Muutoksia mielenterveyden chat -palveluihin (YTHS)

Vuosi sitten YTHS:llä käyttöön otetut laajat mielenterveyden chat -palvelut ovat olleet osa valtionavustuksella tuettuja mielenterveyden palveluja.

1.7.2022 alkaen SelfChatin mielenterveyden palvelulinja palaa normaaleihin palveluaikoihin ja palvelee mielenterveyden hoidontarpeen arvioinnissa arkisin ma-pe klo 9-11. Anonyymi MieliChat -palvelu päättyy. Lue lisää YTHS:n verkkosivulta.

YTHS:n digitaaliset asiointi- ja etäpalvelut palvelevat normaalisti läpi kesän. Myös suurimmat palvelupisteet YTHS:n kaikilla palvelualueilla ovat avoinna läpi kesän. Lisätietoja YTHS:n verkkosivuilta.

Opintopalveluiden asiakaspalvelun poikkeusaukioloajat

Tulevat poikkeusaukioloajat

Torstaina 23.6.2022 opintopalveluiden asiakaspalvelun puhelinpalvelu sulkeutuu poikkeuksellisesti jo klo 13:00.

Perjantaina 24.6.2022 opintopalveluiden asiakaspalvelun asiakaspalvelutiski ja puhelinpalvelu ovat suljettuina.

Ajankohtaiset aukioloajat

Opintopalveluiden asiakaspalvelutiski on auki maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10–14.

Mikäli et pääse asioimaan näinä aukioloaikoina, otathan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, jotta voimme sopia tapaamisen muulle ajalle.

Käyntiosoite: Joensuussa Aurora A, 1. krs; Kuopiossa Canthia, 2. krs

Sähköpostiosoite: opiskelu@uef.fi (Huomaathan, että loma-aikoina vastausajat ovat tavallista pidemmät)

Puhelinnumero: 029 445 8900

Puhelinpalveluaika: ma–pe klo 10–14

Uusien opiskelijoiden neuvontapalvelu palvelee kesällä 2022

Hei uusi opiskelijamme, mietityttääkö Sinua jokin asia, johon et löydä vastausta? Uuden opiskelijan neuvontapalvelu auttaa!

UEFin opiskelija Elias Vänskä.

Onko Sinulla kysymyksiä esimerkiksi kampuksiin, opintojen orientaatioon, opiskelukäytäntöihin tai muihin käytännön asioihin? Mikäli et löydä vastauksia kysymyksiisi aloituskirjeestä, yliopiston nettisivuilta tai et tavoita yrityksistäsi huolimatta tarvittavaa yliopiston asiantuntijaa, voit soittaa uuden opiskelijan neuvontapalveluun tai jutella chatissa kanssamme, niin autamme Sinua.

Sinulla ei myöskään tarvitse olla varsinaisia kysymyksiä, vaan voit jutella meille mistä tahansa opintojen aloitukseen liittyvistä huolista. Puheluihin vastaavat koulutetut vertaisohjaajat, jotka ovat itsekin opiskelijoita tai yliopiston opintopalveluiden henkilökuntaa. Keskustelut ovat luottamuksellisia.

Huomioithan, että palvelunumerossa ja chatissa emme tarjoa oppiainekohtaista opintojen ohjausta tai neuvontaa emmekä vastaa opiskelijavalintoihin liittyviin kysymyksiin. Omaa oppiainettasi, maisteriohjelmaa tai vaihto-ohjelmaa koskevissa kysymyksissä voit olla yhteydessä oppiainetuutoreihisi sekä amanuensseihin. Opiskelijavalintoihin liittyviin kysymyksiin saat apua hakijapalveluista. Emme myöskään tarjoa tietoteknistä apua esimerkiksi tunnusten aktivointiin liittyen, vaan apua IT-kysymyksiin löydät tietotekniikkapalveluista.

Voit kuitenkin olla meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä mihin tahansa asiaan liittyen, vaikka et olisikaan varma, onko palvelu oikea. Autamme kyllä Sinut oikean tiedon äärelle.

Uuden opiskelijan neuvontapalvelu päivystää juhannuksen jälkeen 28.6.–11.8.2022 välisellä ajalla joka viikko tiistaista torstaihin klo 12–14 puhelinnumerossa 029 445 8580 sekä opiskelijoiden Kamu-verkkopalvelun chatissa. Päivystysaikojen ulkopuolella voit jättää meille soittopyynnön, niin soitamme sinulle seuraavan kerran, kun päivystämme. Myös chatin kautta voi jättää yhteydenottopyynnön. Palvelu on maksuton.

