Search Results: tyonhaku-en

yhka_2018-2019 [pdf]

…ja rahoitus Jokaisen yrityksen ja organisaation menestyksen salaisuus on sen kyky tuottaa lisäarvoa omistajilleen. Laskentatoimen ja rahoituksen maisterivaiheen suuntautumisopinnoissa keskitymme laskentatoimen ja rahoituksen laaja-alaiseen osaamiseen ja sen hyödyntämi- seen esimerkiksi… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…listen päätösten tekemiseen. Ympäristöoikeuden opinnot aloitetaan opintojaksolla Ym- päristöoikeuden perusteet. Ympäristöoikeuden perusopintokokonaisuuteen (25 op) kuu- luvat opintojaksot on määritelty, joten kokonaisuusmerkinnän saaminen edellyttää juuri näiden opintojaksojen suorittamista. Perusopintojen jälkeen osaamista… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…oikeustieteen teorianmuodostuksen ja keskeiset tutkimusmenetelmät – omaa edellytykset tieteelliseen tutkimustyöhön ja uuden oikeudellisen tiedon tuotta- miseen Oikeustieteellisen koulutuksen Joensuun malli: johtoteema-ajattelu Itä-Suomen yliopistosta valmistuvien oikeusnotaarien ja oikeustieteen maistereiden tie- dollinenContinue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

TT Farmasia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…BIOLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA Biolääketieteen koulutus on kaksiportainen ja kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija jatkaa maisterivaiheen opinnoissa, jotka ovat englanninkielisiä. Koulutusohjelmassa yhdistyvät luonnontieteellinen ja lääketieteellinen osaaminen. Biolääketieteen pääaineen opiskelijat valmistuvat luonnontieteiden kandidaateiksi (180 op)… Continue Reading TT Farmasia opinto-opas 2016-2017

TT Farmasia opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…uuden terveyden biotieteiden koulutuksen. Koulutus on kaksiportainen ja kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija jatkaa maisterivaiheen opinnoissa, jotka ovat englanninkielisiä. Koulutusohjelmassa yhdistyvät luonnontieteellinen ja lääketieteellinen osaaminen. Terveyden biotieteiden pääaineen opiskelijat valmistuvat luonnontieteiden kandidaateiksi… Continue Reading TT Farmasia opinto-opas 2014-2015

TT Farmasia opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…lisensiaatin tutkintoon. BIOLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA Biolääketieteen koulutus on kaksiportainen ja kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija jatkaa maisterivaiheen opinnoissa, jotka ovat englanninkielisiä. Koulutusohjelmassa yhdistyvät luonnontieteellinen ja lääketieteellinen osaaminen. Biolääketieteen pääaineen opiskelijat valmistuvat luonnontieteiden kandidaateiksi… Continue Reading TT Farmasia opinto-opas 2017-2018

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edistäminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat Terveystieteiden tiedekunta // UEF 7 BIOLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA Biolääketieteen koulutus on kaksiportainen ja kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija jatkaa maisterivaiheen opinnoissa, jotka ovat englanninkielisiä…. Continue Reading UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…opiskelijoiden perehdyttäminen yliopisto-opintoihin ensimmäisenä opintovuo- tena Uusien opiskelijoiden HOPS-ohjaus ja HOPSien hyväksyminen http://www.uef.fi/opiskelu/opiskelijan-tukipalvelut 16 Filosofinen tiedekunta | Humanistinen osasto Opetushenkilökunta Omaan oppiaineeseen ja opetukseen liittyvä neuvonta ja ohjaus Oman oppiaineenContinue Reading FILO Hum opinto-opas 2016-2017