Search Results: rekrytointi

Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun [pdf]

…tai lisäyksiä omaan tutkintoon voi tehdä jo opintojen aikana. nettirekrytointi Työ- ja elinkeinotoimistojen www.mol.fi -sivuston, joka on tätä kirjoitettaessa valtakunnallisesti tärkein työpaikkojen välityskanava, lisäksi erilaisia rekrytointisivustoja ovat mm: www.aarresaa- ri.net,… Continue Reading Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

… Rekrytointipalvelut  TVT-tukipalvelut  Ura- ja ohjauspalvelut Opinto- ja opetuspalveluiden yhteystiedot  verkkosivut: www.uef.fi/opinto-ja-opetuspalvelut  sähköposti: opiskelu@uef.fi Opiskelijoiden palvelut löytyvät verkosta Opiskelu-sivuilta osoitteesta www.uef.fi/opiskelu. Opiskelijarekisteri ja asiakasneuvonta, opintotuki, kansainväliset… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

… Kansainväliset liikkuvuuspalvelut (ml. opiskelijavaihto, kansainvälinen harjoittelu)  Koulutuspalvelut (esim. TVT-kurssit)  Opintopsykologipalvelut (ml. neuvonta esteettömästä opiskelusta)  Opintotukipalvelut  Opiskelijarekisteri ja asiakasneuvonta  Rekrytointipalvelut  TVT-tukipalvelut  Ura- ja… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

2018_Ammattinimikkeet_YHTEISKUNTATIEDE [pdf]

…postityöntekijä toimittaja Sosiaalipsykologia apulaisosastonhoitaja asiantuntija erikoissuunnittelija erityisluokanopettaja Etsivä nuorisotyöntekijä Hankevastaava henkilökohtainen avustaja HR Coordinator kehittäjä konsultti Kriisityöntekijä kääntäjä lähivalmentaja/asiakasneuvoja markkinointipäällikkö myyntipäällikkö opettaja Palveluohjaaja projektipäällikkö projektityöntekijä ratkaisuasiantuntija rekrytointikonsultti sosiaalityöntekijä suunnittelija suunnittelija(/ohjaaja)… Continue Reading 2018_Ammattinimikkeet_YHTEISKUNTATIEDE