Uudet toimintamallit opastavat varhaiseen välittämiseen ja opiskelijan häiriökäyttäytymisen tilanteisiin

Itä-Suomen yliopisto on laatinut uudet toimintamallit varhaiseen välittämiseen ja huolen puheeksi ottamiseen sekä opiskelijan häiriökäyttäytymisen seuraamuksiin. Tänä vuonna päivitetään lisäksi aiempaa toimintamallia, joka liittyy epäasialliseen kohteluun ja häirintään opiskelussa.

Uudet toimintamallit perustuvat yliopistolakiin, jonka mukaan kaikilla yliopiston opiskelijoilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön. Asiallinen käyttäytyminen edellyttää kaikilta muun muassa muiden ihmisten arvostamista ja huomioonottamista, moninaisuuden hyväksymistä, asiallista kielenkäyttöä, yhteisestä oppimisympäristöstä huolehtimista sekä yhteisten sopimusten ja sääntöjen noudattamista.

Toimintamalli varhaiseen välittämiseen ja huolen puheeksi ottamiseen on suunnattu opettajille ja henkilökunnalle. Opetus- ja ohjaustyössä kohdataan usein tilanteita, joissa herää huoli opiskelijan käyttäytymisestä ja avun tarpeesta. Varhainen välittäminen ja puheeksi ottaminen ovat osa opiskelijoiden hyvinvointityötä, ja toimintamallin avulla pyritään antamaan välineitä opettajien ja opiskelijoiden väliseen vuorovaikutukseen. Toimintamallissa opastetaan huolestuttavan, häiritsevän tai uhkaavan käyttäytymisen tunnistamiseen, ongelman puheeksi ottamiseen ja asian ohjaamiseen eteenpäin, arkaluontoisen tiedon käsittelyyn ja luottamuksellisuuteen sekä tahdosta riippumattoman hoidon selvittämiseen.

Opiskelijan häiriökäyttäytymisen seuraamuksien toimintamalli opastaa puolestaan toimimaan tilanteissa, jotka liittyvät häiritsevään, väkivaltaiseen tai uhkaavasti käyttäytyvään opiskelijaan. Häiritsevä käyttäytyminen voi olla esimerkiksi epäasiallista kielenkäyttöä, päihtyneenä osallistumista harjoitteluun tai opetustilanteeseen, kiusaamista opetustilanteessa, asiatonta käyttäytymistä luennolla tai opetusryhmässä, tai opetustilanteen luvatonta tallentamista ja edelleen jakamista.

Häiritsevästi käyttäytyvä opiskelija voidaan määrätä poistumaan opetustilanteesta tai yliopiston järjestämästä tilaisuudesta. Häiriökäyttäytymisen seuraamuksiin lukeutuvat myös opiskeluun osallistumisen epääminen enintään kolmen työpäivän ajaksi, kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen sekä lähestymiskiellon hakeminen.

Toimintamalleja esitellään tämän vuoden aikana useissa eri tilaisuuksissa yliopiston henkilöstölle, yksiköille ja yliopistopalveluille.

Lisätietoja

Tuija Pasanen, opiskelijapalvelun päällikkö, Itä-Suomen yliopisto, tuija.pasanen@uef.fi
Jonna Kosonen, oikeudellinen asiantuntija, Itä-Suomen yliopisto, jonna.kosonen@uef.fi

Tarkennus sähköisen tutkintotodistuksen käyttöönottoon: paperisen tutkintotodistuksen saa jatkossakin

Yliopisto tiedotti sähköisen tutkintotodistuksen käyttöönotosta (tiedote 26.4.). Muutos on saanut osakseen paljon palautetta, jonka perusteella paperinen tutkintotodistus koetaan edelleen tärkeäksi valmistumisen merkiksi. Tämän vuoksi päätöstä tarkennetaan siten, että paperisen tutkintotodistuksen saa jatkossakin. 

