Tarkenna hakuasi

Opiskelijoiden mielenterveysviikkoa vietetään 8.-14.4.2024

Mielenterveysviikon teemana on yhdenvertaisuus ja erityisesti sosiaalinen saavutettavuus. Opiskelijoiden mielenterveysviikko on opiskelijahyvinvointiverkoston koordinoima kampanja, jonka avulla nostetaan esiin opiskelijoiden mielenterveystilannetta ja rakennetaan mielenterveysystävällisempää opiskelukulttuuria.

Tsekkaa Nyyti ry:n Opiskelijoiden mielenterveysviikon tapahtumat täältä (avautuu uuteen välilehteen).
Tapahtumatiedot löytyvät myös Viva Engagesta.

Tervetuloa myös opiskelijoiden mielenterveysviikon yhteisötaidetempauksiin kampuksilla!

UEF:n kampuksilla järjestetään opiskelijoiden kolmipäiväinen yhteisötaidetempaus, jossa opiskelijat pääsevät ottamaan yhdessä tauon opiskelupäivään ja antamaan aivoille ja mielelle luovan ja rauhoittavan tauon ja luomaan yhteisöllistä taidetta.

 • Joensuu, Metrian aula ma-ke 8.-10.4.2024 klo 12-15
 • Kuopio, Snellmanian aula ma-ke 8.-10.4.2024 klo 11-15.30

Lisätiedot tapahtumista Vivassa
ISYY.fi (avautuu uuteen välilehteen)

Yhteisötaidetta
Yhteisötaidetta

Hyvinvointiviikko 2.-7.10.2023

Tulevan hyvinvointiviikon tarkoituksena on tarjota UEFIn opiskelijoille sekä henkilökunnalle hyvinvointia edistävää ohjelmaa koko viikon ajan.Tänä vuonna viikon teeman tavoitteena on lisätä taukoja ja aktiivisuutta arkeen.

Viikon monipuolinen ohjelma on julkaistu kokonaisuudessaan ISYYn verkkosivuilla (avautuu uuteen ikkunaan). Lukuisten tilaisuuksien ja tapahtumien lisäksi sieltä löytyvät myös esim. HyvinvointiAppron 2023 osallistumisohjeet. Kaiken lisäksi saatavilla on esim. edullista aamupuuroa hintaan 1 € koko viikon ajan kampusten ravintoloissa Auralla, Futuralla, Snellmanialla ja Canthialla klo 7:45-9:00.

Ja, olethan tietoinen, että esim. taukoliikuntaohjelma Break Pro on myös opiskelijoiden maksuttomassa käytössä. Lue lisää täältä!

Tule mukaan osallistumaan!

Itä-Suomen yliopiston lukuvuoden avajaiset ja kampusrysäys tulevat 7.9.2023

Itä-Suomen yliopiston lukuvuoden 2023–2024 avajaisjuhla järjestetään Joensuun kampuksen Carelia-salissa (Yliopistokatu 4) torstaina 7.9. klo 12.00–15.30. Avajaisohjelmaa voi seurata suorana lähetyksenä verkon välityksellä klo 14.15 alkaen. Videolähetyksen linkki päivittyy avajaisten verkkosivulle.

Avajaisohjelma käynnistyy akateemisella kulkueella ja rehtori Jukka Mönkkösen avajaispuheella klo 14.15 alkaen. Juhlapuheen pitää tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala etäyhteyden kautta. Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan puheenvuoron pitää hallituksen puheenjohtaja Eetu Hyvönen. Ohjelmassa on lisäksi Itä-Suomen yliopiston kuoron Joyn esityksiä Matti Makkosen johdolla.

Ennen avajaisohjelmaa pidetään lukuvuoden avajaisrukoushetki Pyhän Johannes Teologin kirkossa klo 12 alkaen. Pastorina toimii Mikko Sidoroff, ja kuoroa johtaa diakoni Petri Nykänen.

