Search Results: kielitaito

Opiskelua koskevat lait ja säädökset [Student Book Search Tag]

…erillisistä arvosanoisata annettaviin todistuksiin (4.6.2019 pdf) liite 1: Lause-esimerkkejä yhteis-ja kaksoistutkintoihin (pdf) liite 2: Vastaavuustodistus-erillistodistus-maksullisuus -esimerkkitapauksia (pdf) Tutkinnon kielitaitopäätös (15.4.2019), liitteet koulusivistyskieli ja kandin tutkinto​, kielitaito maisterin tutkinnossa, kypsyysnäyte-kuvausesimerkit, kieliopintojen-ops-tekstiesimerkki​… Continue Reading Opiskelua koskevat lait ja säädökset

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…Satu Koukille. Koulusivistyskieli, kypsyysnäytteen kieli ja tutkintoon kuuluvat kieliopinnot kirjataan tutkintoto- distukseen. 4.4.4 Opettajan kielitaitovaatimukset Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 986/1998 seuraavasti: Henkilökunnan jäsen Kielitaitovaatimus Rehtori Vaaditaan oppilaitoksen opetuskielessä… Continue Reading Humanistisen osaston opinto-opas

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020 [Student Book Search Tag]

…annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. (Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004) Kamussa on lisätietoa kypsyysnäytteistä ja akateemisen rehtorin kielitaitopäätös (pdf). Arvioinnissa käytettävät asteikot ja… Continue Reading Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunnan opinto-opas 2019-2020