Search Results: opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…§). Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 6.3 Esteetön opiskelu ja opetuksen erityisjärjestelyt Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…(14) päivän kuluessa suorituksen arvioinnin tiedoksisaannista. Muutoksenhakulautakunnan antamasta päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla. Tutustu myös yliopistossa laadittuihin opetuksen ja opiskelun eettisiin ohjeisiin: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 4.1.7 Tietoturva lääketieteen alan kliinisessä opetuksessa… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Ks. ohjeet: www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus Tiedekunnan ohje: http://www.uef.fi/documents/288123/393552/plagiaatintunnistusjar- jestelma_filtdk_PAATOS.pdf/faccc3ff-2cfc-4738-8a0d-93698f8c7409 UEF // Opinto-opas 2017-2018 34 Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 6.2 TENTTIKÄYTÄNNÖT Luentokuulustelut Luentokuulustelujen päivät ilmoitetaan opetussuunnitelmassa,… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2017-2018

TT Lääketiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…eettisiin ohjeisiin: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 82 UEF // Opinto-opas 2017-2018 4.4.5 Opintojen porrastusjärjestelmä (Hyväksytty lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 30.5.2005, päivitetty Lääketie- teen koulutussuunnittelutoimikunnassa viim.14.5.2007. Tekniset korjaukset 12.8.2016.) Yleismääräykset Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan opetussuunnitelman… Continue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2017-2018

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ohje: http://www.uef.fi/documents/288123/393552/plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_PAATOS.pdf /faccc3ff-2cfc-4738-8a0d-93698f8c7409 Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 6.2 Tenttikäytännöt ja yleisiin kuulusteluihin ilmoittautuminen Luentokuulustelut Luentokuulustelujen päivät ilmoitetaan opetussuunnitelmassa, -ohjelmassa tai opetuksen alussa. Luentojen tenttimiseen järjestetään… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2016-2017

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…valittamalla. Tutustu myös yliopistossa laadittuihin opetuksen ja opiskelun eettisiin ohjeisiin: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 5.4.5 Opintojen porrastusjärjestelmä (Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 28.2.2018. Voimaan 1.8.2018 alkaen.) Yleismääräykset Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan opetussuunnitelman mukaista opintojen järjes-… Continue Reading UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 6.2 Tenttikäytännöt ja yleisiin kuulusteluihin ilmoittautuminen Luentokuulustelut Luentokuulustelujen päivät ilmoitetaan opetussuunnitelmassa, -ohjelmassa tai opetuksen alussa. Luentojen tenttimiseen järjestetään vähintään kaksi mahdollisuutta. Luentokuulusteluja ei voi yleensä tenttiä… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2015-2016

yhka_2018-2019 [pdf]

…ohjeita …………………………………………………………………. 285 8.1 Opiskelun eettiset ohjeet ………………………………………………………………………………………….. 285 8.2 Opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa ……………………………………………………………………………………………………………….. 288 8.3 Opetuksen erityisjärjestelyt ……………………………………………………………………………………… 292 8.4 Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen… Continue Reading yhka_2018-2019