Tutkielman aloittaminen eli ohjaajan tai ohjaajien nimeäminen