Kampusrysäys ja kaupunkisuunnistus polkaisevat lukuvuoden käyntiin

Avajaisjuhlan jatkeeksi yliopisto ja ylioppilaskunta järjestävät Kampusrysäys-tapahtuman ja kaupunkisuunnistuksen Joensuun ja Kuopion kampuksilla 7.9. klo 15.30 alkaen.

Jo kymmenettä kertaa järjestettävä Kampusrysäys kokoaa yliopistoyhteisön juhlistamaan uutta lukuvuotta. Tapahtuma tuo livemusiikkia ja toimintaa Joensuussa Carelian takapihalle ja Kuopiossa Studentian edustalle.

Kampusrysäyksestä käynnistyy kaupunkisuunnistus, jonka aikana opiskelijat tutustuvat kampuskaupunkiin ja uusiin opiskelukavereihin erilaisten rastitehtävien kautta. Kampusrysäyksen ohjelmaan voi tutustua verkkosivuilla.

Annie Advisor -sovellus auttaa löytämään tukea tarvitsevat opiskelijat ja ohjaa oikean tuen piiriin

Itä-Suomen yliopisto pilotoi Annie Advisoria, joka on opiskelijan ohjauksen ja tuen tarpeen havaitsemiseen suunniteltu sovellus. Pilotointi toteutetaan osana Kaikki ohjaavat -toimintamallia vuoden 2023 aikana.

Sovelluksen ytimessä on chatbot, joka ottaa yhteyttä opiskelijaan ja ohjaa häntä yliopiston tarjoamiin tukipalveluihin. Käytännössä Annie lähettää opiskelijalle tekstiviestin, jossa kysytään, tarvitseeko opiskelija tukea opintoihin, urasuunniteluun, hyvinvointiin tai valmistumiseen liittyvissä asioissa. Chatbot ohjaa tuen tarpeessa olevan opiskelijan tukea tarjoavalle ohjaajalle oppiaineessa, opintopalveluissa tai ylioppilaskunnassa. Sovellus voi neuvoa opiskelijan myös eri palvelujen ajanvaraukseen tai kirjallisten tukimateriaalien pariin.

Pilotissa on mukana Itä-Suomen yliopistosta yhteensä 14 oppiainetta, joiden kanssa yhteistyössä on suunniteltu erilaisia viestipolkuja pilotointiin. Kevään aikana pilotoidaan hyvinvointiviestipolkua sekä yksittäisellä opintojaksolla käytettävää viestipolkua ja syksyllä valmistumassa olevien opiskelijoiden viestipolkua. Osassa oppiaineista Annie lähettää kyselyn tietyn vuosikurssin kaikille opiskelijoille, osassa tekstiviestein lähestytään vain opinnoissaan edellisellä lukukaudella tavoiteaikataulua hitaammin edistyneitä opiskelijoita. Pilotin aikana tekstiviestin Annielta tulee saamaan enimmillään 1500 opiskelijaa.

Opiskelijoiden kynnys ottaa itse yhteyttä voi olla korkea monesta syystä. Annie antaa opiskelijoille mahdollisuuden tuoda matalalla kynnyksellä esiin tuen tarpeen, joka muuten saattaisi jäädä kertomatta ja johtaisi pahimmillaan ongelmien kasaantumiseen, opintojen viivästymiseen jopa keskeyttämiseen.

Syksyn 2023 aikana arvioidaan pilotoinnin onnistumista ja palvelun vaikuttavuutta sekä päätetään, jatketaanko Annien käyttöä pilotoinnin jälkeen.

