Search Results: opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…kanssa. 2. Jatko-opiskelija tutustuu yliopiston, tiedekunnan ja tohtoriohjelman jatko- opintoja koskeviin ohjeisiin. 3. Jatko-opiskelija tekee tutkimussuunnitelman. 4. Jatko-opiskelija hakee opinto-oikeutta tiedekunnasta. 5. Opinto-oikeushakemus käsitellään tohtoriohjelmassa. 6. Tiedekunta päättää jatko-opinto- oikeuden… Continue Reading Jatko opinto-opas 2014-2015

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…§). Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-jaopiskeluneettisetohjeet 6.3 Esteetön opiskelu ja opetuksen erityisjärjestelyt Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015

yhka_2018-2019 [pdf]

…Maantieteen aineopintoja 20 op Aineopintoja Kanditutkielma 10 op Kieli- ja viestintäopin- toja 4-8 op ruotsi ja/tai englanti Kieli- ja viestintäopin- toja 4-8 op ruotsi ja/tai englanti Kieli- ja viestintä-opintoja 5… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…5 op 2.5.6 Venäjä- ja rajatutkimuksen opintokokonaisuus Venäjä- ja rajatutkimuksen opintokokonaisuus (25 op) 5115100 Opintokokonaisuus muodostaa laaja-alaisen ja monitieteisen johdatuksen Venäjä- ja ra- jatutkimukseen. Venäjän, rajojen ja raja-alueiden yhteiskunnallisia kehityskulkujaContinue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…(14) päivän kuluessa suorituksen arvioinnin tiedoksisaannista. Muutoksenhakulautakunnan antamasta päätöksestä ei saa hakea muutosta valittamalla. Tutustu myös yliopistossa laadittuihin opetuksen ja opiskelun eettisiin ohjeisiin: http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-jaopiskeluneettisetohjeet 4.1.7 Tietoturva lääketieteen alan kliinisessä opetuksessa… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…ohje: http://www.uef.fi/documents/288123/393552/plagiaatintunnistusjarjestelma_filtdk_PAATOS.pdf /faccc3ff-2cfc-4738-8a0d-93698f8c7409 Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-jaopiskeluneettisetohjeet 6.2 Tenttikäytännöt ja yleisiin kuulusteluihin ilmoittautuminen Luentokuulustelut Luentokuulustelujen päivät ilmoitetaan opetussuunnitelmassa, -ohjelmassa tai opetuksen alussa. Luentojen tenttimiseen järjestetään… Continue Reading FILO Skope opinto-opas 2016-2017