Search Results: opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…8 Opintoja koskevia ohjeita 8.1 Opiskelun eettiset ohjeet Itä-Suomen yliopiston opetuksessa ja opinnoissa noudatetaan Itä-Suomen yliopiston Opetuksen ja opintojen eettisiä ohjeita (uef.fi/opiskelu). Opintoja suorittaessa tulee noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä ja…

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…§). Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 6.3 Esteetön opiskelu ja opetuksen erityisjärjestelyt Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta…

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…(14) päivän kuluessa suorituksen arvioinnin tiedoksisaannista. Muutoksenhakulautakunnan antamasta päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla. Tutustu myös yliopistossa laadittuihin opetuksen ja opiskelun eettisiin ohjeisiin: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 4.1.7 Tietoturva lääketieteen alan kliinisessä opetuksessa…

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Ks. ohjeet: www.uef.fi/fi/opiskelu/sahkoinen-plagiaatintunnistus Tiedekunnan ohje: http://www.uef.fi/documents/288123/393552/plagiaatintunnistusjar- jestelma_filtdk_PAATOS.pdf/faccc3ff-2cfc-4738-8a0d-93698f8c7409 UEF // Opinto-opas 2017-2018 34 Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 6.2 TENTTIKÄYTÄNNÖT Luentokuulustelut Luentokuulustelujen päivät ilmoitetaan opetussuunnitelmassa,…

TT Lääketiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…eettisiin ohjeisiin: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 82 UEF // Opinto-opas 2017-2018 4.4.5 Opintojen porrastusjärjestelmä (Hyväksytty lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 30.5.2005, päivitetty Lääketie- teen koulutussuunnittelutoimikunnassa viim.14.5.2007. Tekniset korjaukset 12.8.2016.) Yleismääräykset Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan opetussuunnitelman…

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ohje: http://www.uef.fi/documents/288123/393552/plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_PAATOS.pdf /faccc3ff-2cfc-4738-8a0d-93698f8c7409 Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 6.2 Tenttikäytännöt ja yleisiin kuulusteluihin ilmoittautuminen Luentokuulustelut Luentokuulustelujen päivät ilmoitetaan opetussuunnitelmassa, -ohjelmassa tai opetuksen alussa. Luentojen tenttimiseen järjestetään…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…valittamalla. Tutustu myös yliopistossa laadittuihin opetuksen ja opiskelun eettisiin ohjeisiin: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 5.4.5 Opintojen porrastusjärjestelmä (Hyväksytty terveystieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 28.2.2018. Voimaan 1.8.2018 alkaen.) Yleismääräykset Prekliinisessä vaiheessa noudatetaan opetussuunnitelman mukaista opintojen järjes-…

TT Hammaslääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…eettisiin ohjeisiin: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 4.1.8 Tietoturva lääketieteen alan kliinisessä opetuksessa Kuopion yliopistolli- sessa sairaalassa (Alkuperäinen teksti: Hallintoylilääkäri Martti Kansanen, tietohallintojohtaja Pentti Sopanen, KYS,prof. Leo Niskanen, KY, KYS, 05 / 2006), päivitetty…

FILO Skope opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskeluneettisetohjeet 6.2 Tenttikäytännöt ja yleisiin kuulusteluihin ilmoittautuminen Luentokuulustelut Luentokuulustelujen päivät ilmoitetaan opetussuunnitelmassa, -ohjelmassa tai opetuksen alussa. Luentojen tenttimiseen järjestetään vähintään kaksi mahdollisuutta. Luentokuulusteluja ei voi yleensä tenttiä…

yhka_2018-2019 [pdf]

…ohjeita …………………………………………………………………. 285 8.1 Opiskelun eettiset ohjeet ………………………………………………………………………………………….. 285 8.2 Opiskelijoiden ohjaus ja neuvonta yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa ……………………………………………………………………………………………………………….. 288 8.3 Opetuksen erityisjärjestelyt ……………………………………………………………………………………… 292 8.4 Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen…