Search Results: kirjat

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Useimmille opintojaksoille ilmoittaudutaan WebOodissa. Pakolliset luento-, harjoitus- ja verkkokurssit sekä seminaarit järjestetään pääsääntöisesti kerran lukuvuodessa. Kaikkia valinnaisia opintojaksoja ei järjestetä joka lukuvuosi. Ilmoittautumisajat näkyvät WebOodista. Myös kirjatentteihin ilmoittaudutaan WebOodissa. Yleisiä… Continue Reading FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015

yhka_2018-2019 [pdf]

…filosofiaan, kirjatentti 2 op 5313120 Käytännöllisen filosofian perusteet 8 op 5313121 Yhteiskuntafilosofia, luennot 2 op 5313118 Yhteiskuntafilosofia, kirjatentti 2 op 5313122 Etiikka 1, luennot 2 op 5313116 Etiikka 1, kirjatentti… Continue Reading yhka_2018-2019

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

kirjattu opinto- suoritusrekisteriin. 2. Päivitä HOPSisi. 3. Täytä tutkintotodistushakemuslomake ja lähetä se yhdessä päivitetyn HOPSin kanssa kou- lutusohjelmasi/pääaineesi HOPS-ohjaajalle. Huom! Lääketieteen koulutusohjelman tutkinto- todistusten osalta on annettu tarkennettu ohje: http://www.uef.fi/laake/tutkintotodistukset… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…hyvää tasoa, joka tarkoittaa vähintään 70 % asetetuista tavoitteista. http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Tyoterveystoiminnan_seurannan_indikaattorit.pdf http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Tyoterveystoiminnan_seurannan_indikaattorit.pdf http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Tyoterveyshuoltoyksikon_oman%20toiminnan_suunnittelu_web.pdf http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Tyoterveyshuoltoyksikon_oman%20toiminnan_suunnittelu_web.pdf http://www.strada.tkk.fi/julkaisuluettelo.html 120 UEF // Opinto-opas 2017-2018 Opettajat Yliopistonlehtori Terhi Saaranen Ajankohta Syksy 2017 Tarjontatieto Terveystieteiden opiskelijat Kampus… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…yrityksen yhteiskuntavastuu, talous). http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Tyoterveystoiminnan_seurannan_indikaattorit.pdf http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Tyoterveystoiminnan_seurannan_indikaattorit.pdf http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Tyoterveyshuoltoyksikon_oman%20toiminnan_suunnittelu_web.pdf http://www.ttl.fi/fi/verkkokirjat/Documents/Tyoterveyshuoltoyksikon_oman%20toiminnan_suunnittelu_web.pdf http://www.strada.tkk.fi/julkaisuluettelo.html 108 Terveystieteiden tdk Opinto-opas 2015–2016 109 131000 Yliopisto-opinnot käyntiin (1 op) Starting Academic Studies Opintojakson laajuus 1 op (27 tuntia) Osaamistavoitteet Opintojakson… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016