Search Results: kirjat

TT Lääketiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…tunnistusjärjestelmää. 36 § Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan tarkastaminen ja arvostelu Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseksi tiedekuntaneuvosto määrää kaksi tarkastajaa. Väitöskirjatutkimuksen esitarkastusta varten tiedekuntaneuvosto määrää kaksi esitarkastajaa. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien ja väitöskirjatutkimuksen esitarkastajien tulee antaa lau-… Continue Reading TT Lääketiede opinto-opas 2015-2016

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…väitöskirjan tarkastaminen ja arvostelu Lisensiaatintutkimuksen tarkastamiseksi tiedekuntaneuvosto määrää kaksi tarkastajaa. Väitöskirjatutkimuksen esitarkastusta varten tiedekuntaneuvosto määrää kaksi esitarkastajaa. Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien ja väitöskirjatutkimuksen esitarkastajien tulee antaa lausun- tonsa kahden kuukauden kuluessa siitä,… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016