Search Results: opiskelun-etiikka

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…keen Suomessa. Tiedekunta myös kehittää opetusteknologisia ratkaisuja opiskelijoi- den etäohjaukseen. Tiedekunnassa luodaan sellaisia pedagogisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat lähi- ja etäopiskelun, erityisryhmien osallistumisen opetuksen sekä opiskelun työn ohessa koulutuksen tavoitteista ja…

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…herää perusteltu epäily plagioinnista. http://www.uef.fi/fi/ttdk/pro-gradu-tutkielman-arviointikriteerit http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet 40 Terveystieteiden tdk 3.7.10 Tutkintotodistuksen anominen hoitotieteessä Opiskelua ja opetusta ohjaavat Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntö ja terveystieteiden tiedekun- nan erilaiset pysyväismääräykset. Pysyväismääräyksissä on kuvattu…

TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…monipuolisilla opetus- ja oppimismenetelmillä, muun muassa verkko- opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella ja etänä. Kandidaatin tutkinnossa opiskelija voi suunnata opintojaan johonkin seuraavista vaihtoehdoista: 1. Ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

opiskelun etiikka ja esteetön opiskelu – AHOT eli aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen (opintojen korvaavuu- det, sisällyttämiset ja muut tunnustamiskäytännöt) – opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet ja opiskelun aikataulu – kansainvälistymisvalmiudet – ura-…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…ratkaisuja, jotka mahdollistavat lähi- ja etä- opiskelun, erityisryhmien osallistumisen opetuksen sekä opiskelun työn ohessa koulu- tuksen tavoitteista ja tasosta tinkimättä. Näitä ovat mm. opintojaksojen vaihtoehtoiset suoritus- ja arviointitavat:  Kuulustelut/arviointi:…

yhka_2018-2019 [pdf]

…jotka mahdollistavat lähi- ja etä- opiskelun, erityisryhmien osallistumisen opetuksen sekä opiskelun työn ohessa koulu- tuksen tavoitteista ja tasosta tinkimättä. Näitä ovat mm. opintojaksojen vaihtoehtoiset suoritus- ja arviointitavat:  Kuulustelut/arviointi: etätentit,…

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…yliopiston monipuolisen kansainvälisen vaihto-opiskelun kautta. Tarkempaa tietoa hoito- tieteen laitoksen kansainvälisistä hankkeista ja tutkimusryhmistä on laitoksen www-sivuilla: www.uef.fi/hoitot. 3.2 Hoitotieteen koulutus 3.2.1 Hoitotieteen peruskoulutus Opiskelijat valitaan hoitotieteen pääaineeseen, jossa suuntaavina…

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…§). Lisätietoja opetuksen ja opiskelun eettisistä ohjeista on verkossa: www.uef.fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet 6.3 Esteetön opiskelu ja opetuksen erityisjärjestelyt Esteettömyydellä tarkoitetaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön toteuttamista siten, että jokainen voi ominaisuuksistaan riippumatta…

TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…monipuolisilla opetus- ja oppimismenetelmillä, muun muassa verkko- opintoina, mikä mahdollistaa opiskelun myös työn ohella ja etänä. 6 UEF // Opinto-opas 2017-2018 Kandidaatin tutkinnossa opiskelija voi suunnata opintojaan johonkin seuraavista vaihtoehdois-…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…saa neuvontaa ainakin seuraavissa asioissa: – tutkinnon tavoitteet, rakenne ja suoritusaika. – aineyhdistelmät (sivuainevaihtoehdot, vapaasti valittavat ja valinnaiset kurs- sit) – opiskelukäytännöt, opiskelun etiikka ja esteetön opiskelu. – AHOT eli…