Search Results: mot-en

UEF library [page]

…renewals, reservations, remote access and much more. The university aims at multidisciplinarity which is supported by the easy accessibility to the UEF library’s collections and digital services from each campus…. Continue Reading UEF library

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…(Joensuun kampus)  Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos (Savonlinnan kampus, 1.1.2017 alkaen Jo- ensuun kampuksella osana kauppatieteiden laitosta), matkailualan opinnot jä- senyliopistojen opiskelijoille o opinto-opas saatavilla www-sivuilla www.uef.fi/mot/mavy  Karjalan tutkimuslaitos… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Hakijan tutkimussuunnitelma sekä motivaatio jatko-opintoihin: 0-5 p (0=huono, 5=erinomainen) Jatko-opinto-opas lukuvuosi 2014-2015 37 Suosittelijoiden lausuntoja käytetään arvostelussa täydentämään kohdan 4. arviointia, mutta suosituksia ei pisteytetä erikseen. Hakemusten pisteytyksen suorittaa arviointipaneeli…. Continue Reading Jatko opinto-opas 2014-2015