Search Results: portfolio-en

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…etätentit, sähköiset tentit, kirjakuulustelut, esseet, oppimispäiväkirjat, portfoliot  Opetus: lähiopetus, etäopetus, verkkokurssi, monimuotokoulutus  Ohjaus: lähi- ja etäohjaus, ryhmä- ja yksilöohjaus, vertaistuutorointi Toisena tärkeänä tavoitteena on ohjauksen tehostaminen niin, että… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

yhka_2018-2019 [pdf]

…sähköiset tentit, kirjakuulustelut, esseet, oppimispäiväkirjat, portfoliot  Opetus: lähiopetus, etäopetus, verkkokurssi, monimuotokoulutus  Ohjaus: lähi- ja etäohjaus, ryhmä- ja yksilöohjaus, vertaistuutorointi Toisena tärkeänä tavoitteena on ohjauksen tehostaminen niin, että opiskelijat… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…arviointitavat:  Kuulustelut/arviointi: etätentit, sähköiset tentit, kirjakuulustelut, esseet, op- pimispäiväkirjat, portfoliot  Opetus: lähiopetus, etäopetus, verkkokurssi, monimuotokoulutus  Ohjaus: lähi- ja etäohjaus, ryhmä- ja yksilöohjaus, vertaistuutorointi Toisena tärkeänä tavoitteena on… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjattua opetusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupaikassa. Opinto-opas 2014–2015 29 Portfolio Portfolion tarkoituksena on kerätä yhteen opiskelijan osaamista ja asiantuntijuutta. Portfolio koostetaan tarkemmin opintojaksolla annettujen ohjeiden… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opintojaksolla ilmoitetusta aiheesta tarkempien ohjeiden mukaan joko yksilö- tai parityönä tehtävä työ. Opetusharjoittelu Opetusharjoittelu on vuosittain hyväksyttävän harjoittelusuunnitelman mukaista ohjattua ope- tusharjoittelua, joka suoritetaan opetussuunnitelman mukaisessa harjoittelupaikassa. Portfolio Portfolion tarkoituksena… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2014-2015