Search Results: kielitaito

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ohjeet muusta kuin opintojen yhteydessä hankitun osaamisen tun- nustamisesta. Lisätietoja AHOT-menettelyistä saa laitosten amanuensseilta. 8.7 Tutkintojen kielitaitovaatimukset Tutkintojen kielitaitovaatimuksista säännellään tutkintoasetuksen 6 §:ssä (valtioneu- voston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004). Asetuksen… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

FILO Hum opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…4.4.2 Opettajan kielitaitovaatimukset Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 986/1998 seuraavasti: Henkilökunnan jäsen Kielitaitovaatimus Rehtori Vaaditaan oppilaitoksen opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa, vapaasta sivistystyös- tä… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2015-2016

FILO Hum opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…yliopiston mää- räämällä kielellä Opinto-opas 2016–2017 27 4.4.4 Opettajan kielitaitovaatimukset Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 986/1998 seuraavasti: Henkilökunnan jäsen Kielitaitovaatimus Rehtori Vaaditaan oppilaitoksen opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito…. Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2016-2017

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…-koe yliopisto määrää kielitaidon tai vapauttaa yliopiston mää- räämällä kielellä 4.4.2 Opettajan kielitaitovaatimukset Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 986/1998 seuraavasti: Henkilökunnan jäsen Kielitaitovaatimus Rehtori Vaaditaan oppilaitoksen opetuskielessä erinomainen suullinen… Continue Reading FILO Hum opinto-opas 2014-2015

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…tutkintoasetuksen mahdollistamissa puitteissa. Kypsyysnäytteen kieltä koskeva vapaamuotoinen hakemus jätetään opintopäällikkö Satu Koukille. Opettajan kielitaitovaatimukset Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 986/1998 seuraavasti: Henkilökunnan jäsen Kielitaitovaatimus Rehtori Vaaditaan oppilaitoksen opetuskielessä erinomainen… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015

yhka_2018-2019 [pdf]

…ohjeet muusta kuin opintojen yhteydessä hankitun osaamisen tunnus- tamisesta. Lisätietoja AHOT-menettelyistä saa laitosten amanuensseilta. 8.7 TUTKINTOJEN KIELITAITOVAATIMUKSET Tutkintojen kielitaitovaatimuksista säännellään tutkintoasetuksen 6 §:ssä (valtioneuvos- ton asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004). Asetuksen… Continue Reading yhka_2018-2019