Opiskelijoiden ja henkilökunnan kuntotestaukset Joensuussa

SYKETTÄ Joensuu järjestää perinteiset kuntotestaukset Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammatikorkeakoulun opiskelijoille ja henkilökunnalle tiistaina 15.3.2022 klo 15-17 Joensuu Areenalla. Testauspäivään voivat ilmoittautua sekä opiskelijat että henkilökunnan jäsenet.

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen osallistujilla on mahdollisuus suorittaa joko 2 km:n UKK-kävelytesti tai Cooperin testi. Pyrimme välttämään lähikontaktia ja säilyttämään turvavälit, joten tänäkään keväänä ei suoriteta lihaskunto- ja liikkuvuustestejä. Kävelytesti ja Cooperin testi mittaavat hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa.

Ryhmäkoko on 30 osallistujaa. Kuntotesteihin osallistuminen ei vaadi SYKETTÄ-tarraa. Ilmoittautuminen on sitova. Ilmoitathan ilmoittautumisen yhteydessä ikäsi ja haluatko suorittaa kävelytestin vai Cooperin testin. Ilmoittautumiset perjantaihin 4.3.2022 mennessä.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:
liikuntasuunnittelija@pokapoka.fi

Itä-Suomen yliopisto lähestyy kaikkia opiskelijoitaan tekstiviestillä ja tarjoaa keskustelutukea

Koronaviruspandemia on lisännyt tuen tarvetta yliopisto-opiskelijoiden parissa, minkä vuoksi Itä-Suomen yliopisto tarjoaa keskustelutukea opiskelijoilleen ja lähestyy heitä eri viestintäkanavien kautta.

Yliopisto lähettää jokaiselle tutkinto-opiskelijalleen tekstiviestin helmikuun aikana. Vastaamalla viestiin opiskelija voi jättää soittopyynnön yliopiston koulutetulle vertaisohjaajalle ja käydä hänen kanssaan luottamuksellisen keskustelun.

Vertaisohjaajat ovat tehtävään koulutettuja psykologian, ohjauksen ja sosiaalipsykologian opiskelijoita, jotka työskentelevät Student2Student-palvelun päivystävässä puhelimessa ja chatissa. Soittopyynnön vertaisohjaajalle voi jättää myös sähköpostitse. Lisäksi opiskelijoiden on mahdollista keskustella vertaisohjaajien kanssa anonyymissa chatissa.

Vertaisohjaajan kanssa opiskelija voi keskustella jaksamisestaan, opintojen sujumisesta tai mistä vain asioista, jotka mietityttävät. Mitään erityistä kysymystä tai huolenaihetta ei tarvitse olla: vertaisohjaajien kanssa voi myös tulla ihan vain vaihtamaan kuulumisia. Vertaisohjaajilla on hyvä tuntemus opiskelijoille tarjolla olevista palveluista, ja he auttavat tarvittaessa löytämään sopivaa jatkotukea kunkin opiskelijan yksilölliseen tilanteeseen.

Student2Student-palveluun voi tuttuun tapaan ottaa myös itse yhteyttä tiistaista torstaihin klo 14-17. Palvelu toimii puhelimitse numerossa 029 445 8580 ja chatti osoitteessa https://kamu.uef.fi.

Toimintaa koordinoivat yliopiston opiskeluhyvinvoinnin asiantuntijat. Lisäksi vertaisohjaajien työn tukena toimii yliopiston ohjaustoimijoista koostuva takapäivystäjärinki. Toiminnan kehittämisessä on mukana myös psykologian oppiaineen asiantuntijat. Student2Student-palvelu on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa Sillat-hanketta. Lisätietoa Sillat-hankkeesta Kamu-verkkopalvelusta.

Henkilötietojen käsittely

Yliopiston yhteydenoton ja tukikeskustelujen yhteydessä käsitellään opiskelijoiden henkilötietoja, ja seuraavassa kerromme lisää henkilötietojen käsittelystä tässä yhteydessä.

