Hakutulokset: kansainvalinen-harjoittelu

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…tietämystä. Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää käytännön työkokemuksen lisäksi harjoitteluraportin laatimista. Harjoitteluraportin aihe on sovit- tava laitoksen harjoittelusta vastaavan kanssa ennen harjoitteluraportin laatimista. Harjoitteluraportille asetettuja vaatimuksia Harjoitteluraportin tulee olla laajuudeltaan 10–15… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

harjoittelun aloittamista harjoittelusopimuksen yliopiston ja harjoittelupaikan kesken. Muutoin lähetetään harjoitteluyhdyshenkilölle vapaamuotoi- nen ilmoitus harjoittelun aloittamisesta. Opiskelija ja harjoittelupaikan tarjoaja solmivat lisäksi työsopimuksen. Harjoittelun jälkeen opiskelija kirjoittaa harjoittelukertomuksen, josta selviää mm…. Continue Reading LUMET opinto-opas 2018-2019

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

harjoitteluun on myönnetty yliopiston tukea, täyttää opiskelija ennen harjoittelun aloittamista harjoittelusopimuksen yliopiston ja harjoittelupaikan kesken. Muutoin lähetetään harjoitteluyhdyshenkilölle vapaamuotoinen ilmoitus harjoittelun aloittamisesta. Opiskelija ja harjoittelupaikan tarjoaja solmivat lisäksi työsopimuksen. Harjoittelun… Continue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…sekä kauppatieteiden laitoksella on omat pro gradu -tutkielmien arvosanakriteerit. Harjoittelu Opetusharjoittelut Opetusharjoittelut ovat olennainen osa opettajaksi opiskelevan opintoja. Kamusta löytyy yleistä tietoa opetusharjoittelusta ja SORA-lainsäädännöstä. Työharjoittelut Opintoihin voi opiskeltavasta alasta… Continue Reading Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020

UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut [pdf]

opiskelija tekee hakemuksen kohdeyliopistoon sen edellyttämällä tavalla. Lo- pullinen päätös hyväksynnästä tulee vastaanottavalta yliopistolta. Erasmus+-harjoittelu Opiskelija voi hakea Erasmus+-harjoitteluun suorittamaan opintoihin liittyvää vapaa- ehtoista tai pakollista työharjoittelua. Harjoittelusta on sovittava… Continue Reading UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2019-2020_kansainväliset_liikkuvuuspalvelut

Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020 [sivu]

…opiskelija yhdessä asettavat tavoitteet harjoittelulle. •Kun kaikki harjoitteluun vaadittavat suoritukset ovat opintorekisterissä, tulostetaan opintokirja ja yksikön johtaja myöntää allekirjoituksellaan oikeuden aloittaa harjoittelu. Syventävän käytännön harjoittelun periaatteet ja Syventävä käytännön harjoitteluContinue Reading Terveystieteiden tiedekunta: Hammaslääketieteen opinto-opas 2019-2020