Search Results: laaketiede

biolaaketiede_2018-2019 [pdf]

…viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: Biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biolaaketiede Farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www.uef.fi/farmasia Hammaslääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/hammas Lääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/laake Hoitotieteen pääaine (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, pre- ventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoito-… Continue Reading biolaaketiede_2018-2019

TT Lääketiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…opetuspalveluista. Useimmat yhteystiedot löytyvät tästä oppaasta. • Myös lääketieteen laitoksen / lääketieteen koulutusohjelman, terveystieteiden tie- dekunnan ja yliopiston opinto- ja opetuspalveluiden kotisivuilta (www.uef.fi/fi/laake/laaketiede, http://www.uef.fi/fi/ttdk/opiskelu/ohjeet-ja-lomak- keet, www.uef.fi/fi/opiskelu) löytyy opiskeluun liittyviä ohjeita,… Continue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2015-2016

TT Lääketiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) (http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede) o ergonomia (http://www.uef.fi/kttravi/ergonomia) o kansanterveystiede (http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede) o liikuntalääketiede (http://www.uef.fi/web/biolaaketiede/liikuntalaaketiede) o ravitsemustiede (http://www.uef.fi/web/opiskelu/ravitsemustiede). FARMASEUTIN KOULUTUSOHJELMA Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka… Continue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2014-2015

TT Hammas opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…o ergonomia (http://www.uef.fi/kttravi/ergonomia) o kansanterveystiede (http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede) o liikuntalääketiede (http://www.uef.fi/web/biolaaketiede/liikuntalaaketiede) o ravitsemustiede (http://www.uef.fi/web/opiskelu/ravitsemustiede). FARMASEUTIN KOULUTUSOHJELMA Farmaseutin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto, jonka suorittaminen kestää päätoimisesti opiskellen kolme (3) vuotta. Opetuksen tavoitteena on… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2014-2015

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat http://www2.uef.fi/fi/farmasian-laitos/opiskelu • hammaslääketieteen koulutusohjelma: http://www2.uef.fi/fi/hammas/opiskelu • lääketieteen koulutusohjelma http://www2.uef.fi/fi/laake/laaketiede • biolääketieteen koulutusohjelma www.uef.fi/biomed • terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o ergonomia http://www2.uef.fi/fi/kttravi/opiskelu6 o hoitotiede (koulutusalat: hoitotyön johtaminen, preventiivinen… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

TT Ergjne opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…terveydenhuollon aloille. Tiedekunnassa opiskelee kaikkiaan noin 2500 perustutkinto- opiskelijaa viidessä koulutusohjelmassa ja viidessä pääaineessa: • farmaseutin ja proviisorin koulutusohjelmat www2.uef.fi/fi/farmasian-laitos/opis- kelu • hammaslääketieteen koulutusohjelma www2.uef.fi/fi/hammas/opiskelu • lääketieteen koulutusohjelma www2.uef.fi/fi/laake/laaketiede •… Continue Reading TT Ergjne opinto-opas 2015-2016