Rekisterinpitäjänä toimii Itä-Suomen yliopisto (PL 1627, 70211 Kuopio). Henkilötietojesi käsittelytarkoitus on opiskelun ohjaus, ja käsittelyn perusteena on yliopiston lakisääteinen tehtävä, josta säädetään yliopistolain (558/2009) 40 §:n 2. momentissa (Yliopiston tulee järjestää opetus ja opintojen ohjaus siten, että tutkinnot on mahdollista suorittaa päätoimisesti opiskellen säädetyssä tavoitteellisessa suorittamisajassa).

Käsiteltävät henkilötiedot ovat yhteystietojasi eli puhelinnumero, sähköpostiosoite ja nimi. Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet yhteydenottoa varten saadaan Peppi-opiskelijahallinnon järjestelmästä, ja yhteydenotto tehdään tekstiviestillä ja sähköpostiviestillä. Tekstiviestit välitetään Elisan verkossa, ja Elisa Oyj toimii henkilötietojen käsittelijänä tietosuojasopimuksen perusteella. Lisäksi lähetetään sähköpostiviesti yliopiston sähköpostipalvelimelta opiskelijasähköpostiin. Keskustelut tapahtuvat puhelimitse ja keskustelun jälkeen henkilötietosi poistetaan. Student2Student-palvelussa käydyistä keskusteluista kerätään Webropol-lomakkeella anonyymisti tietoa opiskeluhyvinvoinnin ja ohjauksen kehittämistä varten: tiedekunta, oppiaine, opintojen vaihe, asioinnin peruste ja mihin opiskelija on ohjattu eteenpäin. Henkilötietojasi ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietojesi perusteella ei tehdä automaattisia päätöksiä eikä profilointia.

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä, tarkistaa itseäsi koskevat tiedot ja oikaista niitä, jos huomaat niissä jonkun virheen. Lisäksi sinulla on oikeus rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä. Jos koet, että henkilötietojasi on käsitelty lainsäädännön vastaisesti, niin sinulla on oikeus tehdä siitä ilmoitus Tietosuojavaltuutetun toimistoon (tietosuoja@om.fi). Oikeuksiasi voit käyttää ottamalla yhteyttä yliopiston tietosuojavastaavaan (tietosuoja@uef.fi, 050 576 0282).

Lisätietoa Student2Student-palvelun henkilötietojen käsittelystä löydät Sillat-hankkeen tietosuojaselosteesta.

Lisätietoja

Marinia Sorjonen-Ward, opintopsykologi, Itä-Suomen yliopisto, puh. 046 922 3478, marinia.sorjonen-ward(at)uef.fi

Tuija Pasanen, opiskelijapalvelun päällikkö, Itä-Suomen yliopisto, puh. 044 7162 145, tuija.pasanen(at)uef.fi

Sinustako uusien opiskelijoiden tuutori? Hae 6.2.2022 mennessä!

Itä-Suomen yliopistossa toimii vuosittain yli 400 opiskelijatuutoria, jotka tekevät arvokasta ja tärkeää työtä uusien opiskelijoiden ohjaajina yliopistoyhteisön jäseniksi.

Tuutori haluaa auttaa uusia opiskelijoita sujuvaan opintojen alkuun. Hän kykenee toimimaan vuorovaikutuksessa erilaisten ihmisten kanssa – myös tuutoreiksi valitaan erilaisia persoonia. Samalla tuutori on valmis oppimaan uutta ja kehittämään itseään. Sen vuoksi hän onkin valmis sitoutumaan tuutorikoulutukseen ja verkko-opintoihin, jotka ohjaavat häntä tuutorin tehtävään.

Kiinnostuitko? Vuoden 2022 tuutorihaku alkaa 25. tammikuuta ja jatkuu 6. helmikuuta saakka. Tuutoriksi voit hakea sähköisellä lomakkeella.

