Search Results: huippu-urheilu

Lisäajan hakeminen opintoaikaan [pdf]

…yhteiskunnallinen aktiivisuus, kansainväliseen opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon osallistuminen sekä systemaattinen huippuurheilu. Lisäajan myöntämisessä otetaan huomioon myös lakiin perustuvat, tutkinnon suoritusaikaa kuluttamattomat poissaolot (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa sekä vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden… Continue Reading Lisäajan hakeminen opintoaikaan

lisaajan_hakeminen [pdf]

…yhteiskunnallinen aktiivisuus, kansainväliseen opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon osallistuminen sekä systemaattinen huippuurheilu. Lisäajan myöntämisessä otetaan huomioon myös lakiin perustuvat, tutkinnon suoritusaikaa kuluttamattomat poissaolot (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa sekä vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden… Continue Reading lisaajan_hakeminen

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

Urheiluakatemian opinnot voidaan sisällyttää kandidaatin tai maisterin tutkinnon muihin opintoihin (https:www.uef.fi/opiskelu/urheiluakatemiat). Hyväksilukemisen hakeminen Korvaavuutta ja sisällyttämistä voivat hakea Itä-Suomen yliopistossa tutkintoa suoritta- vat, läsnä olevat opiskelijat. Myös avoimen yliopiston opiskelijat… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

lisaajan_hakeminen2018 [pdf]

…sairaus tai muu opiskelijasta riippumaton vaikea elämäntilanne, yhteiskunnallinen aktiivisuus, kansainväliseen opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon osallistuminen sekä systemaattinen huippuurheilu. Jo päättynyt opinto-oikeus voidaan hakemuksesta palauttaa ja lisäaikaa myöntää. Opiskelijalta peritään uudelleenkirjoittautumismaksu (35… Continue Reading lisaajan_hakeminen2018

lisaajan_hakeminen2018 [pdf]

…sairaus tai muu opiskelijasta riippumaton vaikea elämäntilanne, yhteiskunnallinen aktiivisuus, kansainväliseen opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon osallistuminen sekä systemaattinen huippuurheilu. Jo päättynyt opinto-oikeus voidaan hakemuksesta palauttaa ja lisäaikaa myöntää. Opiskelijalta peritään uudelleenkirjoittautumismaksu (35… Continue Reading lisaajan_hakeminen2018

yhka_2018-2019 [pdf]

…näkökulmasta. Opintojaksoissa perehdytään urheilujohtamisen teoriaan ja käytäntöön, urheilumarkkinointiin ja brandaykseen, tapahtumajohtamiseen, urheiluoi- keuteen sekä urheiluekonomiaan ja talouteen. Opinnoissaan opiskelija kehittyy sekä ur- heilujohtamisen erityispiirteiden tunnistamisessa että käytännön urheilujohtamisen on- gelmien… Continue Reading yhka_2018-2019