Search Results: kamu-en

Linkkejä hyvinvoinnin tueksi_uef [pdf]

…UEF OPISKELUHYVINVOINTIASIAA KAMUssa: Opiskelijan arki ja opiskeluhyvinvointi KOULUTUSTA OPISKELUTAITOIHIN  Kamu Vertaistuutorointi (UEF) / Kamu UUDEN OPISKELIJAN VERKKOMATERIAALI https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/uudelle-opiskelijalle/ http://www.uef.fi/fi/web/opintopalvelut/ https://kamu.uef.fi/opiskelijan-kasikirja/ http://isyy.fi/ https://kamu.uef.fi/student-book/opiskeluhyvinvointityo-uefissa/ https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/opintojen-esteettomyys/ https://kamu.uef.fi/opkirja-kategoriat/ohjausta-opintoihin/ https://kamu.uef.fi/student-book/opintopsykologi/ https://kamu.uef.fi/student-book/uraohjaus-ja-neuvonta-2/ https://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus https://www.uef.fi/fi/web/kirjasto http://www.uef.fi/fi/web/opintopalvelut/kansainvalisten-liikkuvuuspalvelut…

What is Kamu? [page]

Welcome to the Kamu Student Handbook! Kamu is a constantly developing knowledge base for students where you can find instructions, services and bulletins common to all students. The Kamu Student…

30818993_UEF_Opinto-opas_2018-2019_Teologian osasto_netti [pdf]

…Lisätietoja tutkinnon kielitaitovaatimuksista on akateemisen rehtorin päätöksessä (päätös 1003/12.00.01.01/2017) ja Kamussa. https://kamu.uef.fi/wp-content/uploads/2017/09/koulusivistyskieli_ja_tutkinnon_kielitaitovaatimukset.pdf https://kamu.uef.fi/wp-content/uploads/2017/09/koulusivistyskieli_ja_tutkinnon_kielitaitovaatimukset.pdf Teologian osasto // UEF 27 Osastonjohtaja voi myöntää opiskelijalle oikeuden kirjoittaa kypsyysnäytteen muulla kuin suomen tai ruotsin…

FILO Teologia opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…sekä tutkintoon tulevat opinnot että niiden alustavan aikataulutuksen. Tehdään heti opintojen alussa. Kamu: Kamu on Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden digitaalinen työympäristö, josta löydät kaikille opiskelijoille tarkoitetut opiskelun ajankohtaiset tiedotteet sekä opiskelua…

yhka_2018-2019 [pdf]

…asettamansa asetukset viesteille. KAMU on opiskelijoiden digitaalinen työympäristö. KAMUn Opiskelijan käsikirjasta löytyvät kaikille opiskelijoille yhteiset ohjeet. KAMUsta löytyvät myös opintoyhteisöt ja Yammer sekä opiskelijan tärkeimmät työkalut, kuten sähköposti, WebOodi ja…

UEF_BIOLOGIA_SmartStart_Opas [pdf]

20.6.2018 14.47.44 https://isyy.fi/ https://www.facebook.com/fbISYY/ https://www.instagram.com/isyyuef/?hl=fi https://twitter.com/ISYYH https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html https://kamu.uef.fi/ www.uef.fi https://www.tuudo.fi/ https://opintopolku.fi/ https://kamu.uef.fi/student-book/uef-kayttajatunnus/ https://www.joensuunelli.fi/fi/ https://www.kuopas.fi/Applicant%20info/Applying%20Quick%20guide/For%20whom.aspx?sc_lang=fi-fi http://www.kela.fi/ https://kamu.uef.fi/ https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html https://www.frank.fi/ https://isyy.fi/ https://www.uef.fi/web/kielikeskus http://www.uef.fi/web/kirjasto http://www.uef.fi/web/opintopalvelut https://kamu.uef.fi/student-book/opintopsykologi/ https://www.uef.fi/palvelut/ravintolat http://www.uef.fi/web/tipa/tipa http://www.yths.fi/ itasuomenyliopisto.UEF Olen kipeänä. Mihin…

UEF Humanistisen osaston opinto-opas 2018-2019_netti [pdf]

…oikeudenmukaista kohtelua, on mahdollista tehdä reklamaatio tai oikaisupyyntö. Ohjeet löytyvät Kamusta https://kamu.uef.fi/student-book/palautesivulle/ https://kamu.uef.fi/student-book/yliopiston-sisainen-muutoksenhaku/ Opinto-opas 2018–2019 59 7 Opintokokonaisuudet ja opintojaksot Siirtymäsääntö Humanistisen osaston opetussuunnitelma uudistuu 1.8.2018. Syksyllä 2018 opintonsa aloitta-…

UEF Hoitotieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…Program in Public Health www.uef.fi/public-health-training 1.4 Opintojen ohjaus Itä-Suomen yliopiston opiskelijan käsikirjaan, Kamuun (kamu.uef.fi) on koottu yleistä tietoa opiskelusta yliopistossa. Uudelle opiskelijalle –kokonaisuuden alta löytyy opintojen alkuvaihee- seen liittyvää tietoa….

How to improve Kamu? [page]

How would you develop the Kamu Student Handbook? Did you find what you were looking for? Or does everything work just fine? Give feedback and have a say! At the…

tuutorin_linkkikartta [pdf]

…hyvinvointi KOULUTUSTA OPISKELUTAITOIHIN  Kamu Vertaistuutorointi (UEF) / Kamu http://www.uef.fi/fi/web/opintopalvelut/ http://www.uef.fi/fi/opiskelu/uudelle-opiskelijalle http://www.uef.fi/fi/opiskelu http://isyy.fi/ https://studentuef.sharepoint.com/sites/kamu_fi/studentshandbook/Sivut/Koulutusta opiskelutaitoihin.aspx http://www.uef.fi/fi/web/opintopalvelut/opintopsykologi http://www.uef.fi/web/opintopalvelut/ura-ja-ohjauspalvelut http://www.uef.fi/fi/web/kielikeskus http://www.uef.fi/fi/web/kirjasto http://www.uef.fi/fi/web/opintopalvelut/kansainvalisten-liikkuvuuspalvelut https://teamplace.uef.fi/sites/forms/Pages/palvelut.aspx http://www.uef.fi/fi/web/tipa http://www.yths.fi/ http://www.opiskelukyky.fi/ https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/ https://studentuef.sharepoint.com/sites/kamu_test_fi/studentshandbook/Sivut/Esteettomyys.aspx http://isyy.fi/ https://www.joensuunelli.fi/fi/ http://www.kuopas.fi/Applicant info/Applying…