Search Results: ops

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…neuvontapalveluista yliopistossa Opiskelijat laativat ja päivittävät HOPS:n laitosten ohjeistamalla tavalla, yleensä WebOodissa OodiHops-työkalulla. HOPS:iin kirjataan vain opintojen suorittamista koskevat asiat, mm. hyväksiluetut opintosuoritukset, suoritettavat opintojaksot, sivuainevalinnat ja opiskeluaikataulu. Opintojen alussa… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016