Search Results: self-palvelu

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

Palveluliiketoiminnan maisteriohjelma 120 op Palveluliiketoiminnan maisteriohjelmaan on valittu opiskelijoita erillisvalinnassa 2014. Palveluliiketoiminnan maisteriohjelmaan ei valita uusia opiskelijoita. Palvelu– liiketoiminnan maisteriohjelma päättyy 31.7.2018. Palveluliiketoiminnan syventävät opinnot 70 OP Syventävät opinnot 30… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…kuvata kansallista terveyspalvelujärjestelmää ja sen kehittämisen suuntaa  analysoida terveyspolitiikan ja palvelujärjestelmän kehittämislinjauksia hoitotyön johtamisen kannalta Sisältö Ajankohtaiset sosiaali- ja terveyspolitiikan kansalliset linjaukset, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistus, terveydenhuollon lainsäädäntö, tulevaisuuden… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018