Lisätietoja
UEFin Annie-koordinaatiotiimi
Uraohjaaja Kirsi Vallius-Leinonen, kirsi.vallius-leinonen@uef.fi
Amanuenssi Outi Tikkanen, outi.tikkanen@uef.fi
IT-asiantuntija Aarne Lyykorpi, aarne.lyykorpi@uef.fi

Tule opiskelijahaastateltavaksi Itä-Suomen yliopiston auditoinnin työpajoihin

Itä-Suomen yliopiston auditointi toteutetaan 9.–10.11. 2022. Auditoinnissa eli ulkoisessa laaduntarkastuksessa yliopiston toimintaa arvioidaan sen perusteella, täyttääkö se sille asetetut laadukkaan toiminnan kriteerit. Arvioinnin toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön alainen Kansallinen Arviointineuvosto (KARVI). Opiskelijoiden auditointityöpajoissa opiskelijat keskustelevat keskenään omista kokemuksistaan mm. opiskelusta, opetuksesta, tukipalveluista tai opiskeluympäristöstä Itä-Suomen yliopistossa auditointiryhmän antaman tehtävänannon pohjalta. Opiskelijat voivat kertoa omia kokemuksiaan opiskelun asiantuntijoina.

Alle linkitetyssä kuvassa on kuvattu auditoinnin eteneminen. Itä-Suomen yliopiston omaan laatutyöhön voi tutustua Kamun sivuilla.

KARVI.fi: Auditoinnin eteneminen

Kamu.fi: Yliopiston laatutyö

Auditointi koostuu neljän korkeakoulun toiminnan osa-alueen arvioinnista, jotka ovat:

 • Osaamista luova korkeakoulu
 • Vaikuttava ja uudistava korkeakoulu
 • Kehittyvä ja hyvinvoiva korkeakoulu
 • Oppiva korkeakoulu

Kolmea ensimmäistä osa-aluetta arviointiryhmä arvioi asteikolla Erinomainen/Hyvä/Riittämätön, ja läpäistäkseen auditoinnin on keskiarvona näistä oltava vähintään Hyvä. Läpäistessään auditoinnin yliopisto saa laatuleiman, joka on kerrallaan voimassa kuusi vuotta.

Auditointi toteutetaan siten, että ensin KARVIn Itä-Suomen yliopistolle kokoama auditointiryhmä tutustuu yliopiston keskeisiin toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin, ja sen jälkeen tämä haastattelee niin yliopiston johtoa, opetus- hallinto- ja tukihenkilökuntaa, yliopiston sidosryhmiä sekä opiskelijoita. Opiskelijoiden työpajat järjestetään 9.11. klo 10–12 seitsemässä ryhmässä, jotka ovat:

 • Kandivaiheen opiskelijat I
 • Kandivaiheen opiskelijat II
 • Maisterivaiheen opiskelijat I
 • Maisterivaiheen opiskelijat II
 • Jatko-opiskelijat
 • Kansainväliset opiskelijat
 • Jatkuvan oppimisen opiskelijat

Kussakin ryhmässä on enintään 6 opiskelijaa, joista yksi toimii puheenjohtajana ja yksi kirjurina. Ryhmähaastattelut toteutetaan etäyhteydellä ja ne käydään kokonaan englanniksi, joten haastatteluun osallistuvalta vaaditaan vähintään kohtuullista englannin kielen taitoa. Haastattelussa auditointiryhmä tekee tehtävänannon ja seuraa tämän jälkeen keskustelua etänä. Työpajan ryhmien keskusteluista/vastauksista kootaan lopuksi yhteenveto auditoijille erilliselle alustalle.

KARVIn toivomuksena opiskelijoiden auditoinnissa on, että opiskelijahaastateltavat edustaisivat opiskelijoiden näkemyksiä ja elämäntilanteita mahdollisimman laajasti, joten haastatteluihin toivotaan osallistuvan mahdollisimman monen vuosikurssin ja eri ikäisiä opiskelijoita. Haastateltavien joukon toivotaan myös edustavan Itä-Suomen yliopiston molempia kampuksia, kaikkia tiedekuntia sekä sukupuolia. 

Auditointityöpajoihin osallistuminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden vaikuttaa suoraan Itä-Suomen yliopiston toimintaan, laatutyöhön ja opiskelijoiden tukipalveluun, sillä seuraavat kuusi vuotta yliopiston toimintaa kehitetään auditointiryhmän havaintojen ja toimenpide-ehdotusten perusteella. Palkinnoksi työpajaan osallistumisesta tarjotaan kahvit ja ISYY tarjoaa lounaan. 

