Search Results: linja-auto

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Opintojen hyväksilukeminen Käsitteet ja yleiset kriteerit Oikeustieteiden laitoksella noudatetaan tiedekunnan linjauksia hyväksilukemisista. Tarkennuksena tiedekunnan linjauksiin oikeustieteiden laitoksella noudatetaan pää- sääntöisesti seuraavia linjauksia: Oikeustieteiden opintoja ei voi korvata yli kymmenen (10)… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ja metsätieteiden tiedekunta -­‐‑ Ympäristöbiologian linjan syventävien opintojen tavoitteena on antaa monipuoliset työelämän tarpeita palvelevat perustiedot. Opiskelija voi valita syventäviä kursseja maa- ja vesiekosysteemien ekologiasta ja akvaattisesta ekotoksikologiasta. Linja antaa… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…tai elintarvikebiotek- niikan linjalle. Ravitsemusterapian linjalla maisteritutkinnon suorittaneet voivat saada oikeuden toimia laillistettuna ravitsemusterapeuttina terveydenhuollossa. Ravitsemusterapeuttien koulutusta ei järjestetä muualla Suomessa. Elintarvikebiotekniikkalinja tuottaa ravitsemukseen perehtyneitä elintarvikkeiden tuotekehityksen, turvallisuuden ja valvonnan… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

yhka_2018-2019 [pdf]

…ja s. 310. Joensuun kampus: Tilintarkastuksen maisteriohjelma (120 op), laskentatoimen ja yri- tysjuridiikan opintolinja Laskentatoimen ja yritysjuridiikan opintolinja johtaa kauppatieteiden maisterin tutkin- toon (KTM). Kauppatieteiden maisterin tutkinnon laajuus on 120… Continue Reading yhka_2018-2019