Voit hakea vertaistuutoriksi, seniorituutoriksi, maisterituutoriksi ja kansainväliseksi tuutoriksi.

Vertaistuutori on ylemmän vuosikurssin, tavallisesti toisen vuoden opiskelija, joka auttaa uusia opiskelijoita opintojen alkuun omassa oppiaineessaan. Vertaistuutorit perehdyttävät uudet opiskelijat yliopiston käytäntöihin ja palveluihin sekä tutustuttavat opiskelijaelämään kampuksilla ja opiskelupaikkakunnilla.

Vertaistuutori voi jatkaa tehtäväänsä edelleen seniorituutoriksi, jotka siirtävät kokeneiden vertaistuutoreihin hyviä käytänteitä uusille vertaistuutoreille. Seniorituutorit ovat mukana tuutorikoulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa.

Maisterituutori on mielellään maisterivaiheen opiskelija, joka haluaa auttaa uusia opiskelijoita suomenkielisten maisterikoulutusten alkuun. Maisterituutorit voivat olla samasta tai eri koulutuksesta kuin tuutoroitavat. Kannustamme vertais- ja seniorituutoreita hakemaan maisterituutoreiksi.

Kansainväliset tuutorit ohjaavat kampuksille saapuvia uusia kansainvälisiä opiskelijoita, ja kansainväliseksi tuutoriksi voi hakea kaikissa opintojen vaiheissa. Kansainvälisen tuutoroinnin voi myös sisällyttää kansainvälistymisen opintokokonaisuuteen.

Tuutorihaun päättymisen jälkeen oppiaineet ja koulutusohjelmat tiedottavat vertaistuutorivalintojen tuloksista viimeistään maaliskuun alussa sekä maisteri- ja seniorituutorivalinnoista myöhemmin maaliskuussa. Uuden opiskelijat palvelut ovat yhteydessä valittuihin tuutoreihin maaliskuun loppupuolella.

Kaipaatko lisätietoja tuutorihausta ja -tehtävistä? Tutustu Itä-Suomen yliopiston tuutorisivustoon: uef.fi/tuutori.

Itä-Suomen yliopiston tietojärjestelmissä häiriöitä viime aikoina

Itä-Suomen yliopiston uusien käyttäjätunnusten ja sähköpostiosoitteiden luomisessa on ollut viime aikoina hitautta, joka on aiheuttanut kirjautumisongelmia. Viivettä on esiintynyt myös käyttöoikeuksien käsittelyssä.

Ongelmat ovat näkyneet varsinkin uusille avoimeen opetukseen ilmoittautuneille opiskelijoille sekä esimerkiksi kandidaateiksi valmistuneille opiskelijoille. Muillakin opiskelijoilla on voinut ilmetä kirjautumisongelmia Peppiin tai sähköpostiin.

Syyt järjestelmän viipeisiin on löydetty ja korjaustoimet aloitettu. Tilanteen odotetaan korjautuvan tämän viikon aikana.

Lisäksi opiskelu@uef.fi-sähköpostilaatikon toiminnassa havaittiin virhetilanne, jonka takia tukiosoite ruuhkautui. Virhetilanne on nyt korjattu ja jonoa on pyritty purkamaan niin nopeasti kuin mahdollista.

Pahoittelemme häiriöistä aiheutunutta haittaa.

Lisätietoja:

Tietotekniikkapalvelut, servicedesk@uef.fi

Kysely: Uudet opiskelijat aloittivat opintonsa innokkaasti kampuksilla syksyllä

Itä-Suomen yliopiston uudet opiskelijat saivat innostuneen ja iloisen alun opinnoilleen syksyllä 2021. Alkuohjauskyselyn tulosten mukaan kampuksille pääseminen ja sosiaalinen elämä vaikuttivat poikkeuksellisen vahvasti syksyn uusien opiskelijoiden kiinnittymiseen opintoihin ja omaan yhteisöönsä.

– Korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia on käsitelty pitkälti huolipuheen kautta viime vuosina. Huomiot ovat toki aiheellisia ja huoli perusteltua, mutta oli kuitenkin mukava huomata, että aineiston perusteella uudet opiskelijat ovat kokeneet opintojen alun varsin myönteisesti. Näyttää siltä, että yliopistoyhteisön osaksi pääsyä ja sosiaalisia kontakteja pidetään yhä suuremmassa arvossa tai niiden merkityksestä ollaan entistä tietoisempia koronan rajoittaman ajan jälkeen, arvioi tuloksia kyselyn toteutukseen osallistunut yliopisto-opettaja Päivi Häkkinen kasvatustieteiden ja psykologian osastolta.

Itä-Suomen yliopisto on toteuttanut alkuohjauskyselyn ensimmäisen vuoden opiskelijoille jo usean vuoden ajan. Kysely on osa yliopiston opiskelijapalautejärjestelmää, ja se ajoittuu lokakuun puoliväliin, jolloin uudet opiskelijat ovat käyneet läpi orientaatiovaiheen. Kysely kartoittaa orientaation onnistumista, opintoihin ja yliopistoyhteisöön kiinnittymistä useista näkökulmista sekä kokemuksia opintojen ohjauksesta ja tuesta.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden lisäksi kysely suunnattiin edellisvuonna 2020 aloittaneille opiskelijoille, jotka viettivät koronapandemian vuoksi lähes koko opintovuoden etäopetuksessa. Toisen vuoden opiskelijoiden kysely kartoitti koronavuoden opiskelukokemuksia sekä luottamusta tulevaisuuteen ja työllistymiseen.

– Kyselyn tuloksissa vertaistutorointiin liittyvä palaute uusilta opiskelijoilta on erittäin hyvää. Samoin orientaation ennakkomateriaalien käyttöasteet ovat korkeita, mikä ennakoi hyvää ja joustavaa opintojen käynnistymistä. Hyvää opintojen alkua onkin kehitetty järjestelmällisesti yhteistyössä yliopistotoimijoiden kanssa. Tulosten perusteella opintojen suunnitteluun ja opiskelutaitoihin meidän tulee kiinnittää jatkossa enemmän huomiota. Myös tiedonsaanti sivuaineista nousee esiin toistuvasti. Kehitystyö jatkuu edelleen, sillä koronan vuoksi tilanne ei ole vielä vakiintunut. Opiskelijoiden sisäänottomäärät ovat myös kasvaneet, ja tällä on omat vaikutuksensa alkuohjauksen järjestämiseen, sanoo opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen.

Opiskelijoiden hyvinvointi keskimäärin kohtalaisen hyvällä tasolla

Suuressa kuvassa Itä-Suomen yliopiston opiskelijoiden hyvinvointi on kohtalaisen hyvällä tasolla. Alkuohjauskyselyssä opiskelijat arvioivat omaa senhetkistä opiskelukykyään, ja itsearvioinnin keskiarvoksi muodostui 7,5 kymmenportaisessa pisteytyksessä. Asteikon heikompaan alkupäähän (0–5) opiskelukykynsä arvioi 11 prosenttia uusista opiskelijoista.

– Uusista opiskelijoista reilu kymmenes kokee ainakin jonkinasteisia opiskelukyvyn haasteita. Toisen vuoden opiskelijoilla osuus oli vielä suurempi, 15 prosenttia. Näitä havaintoja ei pidä ohittaa. Yksittäisillä orientaatiotoimilla ja palveluilla voidaan jossain määrin sujuvoittaa uusien opiskelijoiden alkutaivalta. On kuitenkin havaittavissa, että opiskelijan lähiyhteisön pedagoginen ja ohjauksellinen tuki on avainasemassa siinä, kuinka opiskelijan opinnot käynnistyvät, sanoo Häkkinen.