Mikäli haluat ilmoittautua auditoinnin opiskelijahaastatteluun, voit tehdä sen täyttämällä lomakkeen viimeistään 17.10. klo 12.00 mennessä: Ilmoittaudu auditointiin.

Lue lisää

UEF.fi: Auditointi 2022

KARVI.fi: Korkeakoulujen auditoinnit 2018–2024

KARVI.fi: Itä-Suomen yliopiston auditointi 2022

KARVI.fi: Korkeakoulujen auditointikäsikirja (pdf)

Lisätietoja

Mikko Aaltonen, Koulutus- ja sosiaalipolitiikan asiantuntija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, 044 576 8414, koso(at)isyy.fi

Saila Vaittinen, Laatukoordinaattori, Itä-Suomen yliopisto, 040-564 8985, saila.vaittinen(at)uef.fi 

Anu Arosanervo, Laatukoordinaattori, 050 475 0230, anu.arosanervo(at)uef.fi

Opiskelija, suunnista kampus tutuksi!

Tiedätkö, mistä löydät ylioppilaskunnan ISYY:n toimiston tai opintopalveluiden tiskin? Mietityttääkö kampuksella kulkeminen?

Nyt voit tutustua kampukseen etukäteen Kampussuunnistuksen avulla! Kampussuunnistuksessa kierrät kampusta paikan päällä apunasi mobiilipeli, jonka kartalta pystyt seuraamaan kulkuasi. Karttaan on merkitty rasteina kampuksen rakennukset, palvelut, ravintolat ja paljon muuta. Rasteilta löydät esittelyn ja tietoa kohteesta sekä pienen vapaaehtoisen tehtävän.

Kampussuunnistusta voit tehdä itseksesi tai yhdessä kavereidesi kanssa. Suunnistus on avoinna 30.9.2022 asti.

Ota siis puhelin kouraan, suuntaa kampukselle ja kierrä kampus tutuksi Kampussuunnistuksen avulla! Kampussuunnistuksen ja ohjeita suunnistukseen löydät Moodlesta linkistä: https://moodle.uef.fi/course/view.php?id=37047

Antoisaa suunnistusta!

Opiskelijoiden ja henkilökunnan kuntotestaukset Joensuussa

SYKETTÄ Joensuu järjestää perinteiset kuntotestaukset Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammatikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle tiistaina 15.3.2022 klo 15-17 Joensuu Areenalla. Testauspäivään voivat ilmoittautua sekä opiskelijat että henkilökunnan jäsenet.

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen osallistujilla on mahdollisuus suorittaa joko 2 km:n UKK-kävelytesti tai Cooperin testi. Pyrimme välttämään lähikontaktia ja säilyttämään turvavälit, joten tänäkään keväänä ei suoriteta lihaskunto- ja liikkuvuustestejä. Kävelytesti ja Cooperin testi mittaavat hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa.

Ryhmäkoko on 30 osallistujaa. Kuntotesteihin osallistuminen ei vaadi SYKETTÄ-tarraa. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä ikäsi ja haluatko suorittaa kävelytestin vai Cooperin testin. Ilmoittautumiset perjantaihin 4.3.2022 mennessä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
liikuntasuunnittelija@pokapoka.fi

Sinustako uusien opiskelijoiden tuutori? Hae 6.2.2022 mennessä!

Itä-Suomen yliopistossa toimii vuosittain yli 400 opiskelijatuutoria, jotka tekevät arvokasta ja tärkeää työtä uusien opiskelijoiden ohjaajina yliopistoyhteisön jäseniksi.

Tuutori haluaa auttaa uusia opiskelijoita sujuvaan opintojen alkuun. Hän kykenee toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa – myös tuutoreiksi valitaan erilaisia persoonia. Samalla tuutori on valmis oppimaan uutta ja kehittämään itseään. Sen vuoksi hän onkin valmis sitoutumaan tuutorikoulutukseen ja verkko-opintoihin, jotka ohjaavat häntä tuutorin tehtävään.

