Search Results: kirjat

UEF Hammaslääketieteen opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tarkastamiseksi tiedekunnan dekaani määrää kaksi tarkastajaa. Väitöskirjatutkimuksen esitarkastusta varten tiedekunnan dekaani määrää kaksi esitar- kastajaa. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien ja väitöskirjatutkimuksen esitarkastajien tulee an- taa lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun opinnäyte…

Laatuikäsikirja_opiskelijalle_2016 [pdf]

…koskee niin opetusta, tutkimusta kuin hallintoakin. Kaikilla on tärkeä rooli, opiskelijoilla varsinkin. Itä – Suomen yl Iopisto, filosofinen tiedekunta Opiskelijoiden laatu opas 1.10.2016 Laatutyön tärkeimpiä tuotteita ovat laatukäsi- kirjat, joissa…

TT Lääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ja arvostelu Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseksi tiedekuntaneuvosto määrää kaksi tarkastajaa. Väitöskirjatutkimuksen esitarkastusta varten tiedekuntaneuvosto määrää kaksi esitarkastajaa. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien ja väitöskirjatutkimuksen esitarkastajien tulee antaa lau- suntonsa kahden kuukauden kuluessa siitä, kun opinnäyte…

TT Hammaslääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…§ Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan tarkastaminen ja arvostelu Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseksi tiedekuntaneuvosto määrää kaksi tarkastajaa. Väitöskirjatutkimuksen esitarkastusta varten tiedekuntaneuvosto määrää kaksi esitarkastajaa. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien ja väitöskirjatutkimuksen esitarkastajien tulee antaa lau- suntonsa kahden…

TT Lääketiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…tunnistusjärjestelmää. 36 § Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan tarkastaminen ja arvostelu Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseksi tiedekuntaneuvosto määrää kaksi tarkastajaa. Väitöskirjatutkimuksen esitarkastusta varten tiedekuntaneuvosto määrää kaksi esitarkastajaa. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien ja väitöskirjatutkimuksen esitarkastajien tulee antaa lau-…

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…väitöskirjan tarkastaminen ja arvostelu Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseksi tiedekuntaneuvosto määrää kaksi tarkastajaa. Väitöskirjatutkimuksen esitarkastusta varten tiedekuntaneuvosto määrää kaksi esitarkastajaa. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien ja väitöskirjatutkimuksen esitarkastajien tulee antaa lausun- tonsa kahden kuukauden kuluessa siitä,…

TT Lääketiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…ydinainesanalyyseissä. Oppimistavoit- teet ilmaisevat ne tiedot ja taidot, jotka opiskelijan on hallittava kunkin opintojakson päätyttyä. Oppimistavoitteet on kirjattu opintojaksokuvauksiin. 20 UEF // Opinto-opas 2017-2018 2.2 Ilmoittautuminen opintojaksoille ja tentteihin Opintojaksoille…

TT Hammas opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…verkko-opinnot (60 op) TUTKINNON HAKEMINEN Perustutkintotodistukset 1. Kun olet suorittanut kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot, tarkista että ne on kirjattu opintosuoritusrekisteriin. 2. Päivitä HOPSisi. 3. Täytä tutkintotodistushakemuslomake ja lähetä se yhdessä…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ja arvostelu Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseksi tiedekunnan dekaani määrää kaksi tarkastajaa. Väitöskirjatutkimuksen esitarkastusta varten tiedekunnan dekaani määrää kaksi esitar- kastajaa. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien ja väitöskirjatutkimuksen esitarkastajien tulee an- taa lausuntonsa kahden kuukauden kuluessa…

TT Lääketiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…tehdä. Suoritus kirjataan oppiaineen kansliassa. B) Äidinkieleltään ruotsinkieliset opiskelijat, jotka ovat saaneet koulusivistyksensä ruotsin kielellä, kirjoittavat varsinaisen kypsyysnäytteensä ruotsin kielellä (tutkintotodistukseen kirjataan äidinkieleksi ruotsi). Lisäksi he kirjoittavat vielä toisen kypsyysnäytteen…