Search Results: opastus

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ottaa huomioon päätöstä tehdessä. Tohtoriohjelman professoreilta on mahdollista saada opastusta tutkimussuunnitelman teke- miseen. Jatko-opintohakemukset käsittelee ja arvioi tohtoriohjelman johtoryhmä. Hakijat voidaan haastatella arvioinnin yhteydessä. Tohtoriohjelma tekee esityksen jatko-opinto-oikeudesta tai hakemuksen… Continue Reading Jatko opinto-opas 2014-2015