Pasanen korostaa, että alkuvaiheen ohjauksessa uusien opiskelijoiden vastaanottaminen vaatii sitoutumista laajasti yliopiston henkilökunnalta niin oppiaineissa kuin tukipalveluissakin tuutoritoiminnan lisäksi. On lisäksi tärkeää, että verkostoidutaan ja tunnetaan tiedonlähteitä ja palveluja, jonne opiskelija voidaan aina tarvittaessa ohjata. Opintojen edetessä tämä on erityisen tärkeää.

– Yliopistossamme onkin käynnistymässä vuonna 2022 akateemisen rehtorin toimeenpanemana Kaikki ohjaa -toimenpideohjelma, joka tulee kehittämään laajasti opiskelijoiden ohjausta. Alkuohjauskyselyn tulokset antavat hyvää pohjatietoa Kaikki ohjaa -ohjelmalle sekä yliopiston Sillat-hankkeen rahoituksen suuntaamiselle opiskelijoiden hyvinvointiin ja ohjauksen toimenpiteisiin, Pasanen kertoo.

Itä-Suomen yliopisto sai äskettäin opetus- ja kulttuuriministeriön lisärahoituksen Sillat II -hankkeelle opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Pasanen nostaa esiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kelan toteuttaman korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (KOTT), jonka tulokset osoittavat opiskelijoiden ahdistus- ja masennusoireiden yleisyyden.

– Olen myös huolestunut meidän nuorimmista opiskelijoistamme, joista osalla näkyy jaksamisen ongelmia ja opiskelukyvyn alenemista jo heti opintojen alkuvaiheessa, Pasanen sanoo.

Häkkinen näkee, että korkeakouluopiskelijoiden pahoinvoinnissa on kyse paljolti oireista yhteiskunnan laajempiin ilmiöihin kuten kilpailuun, suorituspaineisiin ja kasvaviin vaatimuksiin. Taakoittuminen ja suorituspaineet ovat entistä vahvemmin mukana jo toisen asteen opinnoista ja kulkeutuvat mukana korkeakouluun.

– Ei ole ihan tavaton tarina, että opiskelijalla on ennestään jonkin verran jaksamisen ja elämäntilanteen tuomaa haastetta, ja sitten tähän saumaan osuu vaikea kurssi tai opinnäyte, jonka kanssa opiskelija jää yksin tai vaille pedagogista tukea. Joskus yksittäinen asia katkaisee kamelin selän ja opiskelija päätyy YTHS:n asiakasjonon jatkoksi odottamaan apua ja tukea. Pedagogisen lähiyhteisön tuella tilanne olisi voinut kääntyä toiseenkin suuntaa.

Uudelle paikkakunnalle muutto tuo iloa ja myös stressiä

Tutorointi nousi syksyn 2021 alkuohjauskyselyn aineistossa ja uusien opiskelijoiden avovastauksissa aiempaa merkityksellisemmäksi ja sai keskiarvoltaan yli kiitettävän arvosanan opiskelijoilta. Siinä, missä uudet opiskelijat kokevat tutoroinnin onnistuneena, vanhemmat ja maisteriohjelmien opiskelijat eivät vaikuta saavan tutoroinnista vastaavaa hyötyä.

– On syytä muistaa, että korkeakouluopiskelijat ovat yhä heterogeenisempi joukko, ja on tärkeää tarkastella lähemmin erilaisia kiinnittymisen tapoja. Esimerkiksi älyllinen kiinnittyminen opintoihin nousee tasaisesti, mitä vanhempiin ikäryhmiin mennään. Vastaavasti nuoremmissa ikäluokissa korostuu kiinnittymisen sosiaalinen puoli, Häkkinen sanoo.

Sosiaalisen kiinnittymisen tarpeen kokevat luonnollisesti suurimmaksi uudelle opiskelupaikkakunnalle muuttavat opiskelijat. Syksyn kyselyyn vastanneista uusista opiskelijoista 68 prosenttia oli muuttanut yliopistopaikkakunnalle. Muuttaminen uuteen paikkaan vaikuttaa haastavan joidenkin opiskelijoiden koettua hyvinvointia ja opiskelukykyä. Muutto on siis paitsi ilonaihe, myös stressitekijä.

