Search Results: opiskelun-etiikka

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…keen Suomessa. Tiedekunta myös kehittää opetusteknologisia ratkaisuja opiskelijoi- den etäohjaukseen. Tiedekunnassa luodaan sellaisia pedagogisia ratkaisuja, jotka mahdollistavat lähi- ja etäopiskelun, erityisryhmien osallistumisen opetuksen sekä opiskelun työn ohessa koulutuksen tavoitteista ja… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…herää perusteltu epäily plagioinnista. http://www.uef.fi/fi/ttdk/pro-gradu-tutkielman-arviointikriteerit http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet http://www.uef.fi/fi/opiskelu/opetuksen-ja-opiskelun-eettiset-ohjeet 40 Terveystieteiden tdk 3.7.10 Tutkintotodistuksen anominen hoitotieteessä Opiskelua ja opetusta ohjaavat Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntö ja terveystieteiden tiedekun- nan erilaiset pysyväismääräykset. Pysyväismääräyksissä on kuvattu… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016

yhka_2018-2019 [pdf]

…jotka mahdollistavat lähi- ja etä- opiskelun, erityisryhmien osallistumisen opetuksen sekä opiskelun työn ohessa koulu- tuksen tavoitteista ja tasosta tinkimättä. Näitä ovat mm. opintojaksojen vaihtoehtoiset suoritus- ja arviointitavat:  Kuulustelut/arviointi: etätentit,… Continue Reading yhka_2018-2019