Sähköisen tutkintotodistuksen visuaalinen ulkoasu vastaa tämänhetkistä paperista tutkintotodistusta. Sähköinen tutkintotodistus on 1.8.2022 alkaen virallinen tutkintotodistus, jonka saa halutessaan todistuspaperilla ja kansiossa nykymuotoisena. Paperinen tutkintotodistus on kopio virallisesta todistuksesta. Yliopisto ei peri maksua paperisesta tutkintotodistuksesta.

Yliopisto haluaa juhlistaa opiskelijoiden valmistumista jatkossa muutoinkin. Kunnioitamme akateemisia perinteitä ja suunnittelemme uusia tapoja valmistumisen juhlistamiseen. Näistä tiedotamme myöhemmin lisää.

Olemme koonneet alle vastauksia kysymyksiin ja huolenaiheisiin, joita on esitetty Yammer-kommenteissa.

Onko sähköisen tutkintotodistuksen tiedosto käyttökelpoinen vuosien päästä? 

Yliopisto on saanut sähköisen tutkintotodistuksen tekniseltä toimittajalta vastauksen: sähköinen tutkintotodistus allekirjoitetaan käyttäen PAdES-LTA-standardia, joka tarkoittaa, että todistus on tarkistettavissa oikeaksi myös pitkään sen jälkeen, kun varmenne, jolla se on allekirjoitettu, on päättynyt. LTA:lla tavoitellaan pitkäikäisintä säilytysaikaa, joka on vain mahdollista sähköiselle allekirjoitukselle. 

Miten sähköisen tutkintotodistuksen lähettämisen tietoturva on varmistettu? 

Sähköistä tutkintotodistusta ei lähetetä valmistuneelle sähköpostitse, vaan valmistunut saa ilmoituksen sähköpostiin siitä, milloin todistus on haettavissa Peppi-järjestelmästä. Paperinen tutkintotodistus postitetaan pyydettäessä entiseen tapaan.

Onko sähköisessä tutkintotodistuksessa mahdollisuus, että tieto häviää? 

Valmistumistietoa säilytetään yliopiston ja valtakunnallisissa rekistereissä. Sähköinen tutkintotodistus säilytetään pysyvästi yliopiston tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti yliopiston diaarissa. Jos opiskelija hävittää tutkintotodistuksen, hänellä on mahdollisuus pyytää yliopistolta uutta tutkintotodistusta. Sähköinen säilytysmuoto on linjassa kansallisen tiedonhallintaa ja arkistointia ohjaavan norminannon kanssa. Opiskelija voi säilyttää sähköistä todistusta useammassa paikassa.

Miten sähköinen tutkintotodistus tunnetaan maailmalla, ja voidaanko se vastaanottaa kaikkialla?

Tutkintotodistuksia on erilaisia kansainvälisesti, ja tämä pätee sekä paperisiin että sähköisiin tutkintotodistuksiin. Pdf-tiedostomuoto on yleisesti tunnettu ja käytetty kansainvälisesti. Paperinen kopio on mahdollista lähettää jatkossakin.

Voiko englanninkielisessä tutkintotodistuksessa olla maininta “official translation”?

Itä-Suomen yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi (yliopistolaki 558/2009 11 §). Tutkintotodistus annetaan yliopiston yliopistolain mukaisella kielellä. Englanninkielinen tutkintotodistus on käännös suomenkielisestä tutkintotodistuksesta. Englanninkielisessä käännöksessä ei ole kyseessä käännös, jonka on tehnyt auktorisoitu kääntäjä (laki auktorisoiduista kääntäjistä 1231/2007). Tästä syystä “official translation” -käsitettä ei käytetä todistuksen englanninkielisestä käännöksestä.

Miksi ja miten päätös on valmisteltu?

Sähköisen tutkintotodistuksen käyttöönoton tavoitteena on ollut palvelun parantaminen, nopeuttaminen ja tiedon varmentaminen opiskelijan näkökulmasta. Jo vuosia käytössä olleet sähköiset opintorekisteriotteet ja opiskelutodistukset ovat saaneet hyvää palautetta opiskelijoilta. Sähköiset palvelut ovat sujuvoittaneet opiskelijan arkea, ja ne ovat laajasti hyväksytyt viranomaisyhteyksissä myös kansainvälisesti. Sähköinen tutkintotodistus on luontevaa jatkoa tälle kehitykselle.