Samaan aikaan opetuksessa ja ohjauksessa tulisi huomioida, miten tukea ja osallisuutta suunnataan etäältä opiskeleville. Alkuohjauskyselyssä puhutaankin digikiinnittymisestä.

– Opiskelun monipaikkaistuminen näkyy ristiriitanakin. Yhtäältä kaivataan sosiaalista tukea ja yhteisön kantavaa voimaa, mutta toisaalta toivotaan entistä joustavampia tapoja opiskella. Tämä haastaa myös opintojen ohjausta. Millaisia toimia, osaamista, vuorovaikutusta ja resurssia muuttuvassa kentässä toimiminen vaatii yliopistolta, pohtivat Häkkinen ja Pasanen.

Sosiaalinen kiinnittyminen vaisumpaa toisen vuoden opiskelijoilla

Alkuohjauskyselyyn vastasivat tällä kertaa myös toisen vuoden opiskelijat, jotka tekivät ensimmäisen opintovuotensa suurelta osin etäopintoina. Merkittävä joukko heistä saapui kampukselle ensimmäistä kertaa syksyllä 2021.

– Opetushenkilökunnalla on ollut varsin vahva näppituntuma siitä, että korkeakouluopintojen aloittaminen etäopiskeluna ja paikoin hyvinkin itsenäisesti on haastanut monen opiskelijan hyvinvointia. Etäopiskelussa opiskelijalta puuttuu arkinen sosiaalinen tuki, mikä kampusopinnoissa tulee kuin sivutuotteena. Kun yhteinen hengailu ja porukalla lounastaminen jäävät pois, kaatuu opiskelijan harteille paljon yksin pähkäilyä opiskelun käytäntöön liittyvistä asioista, joita aiemmin selviteltiin yhdessä, sanoo Häkkinen.

Kyselyn tulosten perusteella toisen vuoden opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin on kaikissa ulottuvuuksissa matalampi kuin uusilla opiskelijoilla. Eroavuutta näkyy etenkin sosiaalisessa kiinnittymisessä. Kun uusista opiskelijoita 88 prosenttia ilmoitti vähintään kohtalaista kuulumista omaan oppiaineeseen, toisen vuoden opiskelijoiden kohdalla luku oli 69 prosenttia. Vastaavasti oman vuosikurssin vertaisopiskelijaryhmään koki vähintään kohtalaisesti kuuluvansa 72 prosenttia uusista opiskelijoista ja toisen vuoden opiskelijoista 56 prosenttia.

Noin viidennes toisen vuoden opiskelijoista koki opintojensa hidastuneen koronavuoden myötä. Suurin osa opiskelijoista, 63 prosenttia, koki opintojensa edenneen tavoitteiden mukaisesti ja 17 prosenttia suunniteltua nopeammin.

– Maisteritutoroinnin kehittämisessä meillä on vielä tekemistä, sillä pari vuotta sitten käynnistynyt kehittämistyö jäi koronan jalkoihin. Toivomme mukaan ennen kaikkea maisterituutoriksi halukkaita opiskelijoita. Maisterivaiheen opiskelijat ovat toisaalta hyötyneet suuresti orientaation verkkomateriaaleista ja etätilaisuuksista, sanoo Pasanen.

Itä-Suomen yliopiston tuutorihaku on käynnissä 25.1.–6.2.2022. Hae tuutoriksi osoitteessa uef.fi/tuutori!

