Search Results: mot-en

UEF library [page]

…renewals, reservations, remote access and much more. The university aims at multidisciplinarity which is supported by the easy accessibility to the UEF library’s collections and digital services from each campus….

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…matkailualan opinnot jäsenyliopistojen opiskelijoille o opinto-opas saatavilla www-sivuilla www.uef.fi/mot/mavy  Karjalan tutkimuslaitos (Joensuun kampus) Opinto-opas 2014−2016 11 1 Tiedekunta ja neuvontapalvelut 1.1 Tiedekunta ja sen laitokset Joensuun ja Kuopion yliopistot…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…(Joensuun kampus)  Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos (Savonlinnan kampus, 1.1.2017 alkaen Jo- ensuun kampuksella osana kauppatieteiden laitosta), matkailualan opinnot jä- senyliopistojen opiskelijoille o opinto-opas saatavilla www-sivuilla www.uef.fi/mot/mavy  Karjalan tutkimuslaitos…

Smart Start 2019 Forestry (CBU and Transfor-M) [pdf]

…August (Thursday), BOR101 Borealis building 08.15-10.00 Introduction to geographical information systems in forestry (Timo Tokola, UEF) 10.15-12.00 Remote sensing supported forest management in Finland (Mikko Vastaranta, UEF) 12.00-13.00 Lunch 13.15-15.00…

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Hakijan tutkimussuunnitelma sekä motivaatio jatko-opintoihin: 0-5 p (0=huono, 5=erinomainen) Jatko-opinto-opas lukuvuosi 2014-2015 37 Suosittelijoiden lausuntoja käytetään arvostelussa täydentämään kohdan 4. arviointia, mutta suosituksia ei pisteytetä erikseen. Hakemusten pisteytyksen suorittaa arviointipaneeli….