Sähköisen tutkintotodistuksen valmistelu on ollut pitkäaikainen prosessi, ja sitä on valmisteltu yliopistopalveluissa. Sähköistä tutkintotodistusta esiteltiin 16.3.2022 yliopiston johtoryhmässä, ja päätös sähköiseen tutkintotodistukseen siirtymisestä tehtiin johtoryhmässä. Opiskelijoiden edustajana on kuultu ylioppilaskuntaa. Palautteen perusteella opiskelijoiden ja akateemisen henkilökunnan kuuleminen olisi tullut olla laajempaa.

Vaihto-opiskelun hakukierros ja infoja

Seuraava hakukierros vaihtoon avautuu toukokuussa 1.-31.5.2022!

Toukokuun hakukierroksella Itä-Suomen yliopiston tutkinto-opiskelijoilla on mahdollista hakea vaihtoon kevätlukukaudelle 2023. Haettavana on Erasmus+, Nordlys- ja kahdenvälisiä vaihtopaikkoja.

Opiskelijan on mahdollista hakea yhteensä 1 tai 2 vaihtopaikkaa. Tutustu ennen hakemuksen aloittamista ohjelmakohtaisiin hakuilmoituksiin, joissa kerrotaan mm. haun määräajasta ja mitkä kohdeyliopistot ovat haettavissa tällä kierroksella. Hakemus tehdään SoleMOVE-järjestelmässä.

Mikäli haet kahta (2) vaihtopaikkaa, vaihtopaikat voivat olla samasta tai eri vaihto-ohjelmista. Mikäli haet vaihtopaikkaa kahdesta eri vaihto-ohjelmasta (esim. Erasmus+ ja kahdenvälinen vaihto), muista seuraavat asiat:

  • Kirjoita motivaatiokirjeeseesi kumpi kohteista on sinulle ensisijainen: voit tulla valituksi vain yhteen kohteeseen.
  • Hakukohteita voi olla yhteensä max. kaksi per hakija, eli mikäli haet kahteen eri vaihto-ohjelmaan, voit valita molemmista ohjelmista vain yhden kohdeyliopiston.
  • Mikäli haet vaihtopaikkaa eri ohjelmista, tee tällöin kaksi hakemusta. Voit käyttää samoja liitteitä molemmissa hakemuksissa.

Lue lisätietoja vaihto-opiskelusta Kamun Tietopankin kokonaisuudesta Vaihto-opiskelu ja kansainvälistyminen.

Tulevia vaihtoinfoja

Kansainväliset liikkuvuuspalvelut järjestää toukokuun alussa kaksi Zoom-infotilaisuutta vaihto-opiskelusta. Infossa kerrotaan yleistä tietoa vaihto-opiskelusta, vaihto-ohjelmista ja hakuprosessista. Info on avoin kaikkien alojen opiskelijoille.

Ensimmäinen infotilaisuus on suomenkielinen ja järjestetään keskiviikkona 11.5. kello 15-16. Toinen tilaisuus järjestetään englanninkielisenä torstaina 12.5. kello 15-16. Linkit tilaisuuksiin löydät sivulta Vaihto-opiskelun tapahtumat. Tervetuloa linjoille!

27.4.2022

Itä-Suomen yliopisto siirtyy sähköisiin tutkintotodistuksiin – mikä muuttuu ja miksi?

Opiskelija lukee tietokonetta kirjastossa.

Itä-Suomen yliopisto ottaa käyttöön sähköiset tutkintotodistukset 1.8.2022 alkaen, ja samalla yliopisto luopuu paperisista tutkintotodistuksista.

Sähköinen tutkintotodistus nopeuttaa todistuksen saamista, tekee sen säilyttämisestä vaivattomampaa ja tukee paremmin nykyaikaista työnhakua. Se helpottaa myös todistusten hallinnointia ja säilyttämistä yliopistossa.

Mikä muuttuu opiskelijan, henkilöstön ja työnhaun näkökulmasta?

Tutkintotodistusten prosessi nopeutuu kaikkineen, kun opiskelijan asiointi ja yliopiston opintopalveluiden työnkulku muuttuvat sähköiseksi.

Todistuksen säilyttämisestä tulee turvallisempaa sähköisen tutkintotodistuksen myötä. Virallinen sähköinen todistus voi olla tallessa eri paikoissa. Kun todistusten arkistointi yliopistolla muuttuu sähköiseksi, se helpottaa todistusten hallinnointia ja säilymistä. Samalla myös tutkintotodistuksen postittamiseen ulkomaille liittyvät haasteet poistuvat, kun todistus ei liiku enää kirjepostin mukana.

