Search Results: learning-agreement-for-non-erasmus

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…48 Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto (120 op) Geoinformatiikan suuntautumisvaihtoehto jakautuu geoinformatiikan ja geospatiaa- lisen analyysin linjoihin. Geoinformatiikan linja antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua tutkimuksen, hallin- non ja yritysmaailman tehtäviin,…

yhka_2018-2019 [pdf]

…maantie- teiden käsitteisiin ja teorioihin sekä geoinformatiikan ja geospatiaalisen analyysin mene- telmiin ja soveltavat niitä tutkimusteemoihinsa. Geoinformatiikan suuntautumisvaihto- ehto jakautuu geoinformatiikan ja geospatiaalisen analyysin opintoihin. Geoinformatii- kan opinnot painottuvat paikkatiedon…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…5 op 5116342 Geoinformatiikan haasteet työelämässä ja tutkimuksessa 5 op 5116333 Geoinformatiikan erikoisteemat 1−5 op 5116345 Geoinformatiikan kirjallisuus 5 op 5116356 Pohjoisen luonnon tutkimusmenetelmät, kirjallisuus 3 op 5116357 Pohjoisen luonnon

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…Määttä Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden perusopinnot 25 op (5311064) Basic Studies in Information Law and Information Technology Law Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden sivuaineopinnot ovat tarkoitetut niille opiskeli- joille, jotka suuntautuvat tietohallinnon, asiakirjahallinnon

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…tai vastaavan tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisella **Aikaisemman tutkinnon perusteella korvautuu 16 op ***AMK-tutkinnon perusteella korvautuu 53 op ***Erikoissairaanhoitajan tai vastaavalla tutkinnolla korvautuu 23 op 22 Terveystieteiden tdk 3.5 Hoitotieteen pääaine:…

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…2 op Vapaasti valittavat opinnot 53 op *** Valitse yhteensä 30 op, mikäli et ole suorittanut ammattikorkeakoulututkintoa *Opintokokonaisuus (25 op) korvautuu erikoissairaanhoitajan tai vastaavan tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisella **Aikaisemman tutkinnon

TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…*Opintokokonaisuus (23 op) korvautuu erikoissairaanhoitajan tai vastaavan tutkinnon tai ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisella **Aikaisemman tutkinnon perusteella korvautuu 16 op ***AMK-tutkinnon perusteella korvautuu 53 op ***Erikoissairaanhoitajan tai vastaavalla tutkinnolla korvautuu 23 op 22…

Forms for incoming exchange students [page]

Erasmus) Learning Agreement (incoming nonErasmus students) Changes to Learning Agreement (incoming nonErasmus students) The incoming Erasmus students should use the Learning Agreements from their home universities. UEF Information Sheet 2019…

LearningAgreement_UEFincoming_NON-Erasmus_2018 [doc]

[image: image1.jpg]UNIVERSITYOF EASTERN FINLAND LEARNING AGREEMENTfor incoming nonErasmus exchange students Academic year 20____/20____ Study programme / subject: _____________________________________________ Name of student: _________________________________________ Sending institution: ________________________________________Country:_______________________________ Receiving institution: University…

LA_UEF_outgoing_NON-Erasmus+ [pdf]

LEARNING AGREEMENTfor outgoing nonErasmus students Academic year 20____/20____ Study programme / subject: _____________________________________________ Name of student: _________________________________________ Receiving institution: ________________________________________Country:_______________________________ Sending institution: University of Eastern Finland UEF UEF…