Search Results: summer-school-en

yhka_2018-2019 [pdf]

…ja rahoitus Jokaisen yrityksen ja organisaation menestyksen salaisuus on sen kyky tuottaa lisäarvoa omistajilleen. Laskentatoimen ja rahoituksen maisterivaiheen suuntautumisopinnoissa keskitymme laskentatoimen ja rahoituksen laaja-alaiseen osaamiseen ja sen hyödyntämi- seen esimerkiksi… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…oikeustieteen teorianmuodostuksen ja keskeiset tutkimusmenetelmät – omaa edellytykset tieteelliseen tutkimustyöhön ja uuden oikeudellisen tiedon tuotta- miseen Oikeustieteellisen koulutuksen Joensuun malli: johtoteema-ajattelu Itä-Suomen yliopistosta valmistuvien oikeusnotaarien ja oikeustieteen maistereiden tie- dollinenContinue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ymmärtämiseen. Ympäristöekologian opintokokonaisuus keskittyy ekosysteemeissä esiintyvien vuorovaikutusten ymmärtämiseen sekä ympäristömuutosten merkitykseen ekosysteemien vuorovaikutustilanteissa. Biogeokemian Opinto-opas 2014–2015 143 opintokokonaisuudessa perehdytään ilmastomuutoksen taustatekijöihin ja biogeokemiallisten prosessien merkitykseen ympäristömuutoksissa. Opetus toteutetaan englanninkielisenä, ja… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…hyväksyttää ennen niiden kirjaamista OodiHopsiin laitoksen AHOT- vastaavalla. Ennen tutkintojen hakemista päivitetyt ja haettavien tutkintojen mukaiset HOPSit tulee hyväksyttää oppiaineen vastuuhenkilöllä. Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelija osallistuu yliopiston yhteiseen orientaatiokoulutukseen sekä… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…vaikutusten selvittämiseen sekä solutason vaikutusmekanismien ymmärtämiseen. Ympäristöekologian opintoko- konaisuus keskittyy ekosysteemeissä esiintyvien vuorovaikutusten ymmärtämiseen sekä ympäristömuutosten merkitykseen ekosysteemien vuorovaikutustilanteissa. Biogeokemian opintokokonaisuudessa perehdytään ilmastomuutoksen taustatekijöihin ja biogeokemiallisten prosessien merkitykseen ympäristömuutoksissa. Opetus… Continue Reading LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tie- teenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen. Eurooppalaisen korkeakoulujen tutkintojen viitekehyksen mukaan jatkotutkinto myönnetään… Continue Reading Jatko opinto-opas 2014-2015