Search Results: hilma

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…Opintoneuvontaa kannattaa kysyä opinnot järjestävältä taholta. Sivuaineeksi hyväksytään jonkin yliopiston vaatimusten mukaiset opintokokonaisuudet. Sivu- aineena voi opiskella esimerkiksi UniPID-virtuaaliopintoja (www.unipid.fi), Co-op Network Studies -opintoja (www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/index.htm) tai sukupuolentutkimuksen opintoja Hilma-verkostossa (blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto)…. Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2017-2018

UEF Humanistisen osaston opinto-opas 2018-2019_netti [pdf]

…sukupuolentutkimuksen opintoja Hilma-verkostossa (blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto). Lisätietoa sivuaineopiskelusta Kamusta (kamu.uef.fi > Sivuaineopiskelu UEFissa). 5.2.1 Aineenopettajan tutkinnon sivuaineet Opettajan kelpoisuuteen perusopetuksessa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, opettajan pedagogisia opintoja (vähintään 60 op) sekä kussakin opetettavassa… Continue Reading UEF Humanistisen osaston opinto-opas 2018-2019_netti

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…opintokokonaisuudet. Sivu- aineena voi opiskella esimerkiksi UniPID-virtuaaliopintoja (www.unipid.fi), Rural Stu- dies -maaseutuopintoja (www.ruralstudies.fi/) tai sukupuolentutkimuksen opintoja Hilma– verkostossa (www.hilmaverkosto.fi/). Myös filosofisen tiedekunnan muiden osastojen tai Itä- Suomen yliopiston muiden tiedekuntien… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2016-2017