Search Results: ops

Opinto-oppaat [Student Book Search Tag]

2019-2020 Opinto-oppaat 2019-2020 opinto-oppaat ovat omina sivuinaan: Filosofinen tiedekunta Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Terveystieteiden tiedekunta: Biolääketiede Farmasia Hammaslääketiede Hoitotiede Lääketiede Ravitsemustiede Terveyden edistäminen Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Vanhemmat oppaat löytyvät… Continue Reading Opinto-oppaat

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [Student Book Search Tag]

…erillisistä arvosanoisata annettaviin todistuksiin (4.6.2019 pdf) liite 1: Lause-esimerkkejä yhteis-ja kaksoistutkintoihin (pdf) liite 2: Vastaavuustodistus-erillistodistus-maksullisuus -esimerkkitapauksia (pdf) Tutkinnon kielitaitopäätös (15.4.2019), liitteet koulusivistyskieli ja kandin tutkinto​, kielitaito maisterin tutkinnossa, kypsyysnäyte-kuvausesimerkit, kieliopintojen-ops-tekstiesimerkki​… Continue Reading Opiskelua koskevat lait ja säädökset

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021 [Student Book Search Tag]

…hallintosihteerit neuvovat todistuksia, opinnäytteitä ja JOO-opintoja koskevissa asioissa. Laitoksilla nimetyt ohjaajat auttavat opintojen suunnittelussa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli HOPS:n laatimisessa (HOPS-ohjaaja). HOPS-ohjaaja voi olla amanuenssi tai opetushenkilökuntaan kuuluva henkilö. Opintojaksojen… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2020-2021

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…järjestävät HOPS-työpajan, jossa tutustutaan oppiaineisiin ja suunnitellaan yhdessä opintoja. Sen jälkeen opiskelijat laativat HOPSinsa kandidaatin tutkinnon suorittamiseksi ja palauttavat sen sähköisesti WebOodin eHOPS-työkalulla omalle opettajatuutorilleen kommentoitavaksi. HOPS-keskustelun jälkeen HOPS tarvittaessa… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020