Opiskelijoiden työnhaun arki helpottuu, sillä sähköinen tutkintotodistus on vaivattomampaa liittää nykyisiin sähköisiin työnhakuprosesseihin.

Sähköinen tutkintotodistus otetaan käyttöön Itä-Suomen yliopistossa 1.8.2022 alkaen. Yliopisto valmistelee lisäksi uusia, yhteisiä tapoja juhlistaa opiskelijoiden valmistumista lukukausittain.

Miten sähköisen tutkintotodistuksen saa?

Opiskelija hakee jatkossakin tutkintotodistusta sähköisellä lomakkeella asiointipalvelussa kuten tähän saakka. Opiskelijan ohjeet valmistumiseen ja tutkinnon hakemiseen löytyvät Kamu-verkkopalvelusta. Henkilökunnan ohjeet sähköiseen tutkintotodistukseen ovat Peppi-käsikirjassa.

Sähköinen tutkintotodistus sisältää suomen- ja englanninkielisen kansilehden, suomen- ja englanninkielisen tutkintotodistuksen opintosuoritusotteen sekä englanninkielisen Diploma Supplementin. Englanninkielinen tutkintotodistus on käännös. Halutessaan opiskelija saa sähköisestä tutkintotodistuksesta paperisen kopion (mustavalkoinen tuloste kopiopaperilla).

Opiskelija saa tiedon tutkintotodistuksen valmistumisesta yliopistolta sähköpostilla, jossa ohjeistetaan sähköisen todistuksen noutamisesta ja säilyttämisestä. Samassa sähköpostissa opiskelija saa valmistumisesta kertovia somekuvia (#madeinuef), joita hän voi käyttää halutessaan eri somekanavilla. Somekuvista tiedotetaan lisää omassa viestissä Opiskelijat-Yammer-ryhmässä.

Jos sähköinen todistus häviää, opiskelija voi pyytää uuden yliopiston kirjaamosta (kirjaamo@uef.fi).

Lisätietoja:

Miia Turtiainen, opintopalveluiden johtaja, miia.turtiainen@uef.fi

Opintopalveluiden asiakaspalvelun poikkeusaukioloajat

Tulevat poikkeusaukioloajat

Keskiviikkona 27.4.2022 opintopalveluiden asiakaspalvelutiski Kuopiossa on suljettu. Puhelin- ja sähköpostipalvelu toimii normaalisti. Joensuun asiakaspalvelutiski on auki normaalisti.

Ajankohtaiset aukioloajat

Opintopalveluiden asiakaspalvelutiski on auki maanantaisinkeskiviikkoisin ja perjantaisin klo 10–15.

Mikäli et pääse asioimaan näinä aukioloaikoina, otathan yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse, jotta voimme sopia tapaamisen muulle ajalle.

Käyntiosoite: Joensuussa Aurora A, 1. krs; Kuopiossa Canthia, 2. krs

Sähköpostiosoite: opiskelu@uef.fi (Huomaathan, että loma-aikoina vastausajat ovat tavallista pidemmät)

Puhelinnumero: 029 445 8900

Puhelinpalveluaika: ma–pe klo 10–15

Opintopsykologien neuvonta-ajat touko-kesäkuussa

Loppukevääseen on lisätty opintopsykologien neuvonta-aikoja. Voit laittaa tekstiviestillä soittopyynnön, niin opintopsykologi ottaa sinuun yhteyttä päivystysaikana. Kerro viestissä koko nimesi ja opiskelijanumerosi. Voit myös itse soittaa opintopsykologille alla kerrottuina päivystysaikoina.

ke 4.5. klo 13-16 opintopsykologi Marinia Sorjonen-Ward, puh.+358 46 922 3478

ke 11.5. klo 13-16 opintopsykologi Katri Ruth, puh. +358 40 355 2044
ke 18.5. klo 13-16 opintopsykologi Marinia Sorjonen-Ward, puh.+358 46 922 3478

ke 25.5. klo 13-16 opintopsykologi Mari Tirronen, puh. +358 50 569 1806
ke 1.6. klo 13-16 opintopsykologi Katri Ruth, puh. +358 40 355 2044

Lisätiedot