Kiinnostuitko? Vuoden 2022 tuutorihaku alkaa 25. tammikuuta ja jatkuu 6. helmikuuta saakka. Tuutoriksi voit hakea sähköisellä lomakkeella.

Voit hakea vertaistuutoriksi, seniorituutoriksi, maisterituutoriksi ja kansainväliseksi tuutoriksi.

Vertaistuutori on ylemmän vuosikurssin, tavallisesti toisen vuoden opiskelija, joka auttaa uusia opiskelijoita opintojen alkuun omassa oppiaineessaan. Vertaistuutorit perehdyttävät uudet opiskelijat yliopiston käytäntöihin ja palveluihin sekä tutustuttavat opiskelijaelämään kampuksilla ja opiskelupaikkakunnilla.

Vertaistuutori voi jatkaa tehtäväänsä edelleen seniorituutoriksi, jotka siirtävät kokeneiden vertaistuutoreihin hyviä käytänteitä uusille vertaistuutoreille. Seniorituutorit ovat mukana tuutorikoulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Maisterituutori on mielellään maisterivaiheen opiskelija, joka haluaa auttaa uusia opiskelijoita suomenkielisten maisterikoulutusten alkuun. Maisterituutorit voivat olla samasta tai eri koulutuksesta kuin tuutoroitavat. Kannustamme vertais- ja seniorituutoreita hakemaan maisterituutoreiksi.

Kansainväliset tuutorit ohjaavat kampuksille saapuvia uusia kansainvälisiä opiskelijoita, ja kansainväliseksi tuutoriksi voi hakea kaikissa opintojen vaiheissa. Kansainvälisen tuutoroinnin voi myös sisällyttää kansainvälistymisen opintokokonaisuuteen.

Tuutorihaun päättymisen jälkeen oppiaineet ja koulutusohjelmat tiedottavat vertaistuutorivalintojen tuloksista viimeistään maaliskuun alussa sekä maisteri- ja seniorituutorivalinnoista myöhemmin maaliskuussa. Uuden opiskelijat palvelut ovat yhteydessä valittuihin tuutoreihin maaliskuun loppupuolella.

Kaipaatko lisätietoja tuutorihausta ja -tehtävistä? Tutustu Itä-Suomen yliopiston tuutorisivustoon: uef.fi/tuutori.

Itä-Suomen yliopiston tietojärjestelmissä häiriöitä viime aikoina

Itä-Suomen yliopiston uusien käyttäjätunnusten ja sähköpostiosoitteiden luomisessa on ollut viime aikoina hitautta, joka on aiheuttanut kirjautumisongelmia. Viivettä on esiintynyt myös käyttöoikeuksien käsittelyssä.

Ongelmat ovat näkyneet varsinkin uusille avoimeen opetukseen ilmoittautuneille opiskelijoille sekä esimerkiksi kandidaateiksi valmistuneille opiskelijoille. Muillakin opiskelijoilla on voinut ilmetä kirjautumisongelmia Peppiin tai sähköpostiin.

Syyt järjestelmän viipeisiin on löydetty ja korjaustoimet aloitettu. Tilanteen odotetaan korjautuvan tämän viikon aikana.

Lisäksi opiskelu@uef.fi-sähköpostilaatikon toiminnassa havaittiin virhetilanne, jonka takia tukiosoite ruuhkautui. Virhetilanne on nyt korjattu ja jonoa on pyritty purkamaan niin nopeasti kuin mahdollista.

Pahoittelemme häiriöistä aiheutunutta haittaa.

Lisätietoja:

Tietotekniikkapalvelut, servicedesk@uef.fi

Kysely: Uudet opiskelijat aloittivat opintonsa innokkaasti kampuksilla syksyllä

Itä-Suomen yliopiston uudet opiskelijat saivat innostuneen ja iloisen alun opinnoilleen syksyllä 2021. Alkuohjauskyselyn tulosten mukaan kampuksille pääseminen ja sosiaalinen elämä vaikuttivat poikkeuksellisen vahvasti syksyn uusien opiskelijoiden kiinnittymiseen opintoihin ja omaan yhteisöönsä.

– Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia on käsitelty pitkälti huolipuheen kautta viime vuosina. Huomiot ovat toki aiheellisia ja huoli perusteltua, mutta oli kuitenkin mukava huomata, että aineiston perusteella uudet opiskelijat ovat kokeneet opintojen alun varsin myönteisesti. Näyttää siltä, että yliopistoyhteisön osaksi pääsyä ja sosiaalisia kontakteja pidetään yhä suuremmassa arvossa tai niiden merkityksestä ollaan entistä tietoisempia koronan rajoittaman ajan jälkeen, arvioi tuloksia kyselyn toteutukseen osallistunut yliopisto-opettaja Päivi Häkkinen kasvatustieteiden ja psykologian osastolta.

Itä-Suomen yliopisto on toteuttanut alkuohjauskyselyn ensimmäisen vuoden opiskelijoille jo usean vuoden ajan. Kysely on osa yliopiston opiskelijapalautejärjestelmää, ja se ajoittuu lokakuun puoliväliin, jolloin uudet opiskelijat ovat käyneet läpi orientaatiovaiheen. Kysely kartoittaa orientaation onnistumista, opintoihin ja yliopistoyhteisöön kiinnittymistä useista näkökulmista sekä kokemuksia opintojen ohjauksesta ja tuesta.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden lisäksi kysely suunnattiin edellisvuonna 2020 aloittaneille opiskelijoille, jotka viettivät koronapandemian vuoksi lähes koko opintovuoden etäopetuksessa. Toisen vuoden opiskelijoiden kysely kartoitti koronavuoden opiskelukokemuksia sekä luottamusta tulevaisuuteen ja työllistymiseen.

– Kyselyn tuloksissa vertaistutorointiin liittyvä palaute uusilta opiskelijoilta on erittäin hyvää. Samoin orientaation ennakkomateriaalien käyttöasteet ovat korkeita, mikä ennakoi hyvää ja joustavaa opintojen käynnistymistä. Hyvää opintojen alkua onkin kehitetty järjestelmällisesti yhteistyössä yliopistotoimijoiden kanssa. Tulosten perusteella opintojen suunnitteluun ja opiskelutaitoihin meidän tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Myös tiedonsaanti sivuaineista nousee esiin toistuvasti. Kehitystyö jatkuu edelleen, sillä koronan vuoksi tilanne ei ole vielä vakiintunut. Opiskelijoiden sisäänottomäärät ovat myös kasvaneet, ja tällä on omat vaikutuksensa alkuohjauksen järjestämiseen, sanoo opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen.

Opiskelijoiden hyvinvointi keskimäärin kohtalaisen hyvällä tasolla

Suuressa kuvassa Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden hyvinvointi on kohtalaisen hyvällä tasolla. Alkuohjauskyselyssä opiskelijat arvioivat omaa senhetkistä opiskelukykyään, ja itsearvioinnin keskiarvoksi muodostui 7,5 kymmenportaisessa pisteytyksessä. Asteikon heikompaan alkupäähän (0–5) opiskelukykynsä arvioi 11 prosenttia uusista opiskelijoista.

– Uusista opiskelijoista reilu kymmenes kokee ainakin jonkinasteisia opiskelukyvyn haasteita. Toisen vuoden opiskelijoilla osuus oli vielä suurempi, 15 prosenttia. Näitä havaintoja ei pidä ohittaa. Yksittäisillä orientaatiotoimilla ja palveluilla voidaan jossain määrin sujuvoittaa uusien opiskelijoiden alkutaivalta. On kuitenkin havaittavissa, että opiskelijan lähiyhteisön pedagoginen ja ohjauksellinen tuki on avainasemassa siinä, kuinka opiskelijan opinnot käynnistyvät, sanoo Häkkinen.

