Search Results: web-based-tools

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…koulutus lääkärin tehtäviin. Koulutus johtaa lääketieteen lisensiaatin tutkintoon. Vuotuinen opiskelijoiden sisäänotto on yhteensä 132 uutta opiskelijaa. http://www.uef.fi/web/opiskelu/farmasia http://www.uef.fi/web/opiskelu/farmasia http://www.uef.fi/web/opiskelu/hammas http://www.uef.fi/web/opiskelu/hammas http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede http://www.uef.fi/opiskelu/terveyden-biotieteet http://www.uef.fi/web/opiskelu/ergonomia http://www.uef.fi/kttravi/ergonomia http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/liikuntalaaketiede…

TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…opiskelijalle jää riittävä valmistautumisaika uusintasuoritukseen. 3.7.8 Opetusjärjestelyt ja tentit Opiskelijat ilmoittautuvat kaikille opintojaksoille WebOodissa. Ilmoittautumisajat ovat luetta- vissa WebOodista kunkin opintojakson aikataulujen yhteydestä. Myös kuulusteluihin ilmoit- taudutaan WebOodissa. Hoitotieteen laitos…

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…sisäänotto on yhteensä 132 uutta opiskelijaa. http://www.uef.fi/web/opiskelu/farmasia file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/farmasian-laitos/opiskelu http://www.uef.fi/web/opiskelu/hammas http://www.uef.fi/hammas/opiskelu http://www.uef.fi/web/opiskelu/laaketiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/laake/laaketiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/biomed file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/kttravi/opiskelu6 http://www.uef.fi/web/opiskelu/hoitotiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/hoitot/peruskoulutus http://www.uef.fi/web/opiskelu/kansanterveystiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/kttravi/opiskelu1 http://www.uef.fi/web/opiskelu/liikuntalaaketiede file://uefad.uef.fi/data/ORG/t/ho/KANSLIA/Opinto-oppaat/Opinto-opas%202015-2016/www.uef.fi/liikuntalaaketiede http://www.uef.fi/web/opiskelu/ravitsemustiede http://www.uef.fi/kttravi/opiskelu1 Opinto-opas 2015-2016 5 BIOLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA Biolääketieteen koulutus yhdistää…

TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…in social marketing. Suoritustavat Lectures, video lectures, seminars, group assignment, webbased learning Toteutustavat Orientation lectures 2 h, seminars 4 h, webbased learning environment (including video lec- tures) 12 h, independent…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…yrittäjyys * 5 op (II-III) (Introduction to ICT business economics) 3621426 Web-ohjelmoinnin harjoitustyö * 5 op (II-III) (Web Programming Project) 3621425 Web– ja mobiilikäyttöliittymät * 5 op (II-III) (Web and…

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…yrittäjyys * 5 op (II-III) (Introduction to ICT business economics) 3621426 Web-ohjelmoinnin harjoitustyö * 5 op (II-III) (Web Programming Project) 3621425 Web– ja mobiilikäyttöliittymät * 5 op (II-III) (Web and…

School of Humanities Study Guide 208-2019 [pdf]

…study guides, course catalogues and course descriptions can be found on WebOodi https://weboodi.uef.fi/weboodi. It is recommended to familiarise yourself with your own major’s degree structure. WebOodi also contains information on…

Smart Start 2019 Programmes in Business [pdf]

…ECTS http://www.uef.fi/web/kauppatieteet/tutkinnot https://weboodi.uef.fi/ http://www.uef.fi/web/tmm/introduction-to-tourism-marketing-and-management http://www.uef.fi/web/tmm/tourist-behavior http://www.uef.fi/web/tmm/destination-management http://www.uef.fi/web/tmm/information-technology-in-tourism-business http://www.uef.fi/en/web/tmm/current-research-in-tourism http://www.uef.fi/web/tmm/destination-marketing http://www.uef.fi/web/tmm/practical-tourism-research http://www.uef.fi/web/tmm/experience-design http://www.uef.fi/en/web/tmm/profitable-tourism-business http://www.uef.fi/web/tmm/master-s-thesis-seminar Study counselling Please contact TMM coordinator Jarno Suni, jarno.suni@uef.fi if you need help in planning your studies….

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…ohjeet. Opinto-opasta painetaan kaikille uusille opiske- lijoille, mutta opas on luettavissa myös tiedekunnan www-sivuilta (www.uef.fi). Oppi- aineiden opetussuunnitelmat, opetuksen aikataulut ym. ajankohtaiset ohjeet löytyvät opiskelijalle parhaiten WebOodista (weboodi.uef.fi). On hyvä…

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

WebOodissa. Jokaiselle perus- ja aineopintojen kurssille on lisäksi varattu kaksi yleistä kuulustelupäivää (yleinen tentti) vuodessa. Ilmoittautuminen tentteihin on WebOodissa. Kemian laitoksen järjestämät yleiset kuulustelut on ilmoitettu verkkosivuilla ja WebOodissa. Syventävien…