Lisätietoja:

Tuija Pasanen, opiskelijapalvelun päällikkö, Itä-Suomen yliopisto, tuija.pasanen@uef.fi, p. 044 716 2145

Päivi Häkkinen, yliopisto-opettaja, kasvatustieteen ja psykologian osasto, Itä-Suomen yliopisto, paivi.hakkinen@uef.fi, p. 050 324 0816

Riina Pääkkönen, Sillat-hankekoordinaattori, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, riina.paakkonen@isyy.fi, p. 044 491 652

Itä-Suomen yliopiston opiskelijahyvinvoinnin ​hankkeelle jatkorahoitus

Itä-Suomen yliopisto on saanut opiskelijoiden hyvinvointia ja sujuvaa opiskelua tukevalle SILLAT-hankkeelle jatkorahoituksen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi SILLAT II -jatkohankkeelle 272 900 euron erityisavustuksen 13. joulukuuta.

SILLAT-hankkeen tavoitteina on tukea opiskelijoiden itseohjautuvuutta ja selviytymistä pandemian aiheuttamista ongelmista, ehkäistä syrjäytymistä, vahvistaa opiskelukykyä ja henkistä hyvinvointia sekä edistää opintojen etenemistä. Hankkeessa tuotetaan matalan kynnyksen ohjaus- ja hyvinvointipalveluja opiskelijoille.

Jatkohanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopiston opintopalveluiden lisäksi Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta ISYY ja opiskelijoiden Sykettä-liikuntapalvelut.

Erityisavustusten jaossa ministeriö myönsi yhteensä kuuden miljoonan euron verran kaikkiaan 32 hankkeelle, jotka edistävät korkeakouluopiskelijoiden opintoja ja hyvinvointia koronapandemian aikana. Lisäksi ministeriö rahoittaa yhtä hyvinvointihankkeiden yhteistyötä koordinoivaa ja hyvien käytäntöjen levittämistä tukevaa korkeakoulujen yhteishanketta.

– Olen erittäin huolissani opiskelijoiden hyvinvoinnista, joka koronan myötä on heikentynyt entisestään. Tuoreen korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan joka kolmas opiskelija kärsii ahdistus- ja masennusoireista. Opiskelija tarvitsee yhteisöllisyyttä, ei yksinäisyyttä. Korona-aika on haitannut sekä opiskelua että vapaa-ajan viettoa. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan lisätoimia paikallisesti ja valtakunnallisesti, sanoo tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen.

Tiedotteen lähde ja lisätietoja ministeriön erityisavustuksista: https://okm.fi/-/opiskelijoiden-hyvinvoinnin-ja-oppimisen-tueksi-erityisavustuksia.

Tutustu SILLAT-hankkeeseen UEF Connect -verkkosivustolla: https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/sillat-hanke-sujuvan-opiskelun-tukemiseksi-ja-opiskelijoiden-hyvinvoinnin-edistamiseksi/.

Lisätietoja:

Tuija Pasanen, opiskelijapalvelun päällikkö, tuija.pasanen@uef.fi

Vastaa ISYYn vuoden 2021 viestintäkyselyyn!

Kuinka Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunnan (ISYY) viestintä mielestäsi toimii ja tavoittaa sinut? Millaisista asioista toivoisit meidän tulevaisuudessa viestivän ja mitä viestintäkanavia käyttävän? Entä kuinka sinä kehittäisit ylioppilaskunnan viestintää?

Vastaa ISYYn viestintäkyselyyn ja kerro se meille! Kyselyyn vastaamalla vaikutat ISYYn tämänhetkiseen viestintään sekä sen kehitykseen tulevaisuudessa. Kysely on suunnattu kaikille ylioppilaskunnan jäsenille ja toivommekin, että mahdollisimman moni vastaa siihen.

Vastausaika päättyy 29.11.2021 klo 12:00. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10–15 minuuttia.

Kyselyn lopussa voit halutessasi jättää sähköpostiosoitteesi, jolloin osallistut kahden Straight Outta Itä-Suomi -kangaskassin arvontaan.

Vastaa kyselyyn: ISYYn viestintäkysely

Lisätietoja kyselystä ja arvonnasta löydät ISYYn sivuilta.