Pasanen korostaa, että alkuvaiheen ohjauksessa uusien opiskelijoiden vastaanottaminen vaatii sitoutumista laajasti yliopiston henkilökunnalta niin oppiaineissa kuin tukipalveluissakin tuutoritoiminnan lisäksi. On lisäksi tärkeää, että verkostoidutaan ja tunnetaan tiedonlähteitä ja palveluja, jonne opiskelija voidaan aina tarvittaessa ohjata. Opintojen edetessä tämä on erityisen tärkeää.

– Yliopistossamme onkin käynnistymässä vuonna 2022 akateemisen rehtorin toimeenpanemana Kaikki ohjaa -toimenpideohjelma, joka tulee kehittämään laajasti opiskelijoiden ohjausta. Alkuohjauskyselyn tulokset antavat hyvää pohjatietoa Kaikki ohjaa -ohjelmalle sekä yliopiston Sillat-hankkeen rahoituksen suuntaamiselle opiskelijoiden hyvinvointiin ja ohjauksen toimenpiteisiin, Pasanen kertoo.

Itä-Suomen yliopisto sai äskettäin opetus- ja kulttuuriministeriön lisärahoituksen Sillat II -hankkeelle opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Pasanen nostaa esiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kelan toteuttaman korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (KOTT), jonka tulokset osoittavat opiskelijoiden ahdistus- ja masennusoireiden yleisyyden.

– Olen myös huolestunut meidän nuorimmista opiskelijoistamme, joista osalla näkyy jaksamisen ongelmia ja opiskelukyvyn alenemista jo heti opintojen alkuvaiheessa, Pasanen sanoo.

Häkkinen näkee, että korkeakouluopiskelijoiden pahoinvoinnissa on kyse paljolti oireista yhteiskunnan laajempiin ilmiöihin kuten kilpailuun, suorituspaineisiin ja kasvaviin vaatimuksiin. Taakoittuminen ja suorituspaineet ovat entistä vahvemmin mukana jo toisen asteen opinnoista ja kulkeutuvat mukana korkeakouluun.

– Ei ole ihan tavaton tarina, että opiskelijalla on ennestään jonkin verran jaksamisen ja elämäntilanteen tuomaa haastetta, ja sitten tähän saumaan osuu vaikea kurssi tai opinnäyte, jonka kanssa opiskelija jää yksin tai vaille pedagogista tukea. Joskus yksittäinen asia katkaisee kamelin selän ja opiskelija päätyy YTHS:n asiakasjonon jatkoksi odottamaan apua ja tukea. Pedagogisen lähiyhteisön tuella tilanne olisi voinut kääntyä toiseenkin suuntaa.

Uudelle paikkakunnalle muutto tuo iloa ja myös stressiä

Tutorointi nousi syksyn 2021 alkuohjauskyselyn aineistossa ja uusien opiskelijoiden avovastauksissa aiempaa merkityksellisemmäksi ja sai keskiarvoltaan yli kiitettävän arvosanan opiskelijoilta. Siinä, missä uudet opiskelijat kokevat tutoroinnin onnistuneena, vanhemmat ja maisteriohjelmien opiskelijat eivät vaikuta saavan tutoroinnista vastaavaa hyötyä.

– On syytä muistaa, että korkeakouluopiskelijat ovat yhä heterogeenisempi joukko, ja on tärkeää tarkastella lähemmin erilaisia kiinnittymisen tapoja. Esimerkiksi älyllinen kiinnittyminen opintoihin nousee tasaisesti, mitä vanhempiin ikäryhmiin mennään. Vastaavasti nuoremmissa ikäluokissa korostuu kiinnittymisen sosiaalinen puoli, Häkkinen sanoo.

Sosiaalisen kiinnittymisen tarpeen kokevat luonnollisesti suurimmaksi uudelle opiskelupaikkakunnalle muuttavat opiskelijat. Syksyn kyselyyn vastanneista uusista opiskelijoista 68 prosenttia oli muuttanut yliopistopaikkakunnalle. Muuttaminen uuteen paikkaan vaikuttaa haastavan joidenkin opiskelijoiden koettua hyvinvointia ja opiskelukykyä. Muutto on siis paitsi ilonaihe, myös stressitekijä.

