Search Results: aikataulu

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…to- dettu. Opintojaksokuvaukset, opintojaksojen vastuuhenkilöt ja tentaattorit sekä voimassa- olevat aikataulut löytyvät WebOodista. Mahdolliset lukuvuoden aikana tapahtuvat aikataulumuutokset päivitetään WebOodissa näkyviin aikatauluihin. Mahdollisten aikataulu– ja tilamuutosten vuoksi WebOodia on seurattava…

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ja opiskelijan esityksestä. Jatko-opinto-opas lukuvuosi 2014-2015 17 Henkilökohtaiseen jatko-opintosuunnitelmaan sisältyy mm: • jatkotutkintoon sisältyvät opinnot, niiden suoritustavat ja suunniteltu aikataulu • mahdolliset täydentävät opinnot ja suunniteltu aikataulu • lisensiaatintutkimuksen tai…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…vastuuhenkilöt ja tentaattorit sekä voimassaolevat aikataulut löytyvät WebOodista. Mahdolliset lukuvuoden aikana tapahtuvat aikataulu– muutokset päivitetään WebOodissa näkyviin aikatauluihin. Mahdollisten aikataulu– ja tilamuutosten vuoksi WebOodia on seurattava säännöllisesti. Opetusaikataulut ovat nähtävissä…

yhka_2018-2019 [pdf]

…ole toisin todettu. Opintojaksokuvaukset, opintojaksojen vastuuhenkilöt ja tentaattorit sekä voimassaolevat aikataulut löytyvät WebOodista. Mahdolliset lukuvuoden aikana tapahtuvat aikataulu– muutokset päivitetään WebOodissa näkyviin aikatauluihin. Mahdollisten aikataulu– ja tilamuutosten vuoksi WebOodia on…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…voimassaolevat aikataulut löytyvät WebOodista. Mahdolliset lukuvuoden aikana tapahtuvat aikataulu– muutokset päivitetään WebOodissa näkyviin aikatauluihin. Mahdollisten aikataulu– ja tilamuutosten vuoksi WebOodia on seurattava säännöllisesti. Opetusaikataulut ovat nähtävissä myös Lukari-järjestelmässä. Opetustapahtumiin tulee…

UEF jatko-opinto-opas 2015-2016 taitettu [pdf]

Aikataulu– ja rahoitussuunnitelma i. Kuvataan tutkimuksen osatöiden ja eri vaiheiden aikataulu. ii. Esitetään tutkimuksen rahoitussuunnitelma ja rahoituslähteet. 6. Tutkimukseen liittyvät eettiset näkökohdat i. Tuodaan esiin tutkimuksen eettiset näkökohdat (mm. tarvitaanko…

ORI2018ohjelmaJNS [pdf]

…oppiaineiden/koulutusohjelmien/tiedekuntien järjestämää ohjelmaa. Alta löydät kaikille uusille opiskelijoille yhteisen ohjelman. Tarkastathan voimassaolevat aikataulut ja sisällöt osoitteesta kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu. Itä-Suomen yliopiston seniorituutorit päivystävät Carelian ala-aulan infopisteellä ma-ke 3.9.-5.9. klo 8.00-10.00. Seniorituutorit neuvovat…

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…annettavan opetuksen opintojaksojen tarkemmat kuvaukset ja opetuksen aikataulutuksen löydät verkosta WebOodi­ järjestelmästä. Oodiin on kirjattu opintojaksojen opintojakson sisällöt, tavoitteet, suoritustavat ja arvosteluperusteet, sekä tiedot aikatauluista ja tiloista. Laajemmin opiskelusta yliopistossa,…

ORI2018ohjelmaKPO [pdf]

…oppiaineiden/koulutusohjelmien/tiedekuntien järjestämää ohjelmaa. Alta löydät kaikille uusille opiskelijoille yhteisen ohjelman. Tarkastathan voimassaolevat aikataulut ja sisällöt osoitteesta kamu.uef.fi/orientaation-aikataulu. Itä-Suomen yliopiston seniorituutorit päivystävät Snellmanian ala-aulan infopisteellä ma-ke 3.9.-5.9. klo 8.00-10.00, piste myös…

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…ja opetuksen aikataulutuksen löydät verkosta WebOodi- järjestelmästä. Oodiin on kirjattu opintojaksojen opintojakson sisällöt, tavoitteet, suoritustavat ja arvosteluperusteet, sekä tiedot aikatauluista ja tiloista. Laajemmin opiskelusta yliopistossa, sen palveluista ja muista opiskelijaelämään…