Search Results: hilma

University networks [page]

…for Food Security Hilma – Gender and Woman Studies ICA – Association for European Life Science Universities ICT Studies in Eastern Finland – Itä-Suomen ICT koulutuspolku ISEP – Study Abroad…

FILO Hum opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…Opintoneuvontaa kannattaa kysyä opinnot järjestävältä taholta. Sivuaineeksi hyväksytään jonkin yliopiston vaatimusten mukaiset opintokokonaisuudet. Sivu- aineena voi opiskella esimerkiksi UniPID-virtuaaliopintoja (www.unipid.fi), Co-op Network Studies -opintoja (www.helsinki.fi/ruralia/koulutus/coop/index.htm) tai sukupuolentutkimuksen opintoja Hilma-verkostossa (blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto)….

UEF Humanistisen osaston opinto-opas 2018-2019_netti [pdf]

…sukupuolentutkimuksen opintoja Hilma-verkostossa (blogs.helsinki.fi/hilma-verkosto). Lisätietoa sivuaineopiskelusta Kamusta (kamu.uef.fi > Sivuaineopiskelu UEFissa). 5.2.1 Aineenopettajan tutkinnon sivuaineet Opettajan kelpoisuuteen perusopetuksessa edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa, opettajan pedagogisia opintoja (vähintään 60 op) sekä kussakin opetettavassa…

School of Humanities Study Guide 208-2019 [pdf]

…university are accepted as minor subjects. Minor subject options include, for example, UniPID virtual studies (www.unipid.fi), CNS or Co- op Network Studies (www.helsinki.fi/en/ruralia-institute/education/co-op-network-studies) or Gender Studies at the Hilma network…

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…opintokokonaisuudet. Sivu- aineena voi opiskella esimerkiksi UniPID-virtuaaliopintoja (www.unipid.fi), Rural Stu- dies -maaseutuopintoja (www.ruralstudies.fi/) tai sukupuolentutkimuksen opintoja Hilma– verkostossa (www.hilmaverkosto.fi/). Myös filosofisen tiedekunnan muiden osastojen tai Itä- Suomen yliopiston muiden tiedekuntien…