Search Results: isyy-en

Student Union ISYY and student associations [page]

of Eastern Finland automatically are members of the ISYY. Additionally, doctoral students and exchange students may join the ISYY on voluntary basis. Kamu Student Handbook: Student Union Membership fees ISYY

Student Union membership fees [page]

The Student Union of the University of Eastern Finland, ISYY, looks after the students’ rights and interests. ISYY operates on both the Joensuu and Kuopio campus. Bachelor’s and Master’s degree…

Linkkejä hyvinvoinnin tueksi_uef [pdf]

http://www.siunsote.fi/turvakoti http://www.yths.fi/ https://kamu.uef.fi/student-book/paihdeohjelma-opiskelijoille/ https://kamu.uef.fi/student-book/oppilaitospastorit/ http://www.sovatek.fi/ http://www.ksps.fi/3 http://www.siunsote.fi/paihdepaivystys http://www.joensuu.fi/etsiva-nuorisotyo http://www.po1nt.fi/fi/kunnat/kuopio/etsiva-nuorisotyo/ http://irl.fi/ http://www.a-klinikka.fi/yhteystiedot/suomen-kaikki-a-klinikkatoimet-paikkakunnittain/kuopio https://www.a-klinikka.fi/yhteystiedot/kunnalliset-hoitopaikat-paikkakunnittain/kuopio https://peluuri.fi/fi http://isyy.fi/ https://sykettä.fi/ http://isyy.fi/palvelut/liikunta-ja-vapaa-aika/joensuu/ http://isyy.fi/palvelut/liikunta-ja-vapaa-aika/kuopio/ https://kamu.uef.fi/student-book/harrasta-uefissa/ http://www.joensuu.fi/palvelut;jsessionid=56978FA10C62B93AFD3E1E19A3F848CC.node2 https://www.kuopio.fi/fi/etusivu http://www.joensuu.fi/etsiva-nuorisotyo http://www.po1nt.fi/fi/kunnat/kuopio/etsiva-nuorisotyo/ http://www.yths.fi/ http://www.yths.fi/e-ruokapaivakirja http://www.syomishairioliitto.fi/ https://www.terveyskyla.fi/painonhallinta https://sykettä.fi/ https://www.korkeakoululiikunta.fi/fi/hyvinvoiva-mina https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus http://www.kela.fi/documents/10180/2628102/Korkeakouluopiskelijoiden+ruokailusuositus_2016.pdf/c0f80b39-bee7-4bbc-beb1-a5efba60daf6…

SYKETTÄ Sports Services [page]

…sport services. Register for Sykettä sports services Our Kuopio campus contact information: Sirpa Risto, sports coordinator +358440 628731, sirpa.risto@isyy.fi. Office: Studentia 2nd floor, in ISYY Student Union facilities, room 206….

Student card and student benefits [page]

…order a student ID card is provided on the website of the university’s Student Union ISYY. Student benefits You are entitled to student benefits starting from the beginning of the…

Campus activities [page]

Your time here at UEF needn’t be just about studying. We have a wide variety of leisure time activities available on all our campuses. Learn more about…

TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…YTHS-maksun. Lisätietoja ylioppilaskunnasta ISYY:n nettisivuilla https://isyy.fi. 2.2 Ilmoittautumisvelvollisuutensa laiminlyöneet Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut Itä-Suomen yliopiston opiskelijarekisteriin ilmoittautumis- aikana, menettää opiskeluoikeutensa ja poistetaan opiskelijarekisteristä lukukausittain 1.8. tai 1.1. lukien merkitsemällä…

University glossary [page]

…studies. The scope of intermediate studies is usually at least 35 ECTS credits. ISYY The Student Union of the University of Eastern Finland JOO studies, see: JOO – flexible study…