Samaan aikaan opetuksessa ja ohjauksessa tulisi huomioida, miten tukea ja osallisuutta suunnataan etäältä opiskeleville. Alkuohjauskyselyssä puhutaankin digikiinnittymisestä.

– Opiskelun monipaikkaistuminen näkyy ristiriitanakin. Yhtäältä kaivataan sosiaalista tukea ja yhteisön kantavaa voimaa, mutta toisaalta toivotaan entistä joustavampia tapoja opiskella. Tämä haastaa myös opintojen ohjausta. Millaisia toimia, osaamista, vuorovaikutusta ja resurssia muuttuvassa kentässä toimiminen vaatii yliopistolta, pohtivat Häkkinen ja Pasanen.

Sosiaalinen kiinnittyminen vaisumpaa toisen vuoden opiskelijoilla

Alkuohjauskyselyyn vastasivat tällä kertaa myös toisen vuoden opiskelijat, jotka tekivät ensimmäisen opintovuotensa suurelta osin etäopintoina. Merkittävä joukko heistä saapui kampukselle ensimmäistä kertaa syksyllä 2021.

– Opetushenkilökunnalla on ollut varsin vahva näppituntuma siitä, että korkeakouluopintojen aloittaminen etäopiskeluna ja paikoin hyvinkin itsenäisesti on haastanut monen opiskelijan hyvinvointia. Etäopiskelussa opiskelijalta puuttuu arkinen sosiaalinen tuki, mikä kampusopinnoissa tulee kuin sivutuotteena. Kun yhteinen hengailu ja porukalla lounastaminen jäävät pois, kaatuu opiskelijan harteille paljon yksin pähkäilyä opiskelun käytäntöön liittyvistä asioista, joita aiemmin selviteltiin yhdessä, sanoo Häkkinen.

Kyselyn tulosten perusteella toisen vuoden opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin on kaikissa ulottuvuuksissa matalampi kuin uusilla opiskelijoilla. Eroavuutta näkyy etenkin sosiaalisessa kiinnittymisessä. Kun uusista opiskelijoita 88 prosenttia ilmoitti vähintään kohtalaista kuulumista omaan oppiaineeseen, toisen vuoden opiskelijoiden kohdalla luku oli 69 prosenttia. Vastaavasti oman vuosikurssin vertaisopiskelijaryhmään koki vähintään kohtalaisesti kuuluvansa 72 prosenttia uusista opiskelijoista ja toisen vuoden opiskelijoista 56 prosenttia.

Noin viidennes toisen vuoden opiskelijoista koki opintojensa hidastuneen koronavuoden myötä. Suurin osa opiskelijoista, 63 prosenttia, koki opintojensa edenneen tavoitteiden mukaisesti ja 17 prosenttia suunniteltua nopeammin.

– Maisteritutoroinnin kehittämisessä meillä on vielä tekemistä, sillä pari vuotta sitten käynnistynyt kehittämistyö jäi koronan jalkoihin. Toivomme mukaan ennen kaikkea maisterituutoriksi halukkaita opiskelijoita. Maisterivaiheen opiskelijat ovat toisaalta hyötyneet suuresti orientaation verkkomateriaaleista ja etätilaisuuksista, sanoo Pasanen.

Itä-Suomen yliopiston tuutorihaku on käynnissä 25.1.–6.2.2022. Hae tuutoriksi osoitteessa uef.fi/tuutori!

Lisätietoja:

Tuija Pasanen, opiskelijapalvelun päällikkö, Itä-Suomen yliopisto, tuija.pasanen@uef.fi, p. 044 716 2145

Päivi Häkkinen, yliopisto-opettaja, kasvatustieteen ja psykologian osasto, Itä-Suomen yliopisto, paivi.hakkinen@uef.fi, p. 050 324 0816

Riina Pääkkönen, Sillat-hankekoordinaattori, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, riina.paakkonen@isyy.fi, p. 044 491 652