Search Results: kansainvalinen-harjoittelu

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

harjoittelupaikkatarjouksiin urapalvelui- den sivuilla: www.uef.fi/fi/opiskelu/harjoittelupaikkatarjoukset Harjoitteluun voi hakea vuosittain tiedekunnan laitoksille myöntämiä harjoittelun tukikuukausia, jotka on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoille. Harjoittelutukihaku on syksyisin ja mahdollinen täydennyshaku keväisin. Jäljellä olevia harjoittelutukia voi kysyä… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

yhka_2018-2019 [pdf]

…tietämystä. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää käytännön työkokemuksen lisäksi harjoitteluraportin laatimista. Harjoitteluraportin aihe on sovit- tava laitoksen harjoittelusta vastaavan kanssa ennen harjoitteluraportin laatimista. Harjoitteluraportille asetettuja vaatimuksia Harjoitteluraportin tulee olla laajuudeltaan 10–15… Continue Reading yhka_2018-2019

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…laitoksen harjoittelua käsitteleviltä www –sivuilta. http://www.uef.fi/fi/cs/harjoittelut Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan. Jos harjoitteluun on myönnetty yliopiston tukea, täyttää opiskelija ennen harjoittelun aloittamista harjoittelusopimuksen yliopiston ja harjoittelupaikan kesken. Muutoin lähetetään harjoitteluyhdyshenkilölle vapaamuotoinen… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…opistolle lähetettyihin harjoittelupaikkatarjouksiin Itä-Suomen yliopiston työharjoittelu– sivuilla: www.uef.fi/fi/opiskelu/tyoharjoittelu1. Harjoitteluun voi hakea vuosittain tiedekunnan laitoksille myöntämää määrärahaa eli harjoittelun tukikuukausia, jotka on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoille ja maksetaan http://www.uef.fi/fi/opiskelu/tyoharjoittelu UEF // Opinto-opas 2017-2018… Continue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

harjoittelupaikkoja voi tiedustella myös HOPS-ohjaajilta. Opiskelijat voivat tutustua yli- opistolle lähetettyihin harjoittelupaikkatarjouksiin Itä-Suomen yliopiston työharjoittelu– sivuilla: www.uef.fi/fi/opiskelu/tyoharjoittelu1. Harjoitteluun voi hakea vuosittain tiedekunnan laitoksille myöntämiä harjoittelun tuki- kuukausia, jotka on tarkoitettu… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

LUMET opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…€. Opiskelija etsii itse harjoittelupaikan. Jos harjoitteluun on myönnetty yliopiston tukea, täyttää opiskelija ennen harjoittelun aloittamista harjoittelusopimuksen yliopiston ja harjoittelupaikan kesken. Muutoin lähetetään harjoitteluyhdyshenkilölle vapaamuotoi- nen ilmoitus harjoittelun aloittamisesta. Opiskelija… Continue Reading LUMET opinto-opas 2017-2018

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…yliopiston ja harjoittelupaikan kesken. Muutoin lähetetään harjoitteluyhdyshenkilölle vapaamuotoi- nen ilmoitus harjoittelun aloittamisesta. Opiskelija ja harjoittelupaikan tarjoaja solmivat lisäksi työsopimuksen. Harjoittelun jälkeen opiskelija kirjoittaa harjoittelukertomuksen, josta selviää mm. mistä harjoittelusta on… Continue Reading UEF LUMET opinto-opas 2018-2019

UEF LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…yliopiston ja harjoittelupaikan kesken. Muutoin lähetetään harjoitteluyhdyshenkilölle vapaamuotoi- nen ilmoitus harjoittelun aloittamisesta. Opiskelija ja harjoittelupaikan tarjoaja solmivat lisäksi työsopimuksen. Harjoittelun jälkeen opiskelija kirjoittaa harjoittelukertomuksen, josta selviää mm. mistä harjoittelusta on… Continue Reading UEF LUMET opinto-opas 2018-2019

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…tukea, täyttää opiskelija ennen harjoittelun aloittamista harjoittelusopimuksen yliopiston ja harjoittelupaikan kesken. Muutoin lähetetään harjoitteluyhdyshenkilölle vapaamuotoinen ilmoitus harjoittelun aloittamisesta. Opiskelija ja harjoittelupaikan tarjoaja solmivat lisäksi työsopimuksen. Harjoittelun jälkeen opiskelija kirjoittaa harjoittelukertomuksen,… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016