Hakutulokset: kielitaito

Vaihto-opiskelun UKK eli usein kysytyt kysymykset [sivu]

Miksi kannattaa lähteä vaihtoon? Opiskelu ulkomailla antaa usein uutta ja laajempaa näkökulmaa omaan alaan sekä tarjoaa mahdollisuuden opiskella sellaisia kursseja, joita ei välttämättä ole tarjolla omassa yliopistossa. Vaihtojakson aikana kielitaito

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…Satu Koukille. Koulusivistyskieli, kypsyysnäytteen kieli ja tutkintoon kuuluvat kieliopinnot kirjataan tutkintoto- distukseen. 4.4.4 Opettajan kielitaitovaatimukset Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 986/1998 seuraavasti: Henkilökunnan jäsen Kielitaitovaatimus Rehtori Vaaditaan oppilaitoksen opetuskielessä…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…794/2004 6 §:n mukainen kielitaito. Kun opiskelija on osoittanut kielitaidon alemmassa korkeakoulututkinnossa, filosofian mais- terin tai maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnosta annettavassa todistuksessa mainitaan, että kielitaito on osoitettu alemmassa korkeakoulututkinnossa…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…opintopalveluiden päällikölle Satu Koukille. Lisätietoja tutkinnon kielitaitovaatimuksista on akateemisen rehtorin päätöksessä (pää- tös 1003/12.00.01.01/2017). https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents https://studentuef.sharepoint.com/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Forms/AllItems.aspx?useFiltersInViewXml=1&FilterField1=Editor&FilterValue1=P%C3%A4ivi%20Peltoper%C3%A4&FilterType1=User&id=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents/Koulusivistyskielen%20m%C3%A4%C3%A4ritteleminen%20ja%20tutkinnon%20kielitaitovaatimukset%20010817.pdf&parent=/sites/heimo_fi/palvelut/Documents Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto // UEF 23 Osastonjohtaja voi myöntää opiskelijalle oikeuden…

Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun [pdf]

…työsuhteen kesto (kk tai vuotta yhteensä) ja minä vuosina työkokemus on hankittu. KIELITAITO Ilmaise millaisissa tilanteissa kielitaidollasi selviydyt. Tuo myös esille, miten ylläpidät ja kehität kielitaitoasi. Voit arvioida kielitaitoasi keskenään…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…kääntämiseen erikoistuville ruotsin kielen opiskelijoille pakollinen sivuaine H 5 Suomi toisena/vieraana kielenä 25 op • Opinto-oikeuden saajalta edellytetään, että hänen äidinkielensä on suomi tai hänellä on todistuksella dokumentoitu vastaava kielitaito….

Lyhyt johdatus työnhakuun [pdf]

…esille, miten ylläpidät ja kehität kielitaitoasi. Voit arvioida kielitaitoasi keskenään esim. asteikolla sujuva, hyvä, tyydyttävä, alkeet. Halutessasi voit erottaa myös suullisen ja kirjallisen kielitaidon toisistaan. ATK-TAIDOT Yksilöi eri ohjelmien osaamisesi,…

ISEP Exchange ja ISEP Direct [sivu]

…hakemukseen vaaditaan liitteitä, mm. yksi akateeminen suositus opiskelijan tuntevalta, kotiyliopiston akateemiseen henkilökuntaan kuuluvalta henkilöltä. Valtaosa Pohjois-Amerikan yliopistoista vaatii hakemuksen liitteeksi TOEFL-kielikokeen tuloksen. Kielitaito– ja todistusvaatimukset on tarkistettava yliopistoittain. ISEP lähettää…

Vaihtoon hakeminen [sivu]

…merkittävän vähän tai tutkinnon laajuuteen nähden paljon suoritettuja opintoja) opintojen vaihe kielitaito aiemmat ulkomaan jaksot arvosanat akateemiset suositukset muut valintaa tukevat kriteerit Hakijoita voidaan myös haastatella. Kilpailutilanteessa pääpaino valinnassa on…

HALUATKO VENÄJÄN JA ITÄISEN EUROOPAN ASIANTUNTIJAKSI? -> Hae Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopintoihin (VIExpert) 31.3.2018 mennessä! [uutinen]

…kanssa Hakuedellytykset: Opinto-oikeus maisterin tutkintoon jossakin verkoston jäsenyliopistossa* Vähintään 40 opintopistettä pääaineen opintoja Kandidaattivaiheen opinnot loppusuoralla Motivaatio Venäjän ja itäisen Keski-Euroopan opintoihin Suunnitelmia tehdä loppututkielma VIE-alueeseen liittyen Kielitaito (esim. venäjä)…