympäristö, jonka eteen teemme jatkuvasti työtä. Toimiminen kansainvälisissä verkostoissa on muuttumassa arkipäiväiseksi työtehtävistä harrastustoimintaan. Haluamme vahvistaa kansainvälistymistä kotikampuksillamme kansain- välisten tutkijavieraiden ja vaihto-opiskelijoiden kautta… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

yhka_2018-2019 [pdf]

…kuin harrastustoiminnassakin. Haluamme vahvistaa kansainvälistymistä kotikampuksil- lamme tutkijavieraiden ja vaihto-opiskelijoiden kautta jo kandidaattiopintojen aikana. Syventä- vien opintojen vaiheessa kansainvälistymistä tukevat erityisesti englanninkieliset maisterioh- jelmat ja opintojaksot. Kansainvälistymisen edistämiseksi suosittelemme, että… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…jonka eteen teemme jatkuvasti työtä. Toimiminen kansainvälisissä verkostoissa on muuttumassa arkipäiväiseksi työtehtävistä harrastustoimintaan. Haluamme vahvistaa kansainvälistymistä kotikampuksillamme kansain- välisten tutkijavieraiden ja vaihto-opiskelijoiden kautta jo kandidaattiopintojen aikana. Syven- tävien opintojen vaiheessa… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ei voida pitää esi- merkiksi normaalia perhe-elämää, lemmikkieläimen tai asunnon omistamista, työn- tekoa, harrastustoimintaa tai opiskelijajärjestössä toimimista. Vapautusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka palautetaan opintopäällikkö Satu Koukille. Päätöksen tekee dekaani. Kieliharjoittelusta… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2016-2017

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…perhe-elämää, lemmikkieläimen tai asunnon omistamista, työn- tekoa, harrastustoimintaa tai opiskelijajärjestössä toimimista. Vapautusta haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka palautetaan opintopalveluiden päällikkö Satu Koukille. Päätöksen tekee dekaani. Kieliharjoittelusta vapautettu suorittaa kieliharjoitteluopintojakson tilalle vastaavan… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2017-2018