Search Results: health-promotion

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Journal of Public Health 41(11), 3-18. Arvosteluperusteet Laajan oppimistehtävän numeerinen arviointi 0-5 Opettajat Vastuuopettaja professori Anna-Maija Pietilä ja asiantuntijaluennoitsijat Ajankohta Syksy 2014 http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/health-determinants/socioeconomic-determinants http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/health-determinants/socioeconomic-determinants http://www.thl.fi/fi_FI/web/kaventaja-fi/kukakaventaa/kansainvalinen/who 84 Terveystieteiden tdk Tarjontatieto HO1,… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015