Search Results: lukuvuosi-ilmoittautuminen

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

ohjeet muutoksenhakuun. 7. Jatko-opinto-oikeuden saatuaan jatko-opiskelija ilmoittautuu välittömästi jatko-opis- kelijaksi ilmoittautumislomakkeella, jonka toimittaa yliopiston Opinto- ja opetuspalve- luihin. Seuraavina lukuvuosina ilmoittautuminen tapahtuu syyskuun puoliväliin men- nessä. Lisätietoja www.uef.fi/opiskelu/lukuvuosiilmoittautuminen. Lisätietoja: http://…

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…käytetty sanasto………………………………………………………………………………………6 1. Lukuvuosi ja ilmoittautuminen ……………………………………………………………………………..7 1.1 Itä-Suomen yliopiston lukuvuosi …………………………………………………………………………7 1.2 Ilmoittautuminen ja WebOodi ………………………………………………………………………..7 2. Filosofisen tiedekunnan esittely……………………………………………………………………………9 2.1 Kasvatustieteiden ja psykologian osasto ……………………………………………………………..9 2.2 Yhteystiedot …………………………………………………………………………………………………….

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…op Metabolia 5 op, lukuvuosi 2017- 2018 3124103 Biokemia 3 4 op Molekyylibiologia 5 op, lukuvuosi 2017-2018 3410101 Kemian perusteet (kemian laitos) * 6 op periodi 1.-2. UEF // Opinto-opas…

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ja alan kehittämiseen. lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. vuosittain. Lukuvuosi voidaan jakaa kahteen tai useampaan lukukauteen tai jaksoon, jolloin opetusta 8 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta annetaan. Opiskelijan on ilmoittauduttava…

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…gradu -tutkielma 112 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta op lukuvuosi 1 op IV-V op lukuvuosi 2 op IV-V op lukuvuosi 5 op IV-V 5 op IV-V 5 op IV-V 5 op…

TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

ilmoittautuminen tehdään samassa paikassa, jossa olet ottanut paikan vastaan eli opintopolku.fi:n Oma opintopolku -palvelussa joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivar- menteella. Tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen osoitteessa www.uef.fi/opiskelu/uusien- opiskelijoiden-ilmoittautuminen. Yliopistoon ilmoittautuminen seuraavina lukuvuosina Toisesta…

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

… Opiskelijavalinta FARMASIA: Opintoasiainpäällikkö Riitta Koistinen Puh. 040 355 2502, s-posti riitta.koistinen@uef.fi  Peruskoulutukseen liittyvät opintoasiat ja opintoneuvonta  Opiskelijavalinta http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijalle http://www.uef.fi/opiskelu/lukuvuosiilmoittautuminen http://www.uef.fi/ttdk mailto:susanna.jarvelin@uef.fi 8 Terveystieteiden tdk HAMMASLÄÄKETIEDE: Koulutussuunnittelija Leena…

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…2.3 Yliopiston lukuvuosi Lukuvuosi 2015–2016 alkaa 1.8.2015 ja päättyy 31.7.2016. Opetus alkaa joka vuosi 01.09. Jos päivä sattuu perjantaille, lauantaille tai sunnuntaille, opetus alkaa seuraavana maanantaina. Joh- datus akateemisiin opintoihin…

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…1 LUKUVUOSI JA ILMOITTAUTUMINEN ……………………………………………………………………….. 8 1.1 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON LUKUVUOSI ………………………………………………………………………… 8 1.2 ILMOITTAUTUMINEN ………………………………………………………………………………………………… 9 2 FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN JA HUMANISTISEN OSASTON ESITTELY ……………….. 11 2.1 HUMANISTINEN OSASTO ………………………………………………………………………………………… 11…

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…http://www.uef.fi/opiskelu/uusien-opiskelijoiden-ilmoittautuminen http://www.uef.fi/opiskelu/uusien-opiskelijoiden-ilmoittautuminen http://www.uef.fi/opiskelu/lukuvuosiilmoittautuminen http://www.uef.fi/filtdk/tentit https://stentti.uef.fi/ http://www.uef.fi/opiskelu/sahkoinen-tentti 10 Filosofinen tiedekunta // Humanistinen osasto Moodle-kursseille ilmoittautuminen Moodle-kursseille ilmoittaudutaan joko WebOodissa tai Moodlessa (https://moodle.uef.fi/). Pääsääntöisesti ilmoittautumisohjeet annetaan opintojaksokuvauksessa WebOodissa. Monille opintojaksoille vaaditaan kurssiavain,…