Vietä opiskeluaikasi paras vuosi – hae ylioppilaskunnan hallitukseen 2022!

Oletko valmis viettämään opiskeluaikasi parhaimman ja antoisimman vuoden? Haluatko kartuttaa työelämävalmiuksia, joita ei opi luennoilla istumalla? Tai päästä kehittämään itseäsi ainutlaatuisella tavalla työnantajan roolissa? Kokemaan yhdessä tekemisen meininkiä ja edistämään opiskelijoiden hyvinvointia myös valtakunnallisesti?

Jos vastasit yhteenkin kysymykseen kyllä, hae mukaan ylioppilaskunnan hallitukseen vuodelle 2022. Hallitus valitaan edustajiston kokouksessa 1.12.2021.

Hallitushaku on 4.11.–21.11.2021.

Hallitus järjestää myös hallitusinfon 16.11.2021 klo 16.30, jossa kerrotaan tarkemmin hallituksen toiminnasta ja tehtävistä.

Hakukuulutuksen, ohjeet hakemiseen, lisätietoja hallituksen toiminnasta sekä linkin hallitusinfoon löydät ISYYn sivuilta.

Vastaa opiskelijoiden toimeentulokyselyyn ja voita 150 euron arvoinen lahjakortti!

Kyselyn avulla selvitetään opiskelijoiden toimeentuloa, työssäkäyntiä ja asumista sekä niissä tapahtuneita muutoksia.

Kysely tuottaa tarpeellista ja ajankohtaista tietoa yliopisto-opiskelijoiden taloudellisesta tilanteesta ympäri Suomen.

Kyselyn vastauksia käytetään toimeentuloselvityksessä ja opiskelijoiden edunvalvonnassa. Vastauksesi on arvokas ja se auttaa faktapohjaisessa vaikuttamistyössä.

Tutkimuksen toteuttaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus. Tutkimuksen ovat tilanneet Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta, Tampereen ylioppilaskunta, Turun yliopiston ylioppilaskunta sekä Åbo Akademin ylioppilaskunta.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista ja voit vastata kyselyyn anonyymisti. Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä yksittäiset vastaajat ole tunnistettavissa tuloksista.

Kyselyn täyttämiseen kuluu noin 15 minuuttia ja vastausaikaa on 31.10. asti.

ISYYn vastaajien kesken arvotaan 150 euron arvoinen lahjakortti S-ryhmään.

Lämmin kiitos vastauksistasi!

Sähköinen Webpropol-kyselylomake (avutuu uuteen välilehteen)

Lisätietoja:
Pekka Koivaara, edunvalvonta-asiantuntija, Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta, p. 044 576 8465, soko@isyy.fi
Aino Pietarinen, tutkija, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, aino.pietarinen@otus.fi

ISYY on mukana järjestämässä opiskelijoiden kuntavaalipaneeleita Joensuussa ja Kuopiossa

Kuntavaalipaneeli tarjoaa mahdollisuuden opiskelijoille ja nuorille tutustua puolueisiin, niiden ehdokkaisiin sekä kuulla siitä, miten puolueet ja tulevat päättäjät huomioivat opiskelijat ja opiskelijoille tärkeät asiat kunnallisessa päätöksenteossa.

ISYY järjestää yhdessä POKAn ja PYROn kanssa opiskelijoiden kuntavaalipaneelin Joensuussa tiistaina 18.5. klo 14. Paneeli striimataan Joensuun kaupungin Youtube-kanavalle.

ISYY järjestää yhdessä SAVOTTAn ja HUMAKOn kanssa opiskelijoiden kuntavaalipaneelin Kuopiossa keskiviikkona 19.5. klo 14. Paneeli striimataan ISYYn Youtube-kanavalle.

Seuraa opiskelijoiden kuntavaalipaneeleita, niin voit noutaa haalarimerkin ISYYn toimistoilta.

Lue lisää kuntavaalipaneeleista isyy.fi -sivuilta.